PASIŪLYMAS

BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO Nr. I-430 37 STRAIPSNIO pakeitimo

ĮSTATYMO PROJEKTUI NR. XIIIP-2186(2)

 

2020-12-17

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

2

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad priėmus svarstomą naujos redakcijos Valstybės kontrolės įstatymą reikės priimti įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, pateiktas pasiūlymas numatyti vėlesnę įstatymo projekto Nr. XIIIP-2183(2) įsigaliojimo datą – 2021 m. liepos 1 d.

Siekiant suderinti įstatymų projektų pakete esančių įstatymų projektų įsigaliojimo datas, siūlytina nukelti svarstomo įstatymo projekto įsigaliojimo datą.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto Nr. XIIIP-2186(2) 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio liepos 1 d.

 


 

 

 

Teikia

Seimo narė                                                                                                                  Rasa Budbergytė