PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO NR. I-2721 6, 7, 8, 11, 111, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 28, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 51, 57, 59, 60, 61, 64, 67, 671, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80 IR 82 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-3940(3)

 

 

2019-12-18

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

17

(39)

 

(5) 

 

Argumentai:

Artimiausiu metu gali nutikti taip, kad Lietuvos žmonėms būtų atimta teisė žinoti savo šalies istoriją. Visuomenei svarbūs duomenys apie kandidatus būtų šalinami iš viešosios erdvės. Apribojus konkrečiu neproporcingai trumpu terminu, kiek laiko Vyriausioji rinkimų komisija laiko duomenis apie kandidatus, Lietuvos rinkėjai prarastų galimybę žinoti tikslius ir patikimus duomenis apie kandidatus.  Tai vienareikšmiškai sumažins skaidrumo lygį politikoje. Rinkėjai turi teisę žinoti, kokius interesus turėjo Lietuvos politikos dalyviai nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo.

Pasiūlymas:

Pakeisti keičiamo įstatymo 39 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Pagal kandidatų ar jų atstovų rinkimams pateiktus pareiškinius ir kitus dokumentus Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje neterminuotai 10 metų skelbiama ši informacija:

1)      kandidato į Seimo narius anketos duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, darbovietė, narystė politinėse partijose ir nevyriausybinėse organizacijose; šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys: ar kandidatas priesaika arba pasižadėjimu yra susijęs su užsienio valstybe; šio įstatymo 38 straipsnio 3 dalyje nurodyti duomenys: ar neturi nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės; ar jis nėra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas; ar jis yra, ar buvo kitos valstybės (kitų valstybių) pilietis; šio įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys: ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis; šio įstatymo 98 straipsnio 3 dalyje nurodyti duomenys: ar jis po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą; apkaltinamojo nuosprendžio (sprendimo) priėmimo valstybė (vieta), šį nuosprendį (sprendimą) priėmusios institucijos pavadinimas, apkaltinamojo nuosprendžio (sprendimo) priėmimo data ir nusikalstama veika, už kurią jis buvo nuteistas; ar asmuo okupacinio režimo teismo buvo pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybei; ar asmuo teismo nuosprendžiu asmuo buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekriminalizuota; ar asmuo užsienio valstybės teismo buvo pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę nelaikoma nusikalstama; ar asmuo buvo pripažintas kaltu dėl veikos, už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu.

2) kandidato biografija;

3) gyventojų pajamų mokesčio ir gyventojo turto deklaracijų, pateiktų Valstybinei mokesčių inspekcijai, pagrindinių duomenų išrašai;

 4) privačių interesų deklaracija, pateikta valstybės institucijoms;

5) ar dalyvauja renkamų valdžios institucijų veikloje;

 6) ar dalyvauja visuomeninėje veikloje;

 7) kita kandidato nurodyta informacija, kurią jis norėtų paskelbti.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Teikia

Seimo nariai               

 

Julius Sabatauskas                    (Parašas)