PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮSTATYMO NR. IX-2389 3, 6, 10 ir 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-3108 (2)

 

 

2023-11-15

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1

11

2

3

Argumentai:

Jei kainos būtų padidintos iki 20 eurų, leidimų įperkamumas santykinai nesumažėtų, jei didinamos daugiau, kaip 2,5 karto, santykinai sumažėtų galimybė įsigyti leidimą, kažin, ar tai būtų mėgėjų žvejybos plėtra. Kainų padidinimas galėtų būti įteisintas tik tinkamai pagrindžiant surenkamų už mėgėjų žvejybos leidimus lėšų panaudojimą ir proporcingai finansuojant žvejams mėgėjams aktualius projektus, tokius, kaip žuvų įveisimas, infrastruktūros plėtra, kontrolės stiprinimas, elektroninio vieno bilieto sistemos sukūrimas ir informacijos viešumas.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 11 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2.Už mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir
kuriuose neorganizuota limituota žvejyba, arba valstybiniame
žuvininkystės vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir kuriame neorganizuota limituota žvejyba, mokama:
1) dviem paroms – 3 eurai;
2) mėnesiui – 10 eurų;
3) metams –
20 eurų.“

 

 

2

4

N

 

 

 

Argumentai:

Dėl siūlomo „pagavai-paleisk“ pigesnio bilieto. Visų

pirma, tai jokiu būdu neatitinka „pagavai-paleisk“ nuostatų, nes žmogus savo pagautas žuvis paleidžia ne už pinigus. Tai turi būti jo sąmonėje.   Kita vertus, tai gali siūlyti tik niekada nežuvavęs žmogus, nes yra žuvų, kurios praryja masalą taip, kad jas paprasčiausiai tenka skrosti. Pavyzdžiui, pūgžliai, ešeriai, kurie yra   menkavertės žuvys. Arba unguriai, vėgėlės. Tokiu atveju išeitų, kad turintis tokį bilietą žvejys šias negyvas žuvis mėtytų į vandenį ir terštų aplinką? Kai kuriuose vandens telkiniuose ichtiologai menkaverčių žuvų rekomenduoja nepaleisti. Invazines apskritai paleisti atgal į vandenį draudžiama.

Pasiūlymas: išbraukti 11 straipsnio  3 dalį:

3. Už mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti paleidžiant žuvis valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir kuriuose neorganizuota limituota žvejyba, arba valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir kuriame neorganizuota limituota žvejyba, mokama:

1) mėnesiui  10 eurų;

2) metams – 25 eurai.

 

 


 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                    Kęstutis Mažeika