Projekto lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO Nr. VIII-397 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

ĮSTATYMAS 

 

2019 m.                              d. Nr.

 

Vilnius

 

 

 

1    straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

 

1.      Papildyti 1 straipsnio 2 dalį nauju  43 punktu ir jį išdėstyti taip:

 

43) rugpjūčio 2-oji – Romų genocido atminimo diena;“.

2.      Buvusius 1 straipsnio 2 dalies 43–68 punktus laikyti atitinkamai 44–69 punktais.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

 

Teikia

Seimo nariai                                                                                  Valerijus Simulik

                                                                                                      Leonard Talmont

                                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen

                                                                                                       Justas Džiugelis

                                                                                                       Sergejus Jovaiša

                                                                                                      Andrius Navickas

                                                                                                       Kęstutis Smirnovas