Išrašas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

SVEIKATOS REIKALŲ komitetas

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2015 m. gruodžio 9 d. Nr. 111-P-43

Vilnius

 

SVARSTYTA: Pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai) dėl Alkoholio kontrolės įstatymo 2, 3, 18, 22, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-1911 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2837(2).

Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindžiantys nuomonę

Str.

Str. d.

P.

1.

Seimo narys R.Markauskas, 2015-12-07

1

 

 

 

 Argumentai:

 

Siekiant apsaugoti smulkųjį kaimo verslą nuo papildomų išlaidų ir bankroto siūlau palikti galioti leidimą prekiauti alkoholiniais gėrimais kaimo parduotuvių nespecializuotuose skyriuose. To nepadarius atsiranda didžiulė rizika, kad parduotuvės užsidarys ir kaimuose bus prekiaujama tik nelegaliu alkoholiu.

 

Pasiūlymas:

 

Pakeisti Alkoholio kontrolės įstatymo 2, 3, 18, 22, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-1911 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto XIIP-2837 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

Pakeisti 3 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Pakeisti 18 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) alkoholiniais gėrimais – stacionariosiose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionariųjų parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariosiose viešojo maitinimo vietose, kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionariųjų parduotuvių nespecializuotuose skyriuose, stacionariosiose degalinėse (alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų), vykdant tik mažmeninės prekybos veiklą, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, parodose ir mugėse, vykstančiose stacionariuose pastatuose, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose;“.“

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

Balsavimo rezultatai: 5 „už“; 0 „prieš“; 5 „susilaikė“. Lėmė Komiteto pirmininkės balsas „už“.

 

 

 

 

Komiteto pirmininkė                                                                                                                                                             Dangutė Mikutienė