PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

2020 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. XIIIP-4014

 

2019-11-19

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad VĮ Ignalinos atominės eskploatavimo nutraukimo fondui 2020 m. lėšos nėra numatytos, ir netgi ruošiamasi jį naikinti, o ekonominė, demografinė situacija Ingalinos, Visagino ir Zarasų savivaldybėse išlieka sudėtingesnė, nei kitose Lietuvos savivaldybėse, siekiant išsaugoti ekonominį, infrastruktūrinį ir žmogiškąjį potencialą, manome, kad būtų tikslinga  šiam regionui rasti galimybę ir toliau skirti 10 % mokesčio už elektros energiją   lengvatą, nes ši nors ir nedidelė lengvata nors šiek ties skatina žmones likti šiame krašte dirbti ir gyventi.

Todėl  teikiame siūlymą ir nuo 2020 m. sausio 1 d. rasti galimybę kompensuoti 10  proc. mokesčio už elektros energiją Ignalinos, Visagino ir Zarasų savivaldybių gyventojams

 

Pasiūlymas:

Skirti 800 000 eurų  10  proc. mokesčio už elektros energiją Ignalinos, Visagino ir Zarasų savivaldybių gyventojams nuo 2020 m. sausio 1 d.

 

Lėšų šaltinis:

Energetikos ministerijai skirti asignavimai.

 


 

Teikia

Seimo nariai                                                                                        (Parašas)                                                 

Rasa Budbergytė

Julius Sabatauskas

Algirdas Sysas

Raminta Popovienė

Bronius Bradauskas

Dovilė Šakalienė

Linas Balsys

Liudas Jonaitis