LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO

132 IR 170 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO įstatymo PROJEKTO

 

2021-03-24 Nr. XIIIP-5127(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklių reikalavimams, teikiame šią pastabą.

Projekto 1 ir 2 straipsniuose siūloma numatyti administracinę atsakomybę už neapdoroto tabako gamybos, importo ir prekybos licencijavimo tvarkos ir prekybos neapdorotu tabaku pažeidimus. Jeigu projektu teikiamas įstatymas būtų priimtas, jis įsigaliotų 2021 m. gegužės 1 d.“ ir turėtų būti taikomas (projekto 3 straipsnis). Pažymime, kad ši data turi būti keičiama įvertinant kartu teikiamo Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 1, 2, 3, 9(1), 10, 11, 12, 14, 25, 26 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo, II skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo, IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projekto (XIIIP-5126(2) 14 straipsnio 1 dalyje nurodyta įstatymo įsigaliojimo datą “2021 m.  lapkričio 1 d.”.  

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                                          Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O. Buišienė, tel. (8 5) 239 6160, el. p. [email protected]

S. Nekrasova, tel. (85) 239 6895, el. p. [email protected]