Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2022-11-08  Nr. SPP-218

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. Razma.

 

Užsiregistravo 58 Seimo nariai (14.00 val.)

 

14.00 val.

Informaciniai pranešimai

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos pranešimą, kad šios frakcijos seniūne išrinkta O. Leiputė, seniūno pavaduotojais patvirtinti E. Sabutis ir R. Budbergytė, į Seimo seniūnų sueigą pasiūlyta O. Leiputė.

 

 

14.01 val.

            Vyriausybės pusvalandis

 

Energetikos ministras D. Kreivys padarė pranešimą ir atsakė į Seimo narių klausimus.

 

            Klausė Seimo nariai: A. Nekrošius, A. Butkevičius, O. Leiputė, A. Gedvilas, P. Gražulis, E. Pupinis.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad pratęsiamas klausimams skirtas laikas.

           

Klausė Seimo nariai: R. Šalaševičiūtė L. Nagienė, K. Vilkauskas, A. Skardžius, J. Sabatauskas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys R. Žemaitaitis.

 

Papildomą informaciją pateikė energetikos ministras D. Kreivys.

 

 

14.47 val.

SVARSTYTA. Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo Nr. IX-565 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2212 (teikėjai – Vyriausybė ekonomikos ir inovacijų ministrė A. Armonaitė) (pateikimas).

            Pranešėja – ekonomikos ir inovacijų viceministrė I. Valeškaitė.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: G. Burokienė  (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio), V. Mitalas.

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio. Pritarta bendru sutarimu.

 

14.52 val.

SVARSTYTA. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3308 15 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1274 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2178 (teikėjai – R. Juška / Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas) (pateikimas).

            Pranešėjas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas R. Juška.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.55 val.

SVARSTYTA. Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 49, 50, 52 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 501 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-2063 (teikėjas – S. Šedbaras) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys S. Šedbaras. 

 

Klausė Seimo nariai: L. Nagienė, O. Leiputė, A. Stončaitis, K. Vilkauskas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė L. Nagienė.

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 97, prieš 0, susilaikė 1. Užsiregistravo 99 Seimo nariai (15.04 val.).

            2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2022-12-06. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.05 val.

SVARSTYTA. Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymo projektas Nr. XIVP-2209 (teikėjai – Vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (pateikimo tęsinys) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Kalbėjo Seimo narys T. V. Raskevičius (siūlė paskirti papildomu komitetu Žmogaus teisių komitetą).

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 103, prieš 0, susilaikė 4. Užsiregistravo 107 Seimo nariai (15.05 val.).

            2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Žmogaus teisių komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Pavesti Neįgaliųjų teisių komisijai apsvarstyti šį projektą. Pritarta bendru sutarimu.

5. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: už 79, prieš 11, susilaikė 23. Užsiregistravo 113 Seimo narių (15.07 val.).

            6. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2022-12-08. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

 

15.08 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. XII-724 „Dėl Ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-2211 (teikėjai – Vyriausybė krašto apsaugos ministras A. Anušauskas) (pateikimo tęsinys).

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 103, prieš 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 104 Seimo nariai (15.08 val.).

            2. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2022-12-13. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.09 val.

SVARSTYTA. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3308 15 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1274 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2178 (teikėjai – R. Juška / Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas) (pateikimo tęsinys).

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 113, prieš 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 113 Seimo narių (15.09 val.).

            2. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2022-11-15. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.10 val.

SVARSTYTA. Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 8 straipsnio 4 dalies pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2196 (teikėjos – M. Ošmianskienė, M. Danielė) (pateikimo tęsinys).

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė M. Danielė.

 

Kalbėjo Seimo nariai: M. Navickienė (prašė Vyriausybės išvados dėl šio projekto), V. Mitalas.

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 112, prieš 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 112 Seimo narių (15.13 val.).

            2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Pavesti Neįgaliųjų teisių komisijai apsvarstyti šį projektą. Pritarta bendru sutarimu.

5. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Pritarta bendru sutarimu.

            6. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2022-12-06. Pritarta bendru sutarimu.

 

15.15 val.

SVARSTYTA. Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1914 (teikėjai – D. Asanavičiūtė / 3 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Vyšniauskas, A. Širinskienė.

 

Kalbėjo Seimo nariai: K. Mažeika (prašė Vyriausybės išvados dėl šio projekto), D. Asanavičiūtė (siūlė paskirti papildomu komitetu Teisės ir teisėtvarkos  komitetą), K. Mažeika.

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 63, prieš 24, susilaikė 26. Užsiregistravo 114 Seimo narių (15.18 val.).

            2. Paskirti Žmogaus teisių komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2022-12-06. Pritarta bendru sutarimu.

 

Balsuota dėl pasiūlymo prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto: už – 50, prieš – 39, susilaikė 22. Nepritarta. Užsiregistravo 111 Seimo narių  (15.20 val.).

 

Užsiregistravo 107 Seimo nariai (15.22 val.)

 

Posėdis baigtas

 (15.23 val.)

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                                                Jurgis Razma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                               Tatjana Juršėnienė