LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS baudžiamojo proceso kodekso 50, 51 IR 106 STRAIPSNIų pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2020-06-25 Nr. XIIIP-4835(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą:

Projekto 4 straipsnio 1 dalyje siūloma nustatyti, kad įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d. Atsižvelgiant į įstatymo projekto priėmimo, priimto įstatymo pasirašymo, paskelbimo procedūrų trukmę, siūlytina nustatyti vėlesnę įstatymo įsigaliojimo datą.

Tuo atveju, jeigu būtų nustatyta vėlesnė įstatymo įsigaliojimo data, atitinkamai turėtų būti tikslinama ir projekto 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų priėmimo data.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Mikšys, tel. (85) 239 6891, el. p. [email protected]

S. Zamara, tel. (85) 239 6895, el. p. [email protected]