PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. IX-705 1, 2, 3, 9, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 451, 46 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMo projekto

  Nr. XIVP-2179(2)

 

 2022-12-19

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Argumentai:

Jeigu įstatymo projektu siekiama, kad liberalizavus prekybą A kategorijos ginklais civilinėje prekyboje neatsirastų ypač pavojingų ginklų, tokių kaip kulkosvaidžiai, 3 straipsnio 22 punktą reikėtų tikslinti.

 

Pasiūlymas:

1. Pakeisti 3 straipsnio 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

„22) graižtviniai šaunamieji ginklai, kurių kalibras yra 12,7 mm arba didesnis, lygiavamzdžiai šaunamieji ginklai, kurių kalibras yra 20 mm arba didesnis, ir visi automatiniai šaunamieji ginklai, kurių dėtuvėje telpa daugiau kaip 30 šovinių arba kurie yra su juostiniu šovinių padavimu, išskyrus medžioklinius, senovinius ginklus ir senovinių ginklų kopijas.“

 

 

Teikia:

Seimo narys                                                                                                              Paulius Saudargas