PASIŪLYMAS

DĖL Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 5, 8, 9, 10, 12, 121, 15, 17, 21, 22, 23, 26, 30, 43 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo

papildymo 31 straipsniu įstatymo projektO xivp-2341(2)

 

 

2023-05-08

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

1

2

 

Argumentai: atsižvelgiant į projekto 16 straipsnio 1 dalimi keičiamo įstatymo 30 straipsnio 7 punktu keičiamą nuostatą, kad VLK sudaro

su vaistinio preparato registruotojais (jų atstovais) arba juridiniais asmenimis, turinčiais didmeninio platinimo licenciją, gydymo prieinamumo gerinimo ir finansinės rizikos pasidalijimo sutartis, kuriose numatoma, kad jie į Privalomojo sveikatos draudimo fondą grąžina šiose sutartyse nurodyto dydžio lėšas, gautas už kompensuojamuosius vaistinius preparatus, reikėtų pakeisti ir keičiamo įstatymo 2 straipsnio 16 dalyje apibrėžtą Gydymo prieinamumo gerinimo ir finansinės rizikos pasidalijimo sutartį.

Pasiūlymas: papildyti 1 straipsnį nauja 2 dalimi, o buvusią 2 dalį laikyti 3 dalimi:

„2. Pakeisti 2 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip::

16. Gydymo prieinamumo gerinimo ir finansinės rizikos pasidalijimo sutartis – sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojo registruotojo (jo atstovo) arba juridinio asmens, turinčio didmeninio platinimo licenciją, sudaroma sutartis dėl gydymo tam tikru vaistiniu preparatu prieinamumo pacientams gerinimo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto stabilumo užtikrinimo nustatant numatomą gydymo efektyvumo ir (ar) finansinį rezultatą ir susitariant pasidalyti finansinę riziką ar prisiimti kitus įsipareigojimus pagal pasiektus gydymo efektyvumo ir (ar) finansinius rezultatus.“

2.

4

 

 

Argumentai:

Privalomojo sveikatos draudimo sąvoka vartojama ne visose užsienio valstybėse, todėl siekiant aiškumo,  siūlytina vartoti valstybinio socialinio draudimo sąvoką, analogiškai kaip ir ES valstybėse.

 

Pasiūlymas: pakeisti projekto 4 straipsniu keičiamo 8 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„2) buvo išvykę iš Lietuvos Respublikos ilgiau kaip 6 mėnesius ir nedeklaravo šio išvykimo Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, tačiau privalomojo sveikatos draudimo įmokas administruojančiai Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai pateikia kompetentingų užsienio valstybių institucijų išduotus dokumentus ir (arba) duomenis, patvirtinančius, kad išvykimo laikotarpiu jie buvo apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu valstybiniu socialiniu draudimu kitoje šalyje arba buvo suimti ir (arba) nuteisti užsienyje, arba atliko arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmę užsienyje, o teritorinė ligonių kasa patvirtina, kad išvykimo laikotarpiu jie negavo asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kompensuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.“

 


 

 

Teikia

Seimo narys