LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel.: (8 5)  273 5501 / 262 4821, faks. (8 5)  264 8517, el. p. [email protected]
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602751,  PVM mokėtojo kodas LT100001016116

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei

 

2016-09-27    Nr. 12-01-1690

Į 2016-09-12 Nr. S-2016-5895

 

 

 

DĖL ATSAKYMŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ INTERPELIACIJOS KLAUSIMUS

 

Įvertinęs Lietuvos Respublikos Seimo narių 2016 m. rugsėjo 12 d. interpeliacijoje Nr. S-2016-5895 pateiktus klausimus, teikiu atsakymus.

 

 

1. Ar Jūs, kaip Vyriausybės narys, atsakingas už krašto saugumą, iš tiesų nesuvokiate, kad asmeniškai neprisiėmęs atsakomybės dėl gynybai skirtų lėšų švaistymo visuomenės akyse šią dėmę toliau paliekate visai krašto apsaugos sistemai?

 

Nesutinku su Jūsų teiginiu dėl gynybai skirtų lėšų švaistymo. Kaip ministras, ėmiausi ir toliau imsiuosi visų priemonių, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų išleidžiami efektyviai ir pagrįstai. Galimai nusikalstamas pirkimas, kurį nustatė ir teisėsaugai surinktą medžiagą mano įsakymu perdavė Krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) padaliniai, įvykdytas kariuomenės padalinyje (Materialinių resursų departamente, toliau – MRD). Tikiu, kad atnaujinusi tyrimą prokuratūra sudės visus taškus ant „i“. Teismas, panaikindamas (2016 m. rugsėjo 8 d. nutartimi) prokurorų nutarimus nutraukti ikiteisminį tyrimą, pažymėjo, kad prokurorai tyrimą nutraukė nepakankamai įsigilinus į nagrinėjamą situaciją, neatlikus visų būtinų tyrimo veiksmų, nesiėmus visų įstatymų numatytų priemonių, kad nusikalstama veika būtų atskleista, o be pagrindo nepradėjus ikiteisminio tyrimo pagal Baudžiamojo kodekso 228 str. (piktnaudžiavimas), šia kryptimi prokurorai apskritai netyrė UAB „Nota Bene“ darbuotojų veiksmų ir t. t. Siūlau Jums vadovautis faktais ir savo populistiniais, dažnai prasilenkiančiais su tiesa pasisakymais nediskredituoti krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS).

 

 

2. Kaip dabar galėsite paaiškinti Lietuvos visuomenei, kad reikia toliau didinti kariuomenės finansavimą, jei Jūsų vadovaujama ministerija ir ypač politinė jos vadovybė akivaizdžiai parodė aplaidų požiūrį, tvarkant mokesčių mokėtojų pinigus?

 

Finansavimo krašto apsaugai reikia dėl mūsų siekio gyventi taikoje, kurią gali užtikrinti gerai parengta, Lietuvos žmonių remiama kariuomenė, dėl mūsų įsipareigojimų NATO ir dėl to, kad valdant konservatoriams Lietuvos kariuomenės finansavimas buvo nusikalstamai sumažintas.

Nesutinku su Jūsų teiginio antrąja dalimi. Mano vadovaujama ministerija darė ir daro viską, kad ir mažiausias bandymas pasisavinti mokesčių mokėtojų pinigus KAS būtų užkardytas, o nusikaltę asmenys nubausti.

3. Kaip galėtumėte paaiškinti, kad „Nota Bene“ yra viena dažniausiai viešuosius pirkimus Krašto apsaugos ministerijoje laiminčių bendrovių? Ar ji, jos akcininkai nuo to laiko, kai valdant socialdemokratų ministrui pradėjo dalyvauti Krašto apsaugos ministerijos skelbiamuose konkursuose, yra finansavę Jūsų partiją, atskirus partijos narius ar jiems priklausančius fondus?

 

UAB „Nota Bene“ yra viena iš didmeninės prekybos bendrovių, orientuota į tiekimą jėgos struktūroms, kuriai vienodai gerai sekėsi laimėti viešųjų pirkimų konkursus KAM vadovaujant bet kurios politinės partijos  atstovui, įskaitant ir konservatorių ministrę R. Juknevičienę.

Mano žiniomis, UAB „Nota Bene“ ar jos akcininkai nėra parėmę mūsų partijos, atskirų narių ar jiems priklausančių fondų. Ar neparėmė konservatorių, nežinau, nors viešojoje erdvėje apie artimus įmonės vadovų kontaktus su Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininku informacijos buvo.

 

 

4. Dėl kokių priežasčių nenutraukėte ilgalaikės 1,6 mln. eurų tiekimo sutarties su „Nota Bene“, kai 2015 m. pavasarį tapo žinomos visos skandalingo pirkimo aplinkybės, ir tokiu būdu leidote toliau švaistyti krašto apsaugai skirtus pinigus? Ar dėl to visiškai nejaučiate jokios savo asmeninės atsakomybės?

 

Kadangi sutartį sudarė ne KAM, o kariuomenės padalinys (MRD), paaiškėjus įtartino sandorio aplinkybėms, 2015 m. gegužės 12 d. pavedžiau visą KAM padalinių surinktą medžiagą perduoti ikiteisminiam tyrimui, vadovaujamam ir kontroliuojamam prokuroro, o kariuomenės vadui pavedžiau priimti tolesnius sprendimus dėl MRD ir UAB „Nota Bene“ preliminariosios prekių pirkimo–pardavimo sutarties. Sutartis buvo nevykdoma, tad nebuvo palikta jokių galimybių nepagrįstai leisti pinigus šios sutarties pagrindu.

Pripažinus, jog UAB „Nota Bene“ padarė nusikalstamą veiką, tai leistų šią bendrovę ilgam pašalinti iš viešųjų pirkimų. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, jei tiekėjas arba jo darbuotojai yra pripažinti padarę atitinkamas nusikalstamas veikas per pastaruosius 5 metus, negali dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose. Jeigu kariuomenė būtų tik civiline tvarka nutraukusi ginčo sutartį ir grąžinusi reikalavimų neatitinkančias prekes, tai nebūtų užkirtę kelio UAB „Nota Bene“ dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ateityje, todėl buvo priimtas sprendimas laukti ikiteisminio tyrimo pabaigos ir priklausomai nuo jo rezultatų spręsti, kokių veiksmų imtis toliau.

Konsultavomės su Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) dėl galimybių neleisti bendrovei dalyvauti skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose ar nutraukti sudarytas sutartis tuo pagrindu, kad bendrovė ar jos vadovas yra įtariami atliekamame ikiteisminiame tyrime, ir buvo gautos rekomendacijos, kad tik bendrovės reputacija ar jai pareikšti įtarimai neturėtų būti laikomi pakankamais pagrindais nutraukti procedūras arba sudarytas sutartis. 

Nepaisant to, KAS vertina visus įsigijimus, kuriuos laimėjo UAB „Nota Bene“ 2015–2016 m. Jei atliekant patikrinimus būtų nustatyta pažeidimų, tokios sutartys būtų nutraukiamos.

 

 

5. Kai 2014 m. gruodį gavote Antrojo operatyvinių tarnybų departamento informaciją apie skandalingą pirkimą iš „Nota Bene“, ar pareikalavote atsakingos už krašto apsaugos sistemos vykdomus pirkimus institucijos atsakomybės, ar prašėte jų pateikti padėties analizę, siūlymus, kad tokie visuomenę piktinantys švaistymai nebepasikartotų?

 

Taip. Kaip žinote, 2012 metais Jūs panaikinote Resursų planavimo departamentą ir KAM nebuvo atskiro padalinio, atsakingo už KAS vykdomų viešųjų pirkimų kontrolę. Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsteigtas KAM Įsigijimų departamento Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyrius. Pradėtos atlikti sutarčių projektų peržiūros, KAS perkančiųjų organizacijų vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų, parengtų pirkimų įgyvendinimo planų, pirkimo dokumentų vertinimas. KAS perkančiųjų organizacijų atstovams organizuojami mokymai. KAM iniciatyva Seime priimtos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, įtvirtinusios nepatikimų tiekėjų sąrašą ir galimybę atmesti tokiame sąraše esančių tiekėjų pasiūlymus.

2015 m. nustačius korupcijos pasireiškimo tikimybę atliekant viešuosius pirkimus ir siekiant ateityje išvengti panašių pažeidimų, KAS buvo parengtos ir įgyvendinamos šios priemonės:

1. Lietuvos kariuomenės MRD buvo įsteigtas Tiekimo valdymo skyrius, kurio vienas iš pagrindinių uždavinių yra teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti ir kontroliuoti įsigijimus, koordinuoti ir kontroliuoti sutarčių vykdymą;

2. patikslintos MRD finansų kontrolės taisyklės, reglamentuojančios finansų kontrolės sistemos organizavimą ir apibrėžiančios atskirų darbuotojų, atliekančių finansų kontrolę, pareigas ir atsakomybę;

3. reglamentuota sutarčių vykdymo ir administravimo kontrolė, nustatytos atskirų departamento struktūrinių padalinių funkcijos sutarčių administravimo procese.

Sutarčių administravimo taisyklėse nustatyti terminai atskiriems sprendimams priimti, nustatyta techninių specifikacijų rengimo ir derinimo tvarka, atskirų darbuotojų, dalyvaujančių techninių specifikacijų rengimo ir derinimo procese, sprendimų priėmimo tvarka ir atsakomybė.

KAM Įsigijimų departamentas numatė priemones korupcijos apraiškoms valdyti, organizuodamas mokymus KAS pirkimuose dalyvaujantiems darbuotojams. 2015–2016 m. papildomai suorganizuota apie 10 mokymų, kuriuose kvalifikaciją kėlė apie 400 KAS darbuotojų.

2016 m. sausio–vasario mėn. buvo organizuoti susitikimai su bendrovės „Transparency International“ atstovais, kurių metu buvo aptarti bendrovės „Transparency International“ atlikto Lietuvos gynybos sektoriaus skaidrumo vertinimo rezultatai ir rekomendacijos, galimi problemų sprendimo būdai. Minėtą tyrimo medžiagą išanalizavo KAS institucijos ir jų padaliniai, kurie pateikė siūlymus dėl priemonių, kurios užkirstų kelią galimoms korupcijos apraiškoms gynybos sistemoje. Pasiūlytos priemonės mano sprendimu įtrauktos į KAS kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planą. Naujos priemonės apima vidaus ir išorės auditus, korupcijos valdymą ir antikorupcinių priemonių taikymą karinių operacijų metu, personalo, dalyvaujančio operacijose, antikorupcinį mokymą, detalesnį biudžeto vykdymo ataskaitų, informacijos apie KAS darbuotojų antikorupcinį mokymą ir viešuosius pirkimus vykdančio personalo mokymą pateikimą visuomenei. Taip pat noriu pažymėti, kad 2015 m. Valstybės kontrolė, atlikusi KAM 2014 m. finansinį auditą, pranešime spaudai teigė, kad „ministerija daro pažangą valdydama turtą ir lėšas ir yra pastebimai sustiprinusi savo vidaus kontrolę“.

 

 

6. Kodėl gavęs informaciją iš atitinkamų institucijų apie galimai neskaidrų pirkimą neinformavote Lietuvos Respublikos Prezidentės, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto?

 

Informacija Lietuvos Respublikos Prezidentei ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui nebuvo teikiama, atsižvelgiant į tai, kad, neatlikus tyrimo, nebūtų galimybės pateikti informacijos apie tikrąsias priežastis, lėmusias galimai neskaidrius įsigijimus, padarytą žalos dydį, atsakingus asmenis. Vėliau minėta informacija nebuvo teikiama, kadangi nebuvo pasibaigęs patraukimo teisinėn atsakomybėn procesas.

Informacija buvo pranešta toms institucijoms, kurių funkcijos yra susijusios su nusikalstamų veikų tyrimu. Tai buvo padaryta, siekiant užtikrinti objektyvų, visapusišką ir nešališką faktų ištyrimą, nesudarant prielaidų daugiau ar mažiau politizuoti esamą problemą.

Apie nustatytą korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą informacija 2015 m. buvo pateikta  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT) motyvuotoje išvadoje dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės. Be to, su šios išvados turiniu interneto vartotojai galėjo susipažinti STT ir KAM interneto svetainėse.

7. Ar kaip už krašto apsaugos sistemą atsakingas pareigūnas po skandalingų pirkimų konsultavotės su Viešųjų pirkimų tarnyba, Konkurencijos taryba, ar apskritai ėmėtės kokių nors veiksmų, kad pakeistumėte ydingą viešųjų pirkimų sistemą ministerijoje?

 

Galiu tik apgailestauti, kad po ketverių (2008–2012 m.) Jūsų valdymo metų palikote, kaip jūs teigiate, ydingą viešųjų pirkimų sistemą. Po įvykusių 2014 m. pirkimų ėmiausi jau anksčiau minėtų veiksmų.

Be to, mano iniciatyva susitikime su VPT direktore D. Vilytė aptarėme KAS perkančiųjų organizacijų vykdomų pirkimų trūkumus ir susitarėme dėl VPT konsultacijų bei metodinės pagalbos peržiūrint KAS įsigijimų procesą.

Sudaryta KAS įsigijimų proceso peržiūros ir pirkimų organizavimo, kontrolės ir priežiūros tobulinimo darbo grupė, kuriai pavesta peržiūrėti KAS įsigijimų procesą ir pateikti ministerijos vadovybei preliminarius siūlymus dėl KAS pirkimų organizavimo, kontrolės ir priežiūros tobulinimo, pateikti siūlymus dėl KAS pirkimų (įsigijimų) srities pertvarkymo. Darbo grupė rengia siūlymus vertindama sąjungininkų (pvz., Norvegijos, Danijos ir kt. šalių) turimą gerąją praktiką, taip pat konsultuojasi su VPT ir kitų valstybės institucijų atstovais.

Rengiamas naujas Techninių specifikacijų rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašas, kuriuo bus užtikrinamas didesnis techninių specifikacijų rengimo proceso skaidrumas, atsiras papildomų konkurencijos užtikrinimo saugiklių, bus detaliau apibrėžiama technines specifikacijas rengiančių, derinančių ir tvirtinančių asmenų atsakomybė. Svarstoma galimybė įsigyti pirkimų valdymo informacinę sistemą.

 

 

8. Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Viešųjų pirkimų įstatymo nuostata, leidžianti sudaryti nepatikimų tiekėjų sąrašus. Kodėl nesikreipėte į VPT dėl bendrovės „Nota Bene“, nors apie galimai neskaidrų sandorį žinojote visus metus?

 

Taip. KAM iniciatyva Seime priimtos ir nuo  2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, įtvirtinusios nepatikimų tiekėjų sąrašą ir galimybę atmesti tokiame sąraše esančių tiekėjų pasiūlymus. Deja, bet įstatymas atgaline data neveikia.

Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitime buvo įtvirtinta ir tai, kad anksčiau minėtos nuostatos taikomos esminiams pirkimo sutarties pažeidimams ir esminiu pripažintinam pirkimo sutarties neįvykdymui ar netinkamam įvykdymui, atsiradusiems tik nuo 2016 m. sausio 1 d.

Kitas teisėtas būdas eliminuoti įmonę iš viešųjų pirkimų, pripažinus tiekėją padarius atitinkamas nusikalstamas veikas, ką KAM ir siekė visą laiką  įrodyti kreipdamasi į teisėsaugos institucijas ir tokiu būdu 5 metų laikotarpiui pašalinti įmonę iš viešųjų pirkimų.

Apie VPT gautas rekomendacijas, kad bendrovės reputacija ar jai pareikšti įtarimai neturėtų būti laikomi pakankamais pagrindais nutraukti procedūras arba sudarytas sutartis, jau minėjau anksčiau.

 

 

9. Kaip įsivaizduojate tolesnį darbą einant krašto apsaugos ministro pareigas, kai nepasitikėjimą Jumis pareiškė Lietuvos Respublikos Prezidentė? Ar nemanote, kad tokia Jūsų laikysena yra labai neatsakinga, esant gana sudėtingai saugumo situacijai?

 

Gerbiu Lietuvos Respublikos Prezidento instituciją. Tolesnį darbą ne tik įsivaizduoju, bet ir atlieku labai atsakingai esant bet kokiai situacijai, kaip tą darau nuo pat Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo ir dar gerokai anksčiau – nuo pat Sąjūdžio gimimo.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                           Juozas Olekas