PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2020 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-4014(2)

 

2019-12-05

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

 

 

 

Argumentai:

 

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui jau du metus buvo žymiai mažinami valstybės biudžeto asignavimai. Dabartiniame biudžeto projekte numatyta 478 tūkst. Eur (iš jų darbo užmokesčiui 308 tūkst. Eur.) yra nepakankama suma instituto veiklai ir jam pavestoms užduotims vykdyti.

Šiuo metu Žemės ūkio ministerijos pavedimu institutas rengia Strategiją (pagrindinį dokumentą), kuri turėtų tapti pagrindu naujojo finansinio laikotarpio ES paramos Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai veiksmingam panaudojimui.

 

Pasiūlymas:

 

Papildomai Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui skirti 119 tūkst. Eur (kad iš viso būtų skirta 597 tūkst. Eur, iš jų – 503 tūkst. Eur darbo užmokesčiui).

 

Lėšų šaltinis: pajamos, gautos pardavus valstybinę žemės ūkio paskirties žemę ir miškus, Valstybės biudžeto įplaukos iš akcizo už alkoholinius gėrimus bei apdorotą tabaką.

 


 

 

Teikia

Seimo nariai:                                                                                                  

 

Andriejus Stančikas   

Viktoras Rinkevičius

Antanas Baura (atsiėmė parašą 2019-12-17)

Jonas Varkalys

Kazys Starkevičius