PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

2024 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ
FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-3128(2)

 

2023-11-29

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

Argumentai:

Nuo 2020 m. visuotinis mokinių, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas, nemokamas maitinimas nevertinant pajamų pradėtas teikti etapais: nuo sausio 1 d. nemokami pietūs skiriami mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą (priešmokyklinukams) savivaldybių pasirinktose bendrojo ugdymo mokyklose, taikančiose savitarnos principą, o nuo rugsėjo 1 d. teisė į nemokamus pietus suteikta visiems priešmokyklinukams ir mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (pirmokams) visose mokyklose, įskaitant ikimokyklinio ugdymo mokyklas. Nuo 2021 rugsėjo 1 d. nemokamas maitinimas pradėtas teikti ir antrojoje klasėje besimokantiems mokiniams. Deja, nuo to laiko programa plečiama nebuvo ir nemokamą maitinimą gauna tik priešmokyklinės bei pirmos ir antros klasės vaikai.

Atlikus savivaldybių administracijų pateiktos informacijos dėl visuotinio priešmokyklinukų nemokamo maitinimo 2020 m. sausio–kovo mėn. savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose analizę, matyti, kad visuotinis mokinių nemokamas maitinimas bandomosiose mokyklose, kuriose buvo taikomas savitarnos principas, vertinamas teigiamai: mažėja socialinė atskirtis tarp jauniausių mokyklinio amžiaus vaikų; ugdomi mokinių sveikos mitybos įpročiai ir valgymo kultūra; maistas yra sveikatai palankesnis ir įvairesnis.

Pažymėtina, kad nemokami pietūs pradinukams, tai – parama šeimoms, sveikos gyvensenos įpročių formavimas ir rūpestis visų Lietuvos vaikų ateitimi.

Rekordinė infliacija per išaugusius vaikų maitinimo, būrelių, būsto paskolos ir kitus vaikų išlaikymo kaštus darė ir toliau tebedaro didžiulį finansinį spaudimą šeimoms, kurios augina vaikus. Panaikinta PVM lengvata viešojo maitinimo įstaigoms tiesiogiai neigiamai atsilieps šeimų pajėgumui įpirkti maitinimą mokyklose ir, deja, nemažai šeimų turės rinktis pirkti pietus, būrelius, ar tenkinti kitus būtiniausius vaikų poreikius.

Ne kiekviena šeima laikosi sveikos gyvensenos įpročių, todėl viešasis maitinimas yra didelė investicija į vaikų sveiką ir geresnę gyvenimo kokybę ateityje. Ilgos trukmės Švedijos ir JAV tyrimai parodė, kad mokinių nemokamas maitinimas turi įtakos geresniems vaikų mokymosi pasiekimams ir uždirbamoms pajamoms ateityje. Paskutinė Švedijos mokslininkų studija patvirtino teigiamą nemokamo maitinimo įtaką mokinių mokymosi pasiekimams, sveikatai ir jų pajamoms ateityje, pabrėždami, kad didesnę teigiamą įtaką patiria tie, kurie tokį maitinimą gauna nuo ankstyvų dienų ir yra iš mažiau pajamų turinčių šeimų. Tai rodo teigiamą priemonės įtaką socialinei nelygybei, kuri Lietuvoje yra itin didelė. Mokslininkai taip pat paskaičiavo dvigubą ilgalaikį priemonės atsiperkamumą. (Petter Lundborg, Dan-Olof Rooth, Jesper Alex-Petersen, Review of Economic Studies (2022) 89, 876–908).

Siekiant ir toliau mažinti socialinę atskirtį ir mokinių diferenciaciją, kuo ankstesniame amžiuje ugdyti vaikų sveikatai palankias mitybos kompetencijas, suteikiančias gebėjimus pasirinkti sveikatai palankius maisto produktus, paremti šeimas, auginančias jauniausio mokyklinio amžiaus vaikus ir taip sušvelninti kylančias socialines pasekmes bei skatinant pasitikėjimą socialinės apsaugos tęstinumu, siūlome padidinti nemokamą maitinimą gaunančių mokinių aprėptį – nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.  nemokamus pietus nevertinant pajamų papildomai skirti mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą trečiojoje klasėje.

 

Pasiūlymas:

Nemokamiems pradinukų pietums 2024 m. papildomai numatyti papildomai 5 mln. eurų.

 

Lėšų šaltinis:

Skolintos lėšos, patikslinus valstybės deficito skaičiavimus pagal Europos Komisijos 2023 m. lapkričio 15 d. paskelbtas ekonomines prognozes Lietuvai, numatančias 2,3 proc. BVP deficitą.

 

 

Teikia

Seimo nariai