PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIENKARTINĖS IŠMOKOS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ IR ŠALPOS IŠMOKŲ GAVĖJAMS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-4778

 

2020-05-04

Vilnius

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

 

1.

 

 

 

Argumentai:

Įstatymo pavadinimas turi atspindėti jo turinį.

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKIMINĖS VIENKARTINĖS IŠMOKOS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ IR ŠALPOS IŠMOKŲ GAVĖJAMS ĮSTATYMAS

 

 

 

Seimo narys                                                                                                     Mykolas Majauskas