Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-06-04  Nr. SPP-294

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas J. Liesys.

 

Užsiregistravo 48 Seimo nariai (14.00 val.)

 

 

14.01 val.

Vyriausybės pusvalandis. Pranešimas „Šeimos kortelės įgyvendinimas“.

 

Pranešėjas – socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis perskaitė pranešimą „Šeimos kortelės įgyvendinimas“ ir atsakė į Seimo narių klausimus.

 

Klausė Seimo nariai: A. Sysas, R. Tamašunienė, A. Mazuronis, R. Šarknickas, V. Ąžuolas, L. Staniuvienė, A. Navickas, I. Haase.

 

14.29 val.

SVARSTYTA:

1. Vyriausybės įstatymo Nr.  I-464 papildymo 302 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-3505.

2. Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 9, 14 ir 21 straipsnių pakeitimo  įstatymo projektas Nr. XIIIP-3506.

3. Technologijų ir inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 9, 10, 11, 12, 15, 19, 21 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3507.

4. Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 2, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 36, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3508.

5. Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 121 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3509

(pateikimas).

Pranešėjas – ekonomikos ir inovacijų viceministras G. Vilda.

 

Klausė Seimo nariai: R. Šarknickas, A. Sysas, E. Pupinis, S. Jovaiša.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys E. Pupinis.

 

Dėl komitetų kalbėjo Seimo narys V. Juozapaitis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 74, prieš 0, susilaikė 12. (Užsiregistravo 87 Seimo nariai (14.41 val.)

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Švietimo ir mokslo ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetus papildomais komitetais šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje pratęstoje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

14.43 val.

SVARSTYTA. Akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4, 70 straipsnių ir II skyriaus pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3362 (pateikimas).

Pranešėjas – finansų ministras V. Šapoka.

 

Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, A. Skardžius, S. Gentvilas, A. Salamakinas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 81, prieš 0, susilaikė 9. (Užsiregistravo 91 Seimo narys (14.52 val.)

2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-06-25. Pritarta bendru sutarimu.

         

14.53 val.

SVARSTYTA. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3488 (pateikimas).

Pranešėjas – finansų ministras V. Šapoka.

 

Klausė Seimo nariai: J. Džiugelis, E. Pupinis, K. Masiulis,  M. Majauskas.

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotoja I. Šiaulienė.

 

Klausė Seimo nariai: V. Ąžuolas, S. Gentvilas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys K. Masiulis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 87, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 89 Seimo nariai (15.06 val.)

2. Paskirti Audito komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-06-25. Pritarta bendru sutarimu.

 

15.08 val.

SVARSTYTA:

1. Baudžiamojo kodekso XXVI skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Kodekso papildymo 1751 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-3126.

2. Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3127.

3. Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3128.

4. Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3129.

5. Administracinių nusižengimų kodekso 93, 544 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3130.

6. Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 3 ir 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 121 ir 122 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIIP-3131.

7. Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 13 straipsnio pakeitimo įstatymo
Nr. XIII-1331 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3132

(pateikimas).

Pranešėjas – teisingumo viceministras E. Jurkonis.

 

Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, S. Gentvilas, A. Bilotaitė, J. Džiugelis, K. Masiulis, E. Pupinis, D. Gaižauskas, A. Mazuronis, A. Anušauskas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, A. Mazuronis.

         

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 54, prieš 3, susilaikė 29. (Užsiregistravo 87 Seimo nariai (15.34 val.)

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIIIP-3126, Nr. XIIIP-3127 ir Nr. XIIIP-3130 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIIIP-3128, Nr. XIIIP-3129 ir Nr. XIIIP-3131 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti Audito komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-3132 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

5. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą papildomu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

6. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą papildomu komitetu projektams Nr. XIIIP-3126, Nr. XIIIP-3127, Nr. XIIIP-3130 ir Nr. XIIIP-3132 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

7. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje pratęstoje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

15.36 val.

SVARSTYTA. Baudžiamojo kodekso 7, 8, 95, 205, 206, 207 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 1003 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-3468ES (pateikimas).

Pranešėjas – teisingumo viceministras E. Jurkonis.

 

Klausė Seimo nariai: K. Masiulis, P. Gražulis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 67, prieš 0, susilaikė 16. (Užsiregistravo 83 Seimo nariai (15.44 val.)

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje pratęstoje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

         

 

15.45 val.

SVARSTYTA:

1. Baudžiamojo proceso kodekso 21, 22, 53, 54, 105, 188 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 272, 1891 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIIP-3469ES.

2. Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 10, 45 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3470ES

(pateikimas).

Pranešėjas – teisingumo viceministras E. Jurkonis.

 

Klausė Seimo narys A. Anušauskas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 67, prieš 0, susilaikė 12. (Užsiregistravo 79 Seimo nariai (15.51 val.)

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje pratęstoje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

15.53 val.

SVARSTYTA:

1. Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 2 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3478.

2. Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 2, 5, 6, 43 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 432, 433 straipsniais įstatymo Nr. XIII-1871 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3479

(pateikimas).

Pranešėjas – susisiekimo viceministras P. Martinkus.

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, V. Ąžuolas, S. Gentvilas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 68, prieš 0, susilaikė 10. (Užsiregistravo 78 Seimo nariai (16.01 val.)

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-06-25. Pritarta bendru sutarimu.

 

16.02 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 3701 straipsniu, Kodekso 3701, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3477 (pateikimas).

Pranešėjas – susisiekimo viceministras P. Martinkus.

 

Klausė Seimo narys S. Gentvilas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 69, prieš 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (16.07val.)

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje pratęstoje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

16.08 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. XIII-1999 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-3380 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Seimo narys V. Ąžuolas.

 

Klausė Seimo narys M. Majauskas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, E. Gentvilas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: už 75, prieš 0, susilaikė 5. (Užsiregistravo 80 Seimo narių (16.12 val.)

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 71, prieš 0, susilaikė 7. (Užsiregistravo 79 Seimo nariai (16.12 val.)

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. XIII-1999 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 72, prieš 0, susilaikė 6. (Užsiregistravo 78 Seimo nariai (16.13 val.)

 

16.14 val.

SVARSTYTA. Kredito unijų įstatymo Nr. I-796 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3364 (teikėjai – A. Palionis, V. Ąžuolas / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys V. Ąžuolas.

 

Klausė Seimo narys M. Majauskas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 69, prieš 0, susilaikė 8. (Užsiregistravo 77 Seimo nariai (16.16 val.)

2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-06-25. Pritarta bendru sutarimu.

         

16.17 val.

SVARSTYTA. Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2829 (teikėjai – J. Olekas / 47 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys J. Olekas.

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, A. Kupčinskas, M. Majauskas, S. Gentvilas, S. Jovaiša.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys E. Pupinis.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S. Jakeliūnas (pasiūlė prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto).

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 50, prieš 0, susilaikė 35. (Užsiregistravo 85 Seimo nariai (16.35 val.)

2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje pratęstoje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

5. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Pritarta bendru sutarimu.

 

16.37 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. XIII-1999 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-3435 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Seimo narys V. Ąžuolas.

 

Klausė Seimo narys J. Olekas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: už 61, prieš 1, susilaikė 20. (Užsiregistravo 82 Seimo nariai (16.39 val.)

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA:

1. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. XIII-1999 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 63, prieš 1, susilaikė 19. (Užsiregistravo 84 Seimo nariai (16.40 val.)

2. Pavesti Dokumentų departamentui sujungti šiandien priimtus Seimo nutarimus „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. XIII-1999 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ (projektai Nr. XIIIP-3380 ir Nr. XIIIP-3435). Pritarta bendru sutarimu.

 

16.41 val.

SVARSTYTA. Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3418 (teikėjai – A. Palionis, V.  Ąžuolas / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Olekas (opozicinės Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Balsuota dėl opozicinės Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 32. Pritarta. (Užsiregistravo 81 Seimo narys (16.41 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 17 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1960 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3463 šiandien nebus svarstomas, nes nesurinkti 29 Seimo narių parašai.

 

16.43 val.

SVARSTYTA. Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3412 (teikėjai – V. Bakas / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys V. Bakas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas (pasiūlė daryti pertrauką ir prašyti Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvados dėl šio projekto).

 

Balsuota, ar prašyti Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvados dėl šio projekto (pagal Seimo statuto 138 straipsnį): už – 40, prieš – 16, susilaikė 14. Pritarta. (Užsiregistravo 72 Seimo nariai  (16.58 val.)

 

NUTARTA. Prašyti Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvados dėl šio projekto (pagal Seimo statuto 138 straipsnį).

 

16.59 val.

SVARSTYTA:

1. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 2, 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3354(2).

2. Žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3355(2)

(teikėjai – Vyriausybė finansų ministras V. Šapoka) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovė V. Ačienė.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: G. Kindurys (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu), A. Stančikas (Kaimo reikalų komiteto vardu).

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narys G. Kindurys.

 

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 74, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai (17.03 val.)

 

17.04 val.

SVARSTYTAAtliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 3425 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1795 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3188(2) (teikėjai – K. Mažeika, P. Nevulis / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Aplinkos apsaugos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas P. Nevulis.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 75, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (17.06 val.)

 

17.06 val.

SVARSTYTAŽuvininkystės įstatymo  Nr. VIII-1756 141 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1670(2) (teikėjas – P. Čimbaras) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Kaimo reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Gaidžiūnas.

Papildomo –  Aplinkos apsaugos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas P. Nevulis.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, P. Čimbaras.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 59, prieš 1, susilaikė 14. (Užsiregistravo 77 Seimo nariai (17.11 val.)

 

17.12 val.

SVARSTYTAReglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 9 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3391(2) (teikėjai – Vyriausybė ekonomikos ir inovacijų ministras V. Sinkevičius) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Gumuliauskas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 72, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 74 Seimo nariai (17.13 val.)

 

17.14 val.

SVARSTYTASveikatos draudimo įstatymo  Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1450 (teikėjai – V. Ąžuolas / 3 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Sveikatos reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Kubilienė (pagrindinis komitetas siūlo grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti).

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Matulas, V. Ąžuolas.

 

NUTARTA. Grąžinti projektą Nr. XIIIP-1450 iniciatoriams tobulinti. Balsavimo rezultatai: už 46, prieš 16, susilaikė 12. (Užsiregistravo 74 Seimo nariai (17.16 val.)

 

17.17 val.

SVARSTYTASveikatos draudimo įstatymo  Nr. I-1343 2, 10 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3254 (teikėjai – Vyriausybė sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Sveikatos reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Kubilienė (pagrindinis komitetas siūlo grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti).

 

NUTARTA. Grąžinti projektą Nr. XIIIP-3254 iniciatoriams tobulinti. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad Seimo rezoliucijos „Dėl medinio sakralinio kultūros paveldo išsergėjimo“ projektas Nr. XIIIP-3444 šiandien nebus svarstomas, nes nėra pranešėjo.

 

Užsiregistravo 70 Seimo narių (17.20 val.)

 

Posėdis baigtas

 (17.20 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                               Jonas Liesys

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotoja                                                                Irena Šiaulienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                Rasa Smalinskaitė