LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1591

1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-06-01 Nr. XIVP-2798

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

Departamento direktorius                                                                                       Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Masteikienė, tel. (8 5) 239 6843, el. p. [email protected]

S. Švedas, tel. (8 5) 239 6165, el. p. [email protected]