PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2017 m. gegužės 9 d. posėdyje

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo

2017 m. gegužės 9 d. (antradienio) posėdžių

darbotvarkė

 

1-1.

Darbotvarkės tvirtinimas

10.00–10.10

 

 

 

1-2a.

XIIIP-295

(4)

Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Respublikos Prezidentas

pranešėjas Virgilijus Poderys (EK)

10.10–10.30

priėmimas

priėmimas

(4) 2017-05-04 pertrauka

 

 

1-2b.

XIIIP-296

(3)

Akcinių bendrovių įstatymo
Nr. VIII-1835 papildymo 371 straipsniu įstatymo projektas

pranešėjas Virgilijus Poderys (EK)

priėmimas

priėmimas

(3) 2017-05-04 pertrauka

 

 

1-3a.

XIIIP-555

(2) ES

Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 14, 61 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV / Vilius Šapoka (ministras)

pranešėjas – Andrius Palionis (BFK)

10.30–10.40

svarstymas

 

(Vyriausybė siūlo svarstyti ypatingos skubos tvarka)

pateikimo data

2017-04-20

BFK (2) 2017-05-03

 

 

1-3b.

XIIIP-556

(2) ES

Administracinių nusižengimų kodekso 187 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Stasys Šedbaras (TTK)

svarstymas

 

(Vyriausybė siūlo svarstyti ypatingos skubos tvarka)

pateikimo data

2017-04-20

TTK (2) 2017-05-03

 

 

1-3c.

XIIIP-557

(2)

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 37 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Andrius Palionis (BFK)

svarstymas

 

(Vyriausybė siūlo svarstyti ypatingos skubos tvarka)

pateikimo data

2017-04-20

BFK (2) 2017-05-03

 

 

1-4.

XIIIP-439

(2)

Rinkliavų įstatymo
Nr. VIII-1725  5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 straipsnių ir IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV / Vilius Šapoka             (ministras)

pranešėjai – Andrius Palionis (BFK), Valentinas Bukauskas (VVSK)

10.40–10.50

svarstymas

pateikimo data

2017-04-06

BFK (2) 2017-05-03

 

 

1-5.

XIIIP-241

(2)

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Ramūnas Karbauskis / 5 SN /

29 SN

pranešėjai – Gediminas Vasiliauskas (SRDK), Juozas Varžgalys (BFK)

10.50–11.05

svarstymas

pateikimo data

2016-12-20

SRDK

(2) 2017-05-04

 

 

1-6.

XIIIP-493

(2)

Vietos savivaldos įstatymo
Nr. I-533 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Ričardas Juška / 10 SN / 29 SN

pranešėja – Guoda Burokienė (VVSK)

11.05–11.10

svarstymas

pateikimo data

2017-03-30

VVSK

(2) 2017-05-05

 

 

1-7.

XIIIP-475

(4)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 6 ir 161 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas įstatymo projektas

teikėjas – Povilas Urbšys / 7 SN

pranešėjas – Zenonas Streikus (VVSK)

11.10–11.25

svarstymas

svarstymo data

(3) 2017-04-20 grąžinti pagr.k-tui tobulinti

VVSK

(4) 2017-05-05

 

 

1-8.

XIIP-4775

Reklamos įstatymo
Nr. VIII-1871 2, 12, 14, 15, 19, 21, 24, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 211 straipsniu
įstatymo projektas

teikėjas – LRV / ūkio ministras

pranešėjas – Dainius Kreivys (EK)

11.25–11.30

svarstymas

pateikimo data

2017-04-06

EK 2017-04-19 grąžinti iniciatoriams tobulinti

 

 

1-9.

XIIIP-535

Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektas

pranešėjas – Gediminas Kirkilas / 70 SN

11.30–11.55

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – ŠMK, URK, ŽTK

siūloma svarstyti

2017-06-20

registracijos data

2017-04-04

TD 2017-04-18

ETD 2017-04-20

 

 

1-10.

XIIIP-471

Vardų ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose įstatymo projektas

pranešėjas – Laurynas Kasčiūnas / 6 SN

11.55–12.20

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – ŠMK, URK, ŽTK

siūloma svarstyti

2017-06-20

registracijos data

2017-03-16

TD 2017-03-30

ETD

 

 

1-11.

XIIIP-636

Seimo nutarimo „Dėl Sigitos Rudėnaitės atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigų“ projektas

pranešėja – Rasa Svetikaitė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

12.20–12.30

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

13.10–13.30

slaptas balsavimas

registracijos data

2017-05-02

TD 2017-05-03

 

 

 

1-12.

XIIIP-640

Seimo nutarimo „Dėl Jono Prapiesčio atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo ir šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigų“ projektas

pranešėja – Rasa Svetikaitė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

12.30–12.40

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

13.10–13.30

slaptas balsavimas

registracijos data

2017-05-02

TD 2017-05-03

 

 

 

1-13.

XIIIP-639

Seimo nutarimo „Dėl pritarimo atleisti Aloyzą Kruopį iš Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigų“ projektas

pranešėja – Rasa Svetikaitė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

12.40–12.50

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

13.10–13.30

slaptas balsavimas

registracijos data

2017-05-02

TD 2017-05-03

 

 

 

1-14.

XIIIP-637

Seimo nutarimo „Dėl pritarimo atleisti Reginą Gaudutienę iš Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigų“ projektas

pranešėja – Rasa Svetikaitė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

12.50–13.00

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

13.10–13.30

slaptas balsavimas

registracijos data

2017-05-02

TD 2017-05-03

 

 

 

1-15.

XIIIP-638

Seimo nutarimo „Dėl pritarimo atleisti Rūtą Mickevičienę iš Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigų“ projektas

pranešėja – Rasa Svetikaitė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

13.00–13.10

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

13.10–13.30

slaptas balsavimas

registracijos data

2017-05-02

TD 2017-05-03

 

 

 

% % %

 

 

1-15a.

XIIIP-612

Centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 pavadinimo ir 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Stasys Jakeliūnas / 19 SN

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – BFK

papildomas – KRK

siūloma svarstyti

2017-06-06

registracijos data

2017-04-27

TD 2017-05-03

ETD 2017-05-05

 

 

1-15b.

XIIIP-613

Kredito unijų įstatymo
Nr. I-796 2, 4, 8, 54 ir 55 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Stasys Jakeliūnas / 19 SN

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – BFK

papildomas – KRK

siūloma svarstyti

2017-06-06

registracijos data

2017-04-27

TD 2017-05-03

ETD 2017-05-05

 

 

1-15c.

XIIIP-614

Centrinės kredito unijos įstatymo Nr. VIII-1682 pakeitimo įstatymo
Nr. XII-2566 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Stasys Jakeliūnas / 19 SN

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – BFK

papildomas – KRK

siūloma svarstyti

2017-06-06

registracijos data

2017-04-27

TD 2017-05-03

ETD 2017-05-05

Įstatymas buvo pakeistas

2016-12-15, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

 

 

1-15d.

XIIIP-615

Kredito unijų įstatymo
Nr. I-796 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2567 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Stasys Jakeliūnas / 19 SN

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – BFK

papildomas – KRK

siūloma svarstyti

2017-06-06

registracijos data

2017-04-27

TD 2017-05-03

ETD 2017-05-05

Įstatymas buvo pakeistas

2016-12-15, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

 

 

1-16a.

XIIIP-635

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas – Virginijus Sinkevičius

13.30–13.45

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

2017-05-02

TD 2017-05-02

 

 

 

1-16b.

XIIIP-604

Geležinkelių transporto kodekso 7, 10, 11, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Virginijus Sinkevičius

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – EK

papildomas –

siūloma svarstyti

2017-06-15

registracijos data

2017-04-27

TD 2017-05-08

ETD 2017-05-05

nėra įrašytas į II (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

 

 

1-16c.

XIIIP-605

Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Virginijus Sinkevičius

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – EK

papildomas –

siūloma svarstyti

2017-06-15

registracijos data

2017-04-27

TD 2017-05-08

ETD 2017-05-05

nėra įrašytas į II (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

 

 

1-16d.

XIIIP-606

Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Virginijus Sinkevičius / 29 SN

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – EK

siūloma svarstyti

2017-06-15

registracijos data

2017-04-27

TD 2017-05-08

ETD 2017-05-05

 

 

 

1-16e.

XIIIP-607

Statybos įstatymo Nr. I-1240 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Virginijus Sinkevičius / 29 SN

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – EK

papildomas –

siūloma svarstyti

2017-06-15

registracijos data

2017-04-27

TD 2017-05-08

ETD 2017-05-05

nėra įrašytas į II (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

 

 

1-17.

XIIIP-608

Dirvožemio įstatymo projektas

pranešėjas – Virginija Vingrienė (Viktoras Pranckietis)

13.45–14.00

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – KRK

papildomas – AAK

siūloma svarstyti

2017-06-29

registracijos data

2017-04-27

TD

ETD

 

                     PERTRAUKA

    14.00-15.00

 

 

2-1.

Valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus Dariaus Jauniškio atsakymai į Seimo narių iš anksto raštu pateiktus klausimus (pagal Seimo statuto 209 str.)

pranešėjas – Darius Jauniškis (Generalinis direktorius)

 

 

 

2-1.

Lygių galimybių kontrolieriaus 2016 metų veiklos ataskaita

pranešėja – Agneta Skardžiuvienė (Lygių galimybių kontrolierė)

15.0015.30

 

 

 

2-2a.

XIIIP-617

Baudžiamojo proceso ir kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo Nr. I-1202 2 straipsnio pakeitimo ir ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

pranešėjas – Eimutis Misiūnas (ministras)

15.3015.45

pateikimas

 

(Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka)

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

2017-06-20

registracijos data

2017-04-28

TD

 

 

 

2-2b.

XIIIP-618

Bausmių vykdymo kodekso 54, 113, 114 straipsnių pakeitimo ir 120, 121, 122, 123, 124 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

pranešėjas – Eimutis Misiūnas (ministras)

pateikimas

 

(Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka)

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

2017-06-20

registracijos data

2017-04-28

TD

 

 

 

2-2c.

XIIIP-619

Laikinojo vidaus tarnybos įstatymo Nr. I-2120 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

pranešėjas – Eimutis Misiūnas (ministras)

pateikimas

 

(Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka)

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

2017-06-20

registracijos data

2017-04-28

TD

 

 

 

2-2d.

XIIIP-620

Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Eimutis Misiūnas (ministras)

pateikimas

 

(Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka)

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

2017-06-20

registracijos data

2017-04-28

TD

 

 

 

2-2e.

XIIIP-621

Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 2, 26 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Statuto papildymo 261, 262 straipsniais  įstatymo projektas

pranešėjas – Eimutis Misiūnas (ministras)

pateikimas

 

(Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka)

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

2017-06-20

registracijos data

2017-04-28

TD

 

 

 

2-2f.

XIIIP-622

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. I-2121 „Dėl Lietuvos Respublikos laikinojo vidaus tarnybos įstatymo įsigaliojimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas

pranešėjas – Eimutis Misiūnas (ministras)

pateikimas

 

(Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka)

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

2017-06-20

registracijos data

2017-04-28

TD

 

 

 

2-3.

XIIIP-623

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo Nr. IX-816 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Eimutis Misiūnas (ministras)

15.4516.00

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

2017-06-20

registracijos data

2017-04-28

TD 2017-05-02

 

 

 

2-4.

XIIP-3441

(2)

Ūkininko ūkio įstatymo
Nr. VIII-1159 6, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo
įstatymo projektas

pranešėjas – Bronius Markauskas (ministras)

16.0016.15

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – KRK

papildomas –

siūloma svarstyti

2017-06-29

registracijos data

(2) 2016-08-16

TD (2) 2016-08-19

 

 

 

2-5.

XIIIP-633

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Ramūnas Karbauskis / 6 SN/ 29 SN

16.1516.30

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – KK

papildomas –

siūloma svarstyti

2017-06-15

registracijos data

2017-05-02

TD 2017-05-03

ETD

 

 

 

2-6a.

XIIIP-641

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas – Virginijus Sinkevičius

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

2017-05-02

TD 2017-05-03

 

 

2-6b.

XIIIP-547

Pelno mokesčio įstatymo
Nr. IX-675 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Virginijus Sinkevičius ( Virgilijus Alekna)

pateikimas

registracijos data

2017-04-06

TD 2017-04-07

ETD 2017-04-19

 

 

Privalomai į darbotvarkę įrašyti teisės aktų projektai (pagal Seimo statuto 92 str. 1 d.)

 

2-6.

XIIIP-599

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Mykolas Majauskas / 3 SN / 47 SN

16.3016.50

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – BFK

papildomas –

siūloma svarstyti

registracijos data

2017-04-27

TD 2017-05-02

ETD

 

 

2-7a.

XIIIP-677

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas – Kęstutis Mažeika

16.5017.05

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

2017-05-09

TD

 

 

 

2-7b.

XIIIP-644

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo
Nr. I-1163 11 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Mažeika / 47 SN

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – BFK

papildomas – AAK

siūloma svarstyti

2017-06-15

registracijos data

2017-05-04

TD 2017-05-05

ETD

 

nėra įrašytas į II (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

 

 

2-8.

Seimo narių pareiškimai

17.05–17.10

 

 

                   Rezerviniai klausimai:

 

r-1.

XIIIP-646

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-230 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Mindaugui Basčiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti sudarymo“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas – Agnė Širinskienė (Specialioji tyrimo komisija)

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

2017-05-04

TD 2017-05-04

 

 

 

r-2.

XIIIP-678

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. XIII-33 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo“ projektas

pranešėja – Rima Baškienė

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

2017-05-09

TD

 

 

 

r-3a.

XIIIP-679

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas – Ingrida Šimonytė

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

2017-05-09

TD

 

 

 

r-3b.

XIIIP-645

Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo
Nr. VIII-1202 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Rasa Budbergytė (ADK)

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ADK

papildomas –

siūloma svarstyti

2017-06-08

registracijos data

2017-05-04

TD 2017-05-08

ETD

 

 

r-4.

Seimo protokolinio nutarimo „Dėl Žilvino Šilėno peticijos“ projektas (Nr. PNP-17)

pranešėjas – Petras Čimbaras (Peticijų komisija)

Peticijų komisija

2017-05-03 tenkinti

 

 

r-5.

Seimo protokolinio nutarimo „Dėl Antano Algimanto Miškinio peticijos“ projektas
(Nr. PNP-18)

pranešėjas – Petras Čimbaras (Peticijų komisija)

Peticijų komisija

2017-05-03

atmesti

 

 

r-6.

Seimo protokolinio nutarimo „Dėl Antano Algimanto Miškinio peticijos“ projektas
(Nr. PNP-19)

pranešėjas – Petras Čimbaras (Peticijų komisija)

Peticijų komisija

2017-05-03

atmesti

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

 

Viktoras Pranckietis