Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018-05-08  Nr. SPP-167

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Nekrošius.

 

            15.00 val.

            Vyriausybės pusvalandis.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos pranešimas dėl esminių farmacijos sektoriaus reguliavimo pakeitimų ir jų naudos visuomenei.

 

Sveikatos apsaugos ministras A. Veryga perskaitė pranešimą ir atsakė į Seimo narių klausimus.

 

Klausė Seimo nariai: R. J. Dagys, A. Armonaitė, R. Žemaitaitis, J. Olekas, L. Talmontas, A. Vinkus, M. Majauskas.

 

Replikavo Seimo narys A. Matulas.

 

 

15.33 val.

SVARSTYTA:

            1. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 2, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 34 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1729.

            2. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 2, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 23 straipsnių ir šeštojo skirsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 271 straipsniu įstatymo Nr. XIII-730 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1730.

            3. Baudžiamojo proceso kodekso 51 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1731.

4. Europos sutarties dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo ratifikavimo įstatymo Nr. I-1201 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1732 (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (pateikimas).

            Pranešėjas – vidaus reikalų ministras E. Misiūnas.

 

Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, A. Baura, S. Šedbaras, E. Pupinis, J. Olekas, R. Žemaitaitis.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: R. Žemaitaitis, S. Šedbaras.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 85, prieš 0, susilaikė 18. (Užsiregistravo 103 Seimo nariai (15.52 val.)

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Žmogaus teisių komitetą papildomu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-06-21. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.53 val.

            SVARSTYTABaudžiamojo proceso kodekso 20, 21, 22, 188 ir 189 straipsnių pakeitimo ir Kodekso priedo papildymo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1659ES (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (pateikimas).

            Pranešėjas – vidaus reikalų ministras E. Misiūnas.

 

Klausė Seimo nariai: A. Anušauskas, M. Majauskas, J. Olekas, V. Gailius.

             

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 96, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (16.03 val.)

            2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-06-21. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.04 val.

            SVARSTYTABaudžiamojo proceso kodekso 43, 170, 176, 179, 183, 188 straipsnių pakeitimo ir 31 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1591 (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (pateikimas).

            Pranešėjas – vidaus reikalų ministras E. Misiūnas.

 

Klausė Seimo nariai: S. Šedbaras, A. Anušauskas, V. Gailius.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys S. Šedbaras.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 54, prieš 4, susilaikė 32. (Užsiregistravo 92 Seimo nariai (16.18 val.)

            2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-06-21. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.18 val.

SVARSTYTA:

            1. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1567.

            2. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10, 13, 27, 29, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 62, 291 straipsniais įstatymo Nr. XIII-692 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1568.

            3. Administracinių nusižengimų kodekso 415 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1569 (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (pateikimas).

            Pranešėjas – vidaus reikalų ministras E. Misiūnas.

 

Klausė Seimo nariai: A. Baura, I. Rozova, M. Puidokas, M. Majauskas, J. Sabatauskas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys M. Puidokas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 72, prieš 0, susilaikė 13. (Užsiregistravo 85 Seimo nariai (16.36 val.)

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3.  Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-06-21. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.37 val.

SVARSTYTA:

            1. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1875.

            2. Administracinių nusižengimų kodekso 27, 34, 420, 422, 423 ir 424 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 311 ir 693 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIIP-1876 (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (pateikimas).

            Pranešėjas – susisiekimo viceministras P. Martinkus.

 

Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, J. Jarutis, E. Pupinis, S. Jovaiša, A. Matulas, J. Sabatauskas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas, M. Majauskas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 75, prieš 2, susilaikė 9. (Užsiregistravo 86 Seimo nariai (16.50 val.)

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-06-21. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.51 val.

            SVARSTYTAAdministracinių nusižengimų kodekso 416 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1643 (teikėjas – M. Puidokas) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys M. Puidokas.  

 

Klausė Seimo nariai: R. Šarknickas, J. Sabatauskas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys J. Sabatauskas.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 35, prieš – 10, susilaikė 31. Nepritarta. (Užsiregistravo 77 Seimo nariai (16.59 val.)

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti balsavo 54, už pasiūlymą jį atmesti – 22. Pritarta pirmam pasiūlymui. (Užsiregistravo 79 Seimo nariai (17.00 val.)

 

           NUTARTA. Grąžinti projektą Nr. XIIIP-1643 iniciatoriams tobulinti.

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2013 pateikimas nukeliamas į ketvirtadienio (2018-05-10) darbotvarkę.

 

 

Užsiregistravo 77 Seimo nariai (17.01 val.)

 

 

Posėdis baigtas

 (17.01 val.)

 

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                 Arvydas Nekrošius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Tatjana Juršėnienė