2017-07-10

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671

7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIIP-4291(3)

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

 

 

Argumentai:

Pasiūlymas:

Papildyti Įstatymo projektą 2 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

„2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.    Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2.    Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Aplinkos ministras iki 2017 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

 

Teikia

Seimo nariai:

Agnė Širinskienė

Saulius Skvernelis

Ramūnas Karbauskis

Virginijus Sinkevičius