Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2020-09-17  Nr. SPP-438

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas J. Liesys.

 

Užsiregistravo 55 Seimo nariai (14.01 val.)

 

14.03 val.

SVARSTYTA:

            1. Administracinių nusižengimų kodekso 281 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5155 (prie Nr. XIIIP-4383).

            2. Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo Nr. IX-1607 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5156.

            3. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5157 (teikėjai – K. Bacvinka, V. Vingrienė) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys K. Bacvinka.  

 

            NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 58, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 60 Seimo narių (14.04 val.)

            2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-5155 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIIIP-5156 ir Nr. XIIIP-5157  svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIIIP-5157 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            5. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-10-13. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

14.06 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Dalios Bajerčiūtės atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigų“ projektas Nr. XIIIP-5131 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėja – Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja J. Šovienė.

 

            Klausė Seimo narė A. Širinskienė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: už 62, prieš 0, susilaikė 8. (Užsiregistravo 70 Seimo narių (14.09 val.)

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

            1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Dalios Bajerčiūtės atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigų“. Balsavimo rezultatai: už 70, prieš 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (14.11 val.)

 

 

14.12 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Vinco Versecko atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigų“ projektas Nr. XIIIP-5132 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėja – Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja J. Šovienė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys P. Gražulis.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

            1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Vinco Versecko atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigų“. Balsavimo rezultatai: už 75, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (14.16 val.)

 

 

14.17 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl pritarimo atleisti Aloyzą Kruopį iš Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo ir šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigų“ projektas Nr. XIIIP-5165 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėja – Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja J. Šovienė.

 

            Klausė Seimo nariai: L. Kasčiūnas, V. Bakas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: už 68, prieš 2, susilaikė 3. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (14.23 val.)

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys V. Bakas.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys D. Kepenis.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 49, prieš 3, susilaikė 16. (Užsiregistravo 70 Seimo narių (14.31 val.)

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso nutarimo kalbėjo Seimo nariai: V. Bakas, J. Razma, S. Jovaiša.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl pritarimo atleisti Aloyzą Kruopį iš Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo ir šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigų“. Balsavimo rezultatai: už 61, prieš 3, susilaikė 7. (Užsiregistravo 72 Seimo nariai (14.34 val.)

 

 

14.35 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl pritarimo atleisti Liną Žukauską iš Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigų“ projektas Nr. XIIIP-5166 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėja – Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja J. Šovienė.

 

            Klausė Seimo nariai: V. Bakas, K. Masiulis.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys V. Bakas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 45, prieš 3, susilaikė 6. (Užsiregistravo 58 Seimo nariai (14.41 val.)

           

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Razma (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Balsuota dėl opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 44, prieš – 9, susilaikė 14. Pritarta. (Užsiregistravo 67 Seimo nariai (14.43 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

 

14.44 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl pritarimo skirti Marių Bajorą Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininku“ projektas Nr. XIIIP-5133 (teikėjas – Respublikos Prezidentas) (pateikimas).

            Pranešėja – Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja J. Šovienė.

 

            Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatas į Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas M. Bajoras.

 

Klausė Seimo nariai: V. Bakas, M. Majauskas, M. Puidokas, L. Jonaitis, A. Sysas.

 

            NUTARTA:

1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

            3. Seimo posėdyje svarstyti 2020-09-24. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.05 val.

            SVARSTYTAĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5109ES (teikėjai – Vyriausybė vidaus reikalų ministrė R. Tamašunienė) (pateikimas).

            Pranešėja – vidaus reikalų viceministras T. Tamulevičius.

 

Klausė Seimo nariai: A. Sysas, A. Anušauskas, R. Šarknickas, R. J. Dagys.

 

Kalbėjo Seimo narė V. Ačienė (prašė pavesti Migracijos komisijai apsvarstyti šį projektą).

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 63, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 63 Seimo nariai (15.14 val.)

            2. Paskirti Užsienio reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Žmogaus teisių komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Pavesti Migracijos komisijai apsvarstyti šį projektą. Pritarta bendru sutarimu.

            5. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-10-13. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.15 val.

SVARSTYTA:

            1. Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 5, 48 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5082.

            2. Vidaus tarnybos statuto 77 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5083.

            3. Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5084.

            4. Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 60 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5085.

            5. Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 47 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5086.

            6. Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 40 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5087.

            7. Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 19, 23, 36, 54, 61, 62 ir 66 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5088.

            8. Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-730 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5089.

            9. Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5090 (teikėjai – Vyriausybė vidaus reikalų ministrė R. Tamašunienė) (pateikimas).

            Pranešėja – vidaus reikalų viceministrė B. Maliušicka-Stankevič.

 

Klausė Seimo nariai: P. Čimbaras, A. Sysas, A. Anušauskas, S. Jovaiša.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys P. Čimbaras.

 

            NUTARTA. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 43, prieš 1, susilaikė 8. (Užsiregistravo 53 Seimo nariai (15.31 val.)

           

            Dėl komitetų kalbėjo Seimo nariai: A. Sysas, J. Razma, A. Širinskienė.

 

Balsuota dėl pasiūlymo paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą pagrindiniu komitetu visiems šiems projektams svarstyti: už – 21, prieš – 7, susilaikė 18. Nepritarta. (Užsiregistravo 46 Seimo nariai  (15.36 val.)

 

NUTARTA:

1. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIIIP-5082, Nr. XIIIP-5085, Nr. XIIIP-5087, Nr. XIIIP-5089 ir Nr. XIIIP-5090  svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIIIP-5083, Nr. XIIIP-5086 ir Nr. XIIIP-5088 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

           

3. Paskirti Užsienio reikalų komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-5084 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą papildomu komitetu projektams Nr. XIIIP-5085 ir Nr. XIIIP-5087 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            5. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIIIP-5082, Nr. XIIIP-5083, Nr. XIIIP-5084, Nr. XIIIP-5085, Nr. XIIIP-5086, Nr. XIIIP-5087 ir Nr. XIIIP-5088 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            6. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą papildomu komitetu projektams Nr. XIIIP-5083, Nr. XIIIP-5084, Nr. XIIIP-5086 ir Nr. XIIIP-5088 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

7. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-11-05. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.37 val.

SVARSTYTA:

            1. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5094.

            2. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2773 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5095.

            3. Triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5096 (teikėjai – Vyriausybė sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (pateikimas).

            Pranešėjas – sveikatos apsaugos viceministras A. Šešelgis.

 

Klausė Seimo nariai: R. Martinėlis, S. Gentvilas, M. Majauskas, A. Vinkus.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: R. Martinėlis, S. Gentvilas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 59, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 59 Seimo nariai (15.55 val.)

2. Paskirti Sveikatos reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3.  Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-10-13. Pritarta bendru sutarimu.

 

Replikavo Seimo narys P. Čimbaras.

 

 

15.56 val.

            SVARSTYTANarkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 2, 3, 4, 8, 81, 9, 10, 101, 104, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 211, 214, 217, 23 straipsnių, Įstatymo priedo  pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju2 skirsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-5122 (teikėjai – Vyriausybė sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (pateikimas).

            Pranešėjas – sveikatos apsaugos viceministras A. Šešelgis.

 

Klausė Seimo nariai: A. Sysas, M. Majauskas, K. Starkevičius.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Sysas.

 

          

 

NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Sveikatos reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Pavesti Priklausomybių prevencijos komisijai apsvarstyti šį projektą. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-10-20. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.09 val.

            SVARSTYTASeimo rezoliucijos „Dėl įvykių Baltarusijoje keliamos grėsmės branduolinei saugai Europoje“ projektas Nr. XIIIP-5185 (teikėjai – J. Jarutis / 11 Seimo narių)  (pateikimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas  (prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.10 val.

            SVARSTYTABaudžiamojo kodekso 310 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1708 (teikėjas – L. Balsys) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys L. Balsys.  

 

Klausė Seimo nariai: S. Gentvilas, P. Čimbaras, K. Starkevičius, E. Pupinis.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: D. Šakalienė, S. Gentvilas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 40, prieš 2, susilaikė 10. (Užsiregistravo 53 Seimo nariai (16.30 val.)

            2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-11-05. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.31 val.

SVARSTYTA:

            1. Administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5147.

            2. Baudžiamojo kodekso 310 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5148 (teikėjai – A. Gedvilienė, L. Kasčiūnas) (pateikimas).

            Pranešėja –  Seimo narė A. Gedvilienė.

 

Klausė Seimo nariai: D. Šakalienė, P. Čimbaras, V. Vingrienė, M. Majauskas, K. Starkevičius.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys L. Kasčiūnas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-11-05. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.45 val.

SVARSTYTA. Seimo savaitės (2020-09-21–2020-09-25) – 2020 m. rugsėjo 22 d. (antradienio) ir 24 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

            Klausė Seimo narys S. Gentvilas.

 

NUTARTA. Patvirtinti Seimo savaitės (2020-09-21–2020-09-25) – 2020 m. rugsėjo 22 d. (antradienio) ir 24 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.48 val.

SVARSTYTA:

            1. Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 2, 4, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5169.

            2. Administracinių nusižengimų kodekso 127 ir 346 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5170.

            3. Baudžiamojo kodekso 310 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5171 (teikėja – V. Vingrienė) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė V. Vingrienė.

 

Klausė Seimo nariai: S. Gentvilas, E. Pupinis.

 

            NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Kaimo reikalų komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-5169 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIIIP-5170 ir Nr. XIIIP-5171 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti Kaimo reikalų komitetą papildomu komitetu projektams Nr. XIIIP-5170 ir Nr. XIIIP-5171 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            5. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-10-20. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.55 val.

            SVARSTYTAGyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 2, 4, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5174 (teikėjai – A. Gedvilienė / 5 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė A. Gedvilienė.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys P. Saudargas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Kaimo reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-10-20. Pritarta bendru sutarimu.

 

            Kalbėjo Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

            Dėl pagrindinio komiteto kalbėjo Seimo nariai: V. Vingrienė, J. Bernatonis, S. Gentvilas, A. Gedvilienė, J. Bernatonis, S. Jovaiša.

 

Alternatyvus balsavimas dėl pagrindinio komiteto: už Kaimo reikalų komitetą balsavo 20, už Aplinkos apsaugos komitetą – 19. Pritarta pirmam pasiūlymui. (Užsiregistravo 40 Seimo narių (17.04 val.)

 

 

17.05 val.

            SVARSTYTASveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4911 (teikėjai – T. Tomilinas / 3 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys T. Tomilinas. 

 

Klausė Seimo narys S. Jovaiša.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Vinkus.

Dėl svarstymo datos kalbėjo Seimo narys S. Jovaiša.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Sveikatos reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-09-29. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.11 val.

            SVARSTYTASocialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5172(3) (teikėjai – M. Navickienė / 3 Seimo nariai / 47 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė M. Navickienė.

 

Klausė Seimo nariai: G. Skaistė, A. Dumbrava, V. Ačienė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: G. Skaistė, R. Baškienė.

Dėl svarstymo datos kalbėjo Seimo narė G. Skaistė.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 42, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 42 Seimo nariai (17.18 val.)

            2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje iš karto, kai tik jį apsvarstys pagrindinis komitetas. Pritarta bendru sutarimu.

5. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.19 val.

            SVARSTYTASocialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5184 (teikėjai – T. Tomilinas / 3 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys T. Tomilinas.

 

Klausė Seimo nariai: G. Skaistė, E. Pupinis, R. Šarknickas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė R. Baškienė.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje iš karto, kai tik jį apsvarstys pagrindinis komitetas. Pritarta bendru sutarimu.

5. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.31 val.

Seimo narių pareiškimai 

 

Seimo narys J. Imbrasas perskaitė pareiškimą.

 

Užsiregistravo 33 Seimo nariai (17.34 val.)

 

Posėdis baigtas

 (17.35 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                 Jonas Liesys

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Tatjana Juršėnienė