2017-10-29

PASIŪLYMAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2019 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTUI

Nr. XIIIP-2715

 Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

  

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentai:

Pernai metais Lietuvą nusiaubė kelis mėnesius trukusios liūtys, šiais metais užėjo neprognozuota sausra. Dėl tokių nepalankių meteorologinių sąlygų nukentėjo šalies žemės ūkis, patirti nuostoliai skaičiuojami dešimtimis milijonų eurų. Žemdirbiai tikėjosi, kad dabartinė Vyriausybė atsižvelgs į gamtos žemdirbiams padarytus nuostolius ir bent kitiems metams nemažins žemės ūkiui skiriamų asignavimų, išlaikys bent šiais metais skirtą Žemės ūkio ministerijos vykdomų programų finansavimą.

Tačiau 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas žemdirbius skaudžiai nuvylė. Vietoje teisėtų lūkesčių, kad dėl dvejus metus trukusių nepalankių žemdirbiams klimatinių sąlygų, Vyriausybė padidins finansavimą žemės ūkiui, deja 2019 metams biudžeto projekte žemės ūkio sričiai numatomas net 9 proc. mažesnis finansavimas.

Pagal pateiktą 2019 m. valstybės biudžeto projektą visai žemės ūkio sričiai numatoma skirti 984,9 mln. Eur arba 97,4 mln. Eur, t. y. -9 proc., mažiau negu 2018 m.

ES lėšos sudaro 756,9 mln. Eur ir yra 69,9 mln. Eur, t. y. -8,5 proc., mažesnės palyginti su 2018 m.

Bendrojo finansavimo ir valstybės biudžeto lėšos sudaro 200,5 mln. Eur ir yra 28,7 mln. Eur, t. y. -12,5 proc., mažesnės negu 2018 m.

Žemės ūkio ministerijos vykdomoms programoms 2019 m. numatyta skirti 957 021 mln. Eur. Palyginti su 2018 m. Žemės ūkio ministerijos asignavimai mažėja 96,8 mln. Eur, iš jų:

·      ES lėšos mažėja 69,9 mln. Eur (-8,5 proc.);

·      valstybės biudžeto ir bendrojo finansavimo lėšos mažėja 28,1 mln. Eur (-13,6 proc.);

         Neramina tai, kad šalyje nemažėjant afrikinio kiaulių maro pasireiškimams, 0,6 mln. eurų arba -2,1 proc. mažinami asignavimai Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

            Jau tapo tradicija, kad melioracijos įrenginių rekonstrukcijai bei naujų statybai ir sekantiems metams nenumatoma skirti nei euro.

Toks biudžetas, jeigu jis bus priimtas Seime be pakeitimų, netenkina žemdirbių, verta prisiimti, kad ir praėjusysis metais priimant 2018 metų valstybės biudžetą žemės ūkio sričiai taip pat 9 proc. buvo sumažintas finansavimas, reiškia, kad per du metus asignavimai žemės ūkiui mažėja 18 proc.

 

Pasiūlymai:

Žemės ūkio ministerijos valdymo sričiai 2018 metais papildomai skirti:

·         28,1 mln. Eur valstybės biudžeto ir bendrojo finansavimo lėšų,

·         25 mln. Eur Melioracijos programos įgyvendinimui,

·         0,6 mln.Eur Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

·          Lėšų šaltinis: 53,7 mln. Eur skirti gautų viršplaninių biudžeto pajamų arba iš Valstybės valdymui ir valstybės skolos aptarnavimui numatomų skirti lėšų.

 

Teikia:

Seimo narys                                                                                        Kazys Starkevičius