PASIŪLYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO

132 IR 170 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO įstatymo PROJEKTO NR. XIIIP-5127(2)

 

2021-09-28

Vilnius

 

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

3

 

 

Argumentai: Tikslinga nukelti šiuo projektu teikiamo įstatymo, kaip lydinčiojo, įsigaliojimo datą, suderinant ją su kartu teikiamo pagrindinio Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 1, 2, 3, 91, 10, 11, 12, 14, 25, 26 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo, II skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo, IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5126(2) 14 straipsnio 1 dalyje nurodyta įstatymo įsigaliojimo data “2022 m.  gegužės 1 d.”.  

 

 

Pasiūlymas: Pakeisti įstatymo projekto 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

 Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d 2022 m. gegužės 1 d.”.

 

 

 

 

 

Teikia Seimo narys                                                                                          Antanas Matulas