PASIŪLYMAS

 

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1316 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR.XIIIP-1596

2018 m. gegužės 04 d.

Vilnius

 

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

19

2

 

Argumentai:

Pasiūlymas: Siūlau pakeisti įstatymo projekto 19 straipsnio 2 dalį ir išdėstyti ją taip:

,,2. Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimas gali būti  finansuojamas iš valstybės ir savivaldybės institucijai ir įstaigai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų ar kitų teisėtų lėšų.

 

 

 

 

Teikia: Seimo narė:                                                      JurhgiJ Gintarė Skaistė