2018-06-25

 

 

PASIŪLYMAS

ASMENŲ, SLAPTA BENDRADARBIAVUSIŲ SU BUVUSIOS SSRS SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS, REGISTRACIJOS, PRISIPAŽINIMO, ĮSKAITOS IR PRISIPAŽINUSIŲJŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-1436 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI 

NR. XIIIP-1966

 

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str.

d.

p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Argumentai:

Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo Nr. VIII-1436 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIIP- 1966 (toliau-Įstatymo projektas) siekiama, kad užregistruotų, pripažintų ir įrašytų į įskaitą asmenų pateikta informacija ir duomenys apie juos būtų išslaptinti nuo 2019 m. sausio 1 d., naikinant 75 m. įslaptinimo normatyvą.

Siūlomas Įstatymo projektas pažeidžia į įskaitą įrašytų asmenų teises, laisves bei saugumą. Siūloma teisės normos reglamentacija diskredituoja valstybę jos narių (piliečių) atžvilgiu. Valstybė, kuri nustatė 75 m. terminus, prisiėmė ir įsipareigojimus duomenų slaptumui. Būtent 75 m. terminas užtikrino aukščiau minėtų asmenų saugumą. Verta pažymėti, kad siūlomas Įstatymo projektas yra itin naudingas Rusijos federacijos nacionalinėms struktūroms. Tikėtina, kad jos bus suinteresuotos duomenų gavimu ir tolimesniu naudojimu. Kyla reali grėsmė nacionaliniam saugumui ir piliečiams. Įstatymo projektas gali atverti kelią minėtų asmenų šantažui ir kitoms neigiamo poveikio priemonėms jo ir jo artimųjų atžvilgiu.

Verta priminti, kad analogiško turinio Įstatymo projektas buvo teiktas dar 2017 m. liepos  26 d., tačiau 2017 m. rugsėjo 21 d. Seimo sprendimu buvo atmestas jau projekto pateikimo stadijoje. Atsižvelgdami į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, nepritariame teikiamam Įstatymo projektui.

 

Pasiūlymas:

 

Pakeisti Įstatymo projekto 1 straipsniu keičiamą 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

 „1. Užregistruotų, prisipažinusių ir įrašytų į įskaitą asmenų pateikta informacija ir duomenys apie juos yra išslaptinami nuo 2019 m. sausio 1 d. įslaptinami 75 metams ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.

 

Teikia

Seimo nariai:                       Simonas Gentvilas

                      Virgilijus Alekna

                      Kęstutis Glaveckas

Aušrinė Armonaitė

Vitalijus Gailius

Gintaras Vaičekauskas

Jonas Liesys

Eugenijus Gentvilas

Jonas Varkalys

Ričardas Juška