Lyginamasis variantas

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2016 M. LAPKRIČIO 22 D. NUTARIMO Nr. XIII-35 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO SAVIŽUDYBIŲ IR SMURTO PREVENCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ pakeitimo

 

2018 m. rugsėjo  d. Nr. XIII-

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

1 straipsnis.

Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

Sudaryti Lietuvos Respublikos Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisiją iš 1110 narių.“

2 straipsnis.

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„2 straipsnis.

Patvirtinti šios sudėties Lietuvos Respublikos Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisiją:

1) Aušrinė Armonaitė;

2) Jonas Jarutis;

3) 2) Vytautas Kernagis;

4) 3) Michal Mackevič;

5) 4) Mykolas Majauskas;

6) 5) Andrius Navickas;

7) 6) Vytautas Rastenis;

8) 7) Levutė Staniuvienė;

9) 8) Zenonas Streikus;

10) 9) Dovilė Šakalienė;

11) 10) Robertas Šarknickas.

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

teikia:

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                                  R.Baškienė