PASIŪLYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮSTATYMO 3, 6, 10 IR 11
STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-3108 (2)
 
 
2023-11-07
Vilnius
 
Eil.
Nr.
Siūloma keisti
Pasiūlymo turinys
str.  str. d.  p.
1.
11  2  3  Argumentai:
Žvejybos  leidimo mokesčio dydis nesikeitė jau daugiau kaip
dešimtmetį. Šiandien gautų pinigų už žvejybos leidimus jau
nebeužtenka telkinių įžuvinimui, tačiau už mėgėjų žvejybos leidimą
žvejoti valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos
neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir kuriuose neorganizuota
limituota žvejyba, arba valstybiniame žuvininkystės vandens
telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir kuriame
neorganizuota limituota žvejyba, mokama mėnesinė ir metinė
sumos turėtų būti didinamos nuosekliai ir racionaliai. Todėl siūlau
drastiškai nedidinti žvejų mėgėjų bilietų kainų, nustatant 10 eurų
sumą (mėnesiui) ir 30 eurų sumą (metams). Surinktos lėšos būtų
skiriamos vandens telkinių įžuvinimui.
Pasiūlymu Mėgėjų žvejybos įstatymo Nr. 2389 3, 6, 10 ir 11
straipsnių pakeitimo projekto Nr. XIVP-3108 (2) siekiama skatinti
tvaresnę mėgėjišką žvejybą.
 
Pasiūlymas:
Pakeisti 11 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2. Už  mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti valstybiniuose  žuvininkystės
vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir
kuriuose neorganizuota limituota žvejyba, arba valstybiniame
žuvininkystės vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos
plotą ir kuriame neorganizuota limituota žvejyba, mokama:
1) dviem paroms – 3 eurai;
2) mėnesiui – 15 10 eurų;
3) metams – 50 30 eurų.“
 
 
 
 
Teikia
Seimo narys                                                    Algis Strelčiūnas