LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

EKONOMIKOS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA

 

DĖL NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. VIII-49 PRIEDĖLIO 4 skYRIaus PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 NR. XIIIP-897(2)

 

 

2018-01-12  Nr. 108-P-01

 

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto nariai: RSinkevičius, D.Kreivys, A.Baura, Z.Jedinskij, G.Landsbergis, T.Langaitis, B.Markauskas, B.Matelis, R.Miliūtė, J.Razma, V.Sinkevičius. Komiteto biuro: vedėja R.Petkūnienė; patarėjai: D.Šaltmeris, R.Danė, R.Duburaitė, L.Jasiukėnienė, I.Jurkšuvienė; padėjėja Z.Jodkonienė.

Kviestieji asmenys: Ūkio ministerijos atstovai: J.Gumaniukienė, M.Kaupelienė, V.Rudokas, susisiekimo viceministras P.Martinkus; Valstybės saugumo departamento atstovai K.Budrys ir K.Sakalauskienė, Seimo narys L.Kasčiūnas, AB „Achema“ atstovas G.Balčiūnas, Respublikos Prezidentės patarėjas A.Molis, LVK lobistas A.Romanovskis, Meta Advisory atstovė A.Markevičiūtė.

 

 

 

 

 

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas 2018-01-11

 

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pažymime, kad turi būti patikslintos įstatymo priėmimo bei įsigaliojimo datos.

Pritarti.

Tuo tikslu 2018-01-08 yra įregistruotos Seimo nario R.Sinkevičiaus  pataisos.

 

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narys R.Sinkevičius, 2018-01-08

2

 

 

 

Argumentai:

Siūloma patikslinti įstatymo įsigaliojimo datą.

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio kovo 1 d.“

 

 

 

Pritarti.

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                 Rimantas Sinkevičius

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėjas Darius Šaltmeris