PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2016 m. lapkričio 10 d. posėdyje

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo

2016 m. lapkričio 10 d. (ketvirtadienio) posėdžių

darbotvarkė

1-1.

Darbotvarkės tvirtinimas

10.00–10.05

 

1-2.

Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto priesaika

10.05–10.10

 

1-3.

XIIP-4076

(2)

Medžioklės įstatymo
Nr. IX-966 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjai – Bronius Bradauskas, Andrius Palionis

10.10–10.15

priėmimas

priėmimas

(2) 2016-11-08

atidėti balsavimą

1-4a.

XIIP-4763

(2) ES

Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo projektas

teikėjas – LRV / Rasa Budbergytė (ministrė)

pranešėjas – Raimundas Markauskas (BFK)

priėmimas

10.15–10.25

(taikoma skubos tvarka)

registracijos data

(2) 2016-11-07

TD (2) 2016-11-08

svarstymo data

(2) 2016-11-08

1-4b.

XIIP-4764

(2) ES

Vartojimo kredito įstatymo
Nr. XI-1253 3, 5, 111, 22, 252, 34 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo
įstatymo projektas

pranešėjas – Raimundas Markauskas (BFK)

priėmimas

 

(taikoma skubos tvarka)

registracijos data

(2) 2016-11-07

TD (2) 2016-11-08

svarstymo data

(2) 2016-11-08

1-4c.

XIIP-4765

(2) ES

Lietuvos banko įstatymo
Nr. I-678 42 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo
įstatymo projektas

pranešėjas – Raimundas Markauskas (BFK)

priėmimas

 

(taikoma skubos tvarka)

registracijos data

(2) 2016-11-07

TD (2) 2016-11-08

svarstymo data

(2) 2016-11-08

1-4d.

XIIP-4766

(2)

Finansų įstaigų įstatymo
Nr. IX-1068 3 straipsnio pakeitimo
įstatymo projektas

pranešėjas – Raimundas Markauskas (BFK)

priėmimas

 

(taikoma skubos tvarka)

registracijos data

(2) 2016-11-07

TD (2) 2016-11-08

svarstymo data

(2) 2016-11-08

1-5a.

XIIP-4767

(2) ES

Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 2, 9, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 124, 152, 167, 168, 170, 171, 173, 174 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 111, 141, 321, 1631 straipsniais ir Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 170 straipsnio pakeitimo įstatymo
Nr. XII-2453 pripažinimo netekusiu galios
įstatymo projektas

teikėjas – LRV / Rasa Budbergytė (ministrė)

pranešėjas – Andrius Palionis (BFK)

10.25–10.35

priėmimas

 

(taikoma skubos tvarka)

registracijos data

(2) 2016-11-08

TD (2) 2016-11-08

svarstymo data

(2) 2016-11-08

1-5b.

XIIP-4768

(2)

Profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo Nr. XII-1467 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Andrius Palionis (BFK)

priėmimas

 

(taikoma skubos tvarka)

registracijos data

(2) 2016-11-08

TD (2) 2016-11-08

svarstymo data

(2) 2016-11-08

1-5c.

XIIP-4769

(2)

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 17316 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Julius Sabatauskas (TTK)

priėmimas

 

(taikoma skubos tvarka)

registracijos data

(2) 2016-11-08

TD (2) 2016-11-08

svarstymo data

(2) 2016-11-08

1-5d.

XIIP-4770

(2)

Administracinių nusižengimų kodekso 202 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Julius Sabatauskas (TTK)

priėmimas

 

(taikoma skubos tvarka)

registracijos data

(2) 2016-11-08

TD (2) 2016-11-08

svarstymo data

(2) 2016-11-08

1-5e.

XIIP-4830

(2)

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 41, 43 ir 55 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Andrius Palionis

pranešėjas – Andrius Palionis (BFK)

svarstymas (priėmimas)

 

(taikoma ypatingos skubos tvarka)

pateikimo data

2016-11-08

BFK (2) 2016-11-09

1-6.

XIIP-4335

(2)

Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2202 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV /  Juozas Bernatonis (ministras)

pranešėjas – Donatas Jankauskas (ADK)

10.35–10.40

priėmimas

registracijos data

(2) 2016-10-26

TD (2) 2016-11-09

svarstymo data

(2) 2016-11-08

1-7.

XIIP-4602

(2)

Jaunimo politikos pagrindų įstatymo Nr. IX-1871 papildymo 72 straipsniu įstatymo projektas

teikėjas – Valdas Skarbalius / 4 SN

pranešėja – Raminta Popovienė (SRDK)

10.40–10.45

priėmimas

registracijos data

(2) 2016-10-28

TD (2) 2016-11-09

svarstymo data

(2) 2016-11-08

1-8.

XIIP-4689

(2)

Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 1, 2, 3, 14, 141, 15, 16, 19, 22, 27, 28, 31, 34, 35, 37, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 171 straipsniu, 21, 23 ir 24 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

teikėjas – LRV / Tomas Žilinskas (ministras)

pranešėjas Povilas Urbšys (VVSK)

10.45–10.50

priėmimas

registracijos data

(2) 2016-11-04

TD (2) 2016-11-09

svarstymo data

(2) 2016-11-08

1-9a.

XIIP-4786

(2)

Baudžiamojo kodekso 20, 225, 226, 227, 230 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Juozas Bernatonis / 29 SN

pranešėjas – Julius Sabatauskas (TTK)

10.50–11.00

svarstymas (priėmimas)

pateikimo data

2016-11-03

TTK (2) 2016-11-09

 

1-9b.

XIIP-4787

(2)

Baudžiamojo proceso kodekso 387, 390 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Julius Sabatauskas (TTK)

svarstymas (priėmimas)

pateikimo data

2016-11-03

TTK (2) 2016-11-09

 

1-10.

XIIP-4693

(2)

Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV / Rokas Masiulis (ministras)

pranešėjas – Artūras Skardžius (EK)

11.00–11.10

svarstymas

pateikimo data

2016-09-27

EK (2) 2016-11-02

1-11a.

XIIP-4781

(2)

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

teikėjas – LRV / Rasa Budbergytė (ministrė)

pranešėjai Bronius Bradauskas (BFK) ir visi kiti Seimo komitetai

11.10–11.30

svarstymas

pateikimo data

2016-10-11

BFK (2) 2016-11-09

1-11b.

XIIP-4782

(2)

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2015 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

pranešėjai Bronius Bradauskas (BFK) ir visi kiti Seimo komitetai

svarstymas

pateikimo data

2016-10-11

BFK (2) 2016-11-09

1-12a.

XIIP-4780

(2)

Seimo nutarimo „Dėl Privatizavimo fondo 2015 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

teikėjas – LRV / Rasa Budbergytė (ministrė)

pranešėjai Bronius Bradauskas (BFK), Vytautas Kamblevičius (ADK)

11.30–11.40

svarstymas

pateikimo data

2016-10-11

BFK (2) 2016-11-09

1-12b.

XIIP-4779

(2)

Seimo nutarimo „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2015 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

pranešėjai Bronius Bradauskas (BFK), Vytautas Kamblevičius (ADK)

svarstymas

pateikimo data

2016-10-11

BFK (2) 2016-11-09

1-13.

XIIP-4789

(2)

Seimo nutarimo
„Dėl Garantinio fondo 2015 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

teikėjas – LRV / Rasa Budbergytė (ministrė)

pranešėjai – Bronius Bradauskas (BFK), Vytautas Kamblevičius (ADK), Remigijus Žemaitaitis (EK)

11.40–11.50

svarstymas

pateikimo data

2016-10-11

BFK (2) 2016-11-09

1-14.

XIIP-4783

(2)

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2015 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

teikėjas – LRV / sveikatos apsaugos ministras

pranešėjai Dangutė Mikutienė (SRK), Vytautas Kamblevičius (ADK)

11.50–12.00

svarstymas

pateikimo data

2016-10-11

SRK (2) 2016-11-04

1-15.

XIIP-4784

(2)

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

teikėjas – LRV / Algimanta Pabedinskienė (ministrė)

pranešėjai Kristina Miškinienė (SRDK), Vytautas Kamblevičius (ADK)

12.00–12.10

svarstymas

pateikimo data

2016-10-11

SRDK

(2) 2016-11-03

1-16.

XIIP-4356

(2)

Seimo nutarimo „Dėl  Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo 2015 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

teikėjas – LRV / Rokas Masiulis (ministras)

pranešėjas Vytautas Kamblevičius (ADK)

12.10–12.20

svarstymas

pateikimo data

2016-10-11

ADK (2) 2016-11-09

1-17.

XIIP-4819

Seimo nutarimo „Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo“ projektas

pranešėjas – Raimundas Paliukas / 4 SN

12.20–12.30

pateikimas

registracijos data

(2) 2016-11-08

TD (2) 2016-11-10

 

Privalomai į darbotvarkę įrašytas teisės akto projektas (pagal Seimo statuto 92 str. 1 d.)

1-18.

XIIP-2375

(2)

Metropoliteno įgyvendinimo įstatymo projektas

teikėjas – Artūras Skardžius / 47 SN

pranešėjai – Artūras Skardžius (EK), Andrius Palionis (BFK), Albinas Mitrulevičius (VVSK)

12.30–13.00

svarstymas

pateikimo data

2014-11-11

EK (2) 2016-05-25

 

1-19.

Vyriausybės valanda

 

 

PERTRAUKA                                                       13.00–15.00

 

Vakarinis Seimo posėdis vyks
Seimo Kovo 11-osios salėje ( I rūmai )

 

2-1.

 

Frakcijų ir Mišrios Seimo narių grupės atstovų pasisakymai

 

Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus kalba

 

Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės baigiamoji kalba

 

 

15.00–17.00

 

HIMNAS

 

 

 

 

Seimo Pirmininkė

 

 

 

 

 

 

 

Loreta Graužinienė