LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO

„DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO KANDIDATŪROS“

PROJEKTO

 

2016-11-15   Nr. XIIIP-16

Vilnius

 

 

              Įvertinę projektą pagal jo santykį su Konstitucija, galiojančiais įstatymais bei teisės technikos taisyklėmis, atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 6 punkte yra numatyta, kad Seimas „pritaria ar nepritaria Respublikos Prezidento teikiamai Ministro Pirmininko kandidatūrai“. Atsižvelgiant į tai, projekto 1 straipsnyje reikėtų išbraukti žodį „Lietuvos“.

 

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                           Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]

E. Sadauskienė, tel. (8 5) 239 6167, el. p. [email protected]