PASIŪLYMAS

DĖL ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO NR. VIII-397 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2448(2)

 

2022-05-23

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

1

2

 

Argumentai:

 

Pagerbiant ir primenant visuomenei apie bitininkų, kaip specifinės, senas tradicijas turinčias žemės ūkio šakos ir socialinio reiškinio, peržengiančio vien ūkinį aspektą, bendruomenę tikslu teikiu pasiūlymą papildyti atmintinų dienų sąrašą įtraukiant ir Bitininkų dieną.

 

Bičių auginimas nėra vien ūkio šaka, bet ir praktinis pavyzdys, kaip žmonės kuria solidarumo ir tarpusavio pasitikėjimo ryšius.

 

Klausimą dėl Bitininkų dienos įtrukimo į atmintinų dienų sąrašą kėlė  Lietuvos bitininkų sąjunga. LR Seimui 2023 m. kovo 24 d. pateiktas oficialus Sąjungos, vienijančios 44 bitininkų draugijas, veikiančias šalyje teritoriniu principu, kuri vienija viso 3115 narių-bitininkų, prašymas. Būtent ši sąjunga jau 45 kartą švenčia šalies bitininkų šventę ir siūlo ją įtvirtinti atmintinų dienų sąraše – pirmąjį rugpjūčio mėnesio šeštadienį paskelbiant Bitininkų diena. 

 

Pažymėtina, kad Lietuvoje iš viso yra 12000 bitininkų. Įtvirtinat atmintinų dienų sąraše Bitininkų dieną atkreiptinas dėmesys į tai, jog bitės turi nepaneigiamą naudą ekosistemoms, prisideda prie naudos žemės ūkiui ir tik mažoji naudos dalis lieka pačiam bitininkui. Tačiau, dėl žmogaus ūkinės veiklos pastaraisiais dešimtmečiais buvo stebėtas bičių populiacijų nykimas, ypač Jungtinėse Amerikos Valstijose, taigi aplinkosauginis bitininkų veiklos aspektas tampa vis svarbesnis.

 

Pasiūlymas:

1.   Papildyti 1 straipsnio 2 dalį nauju 52 punktu:

52) rugpjūčio pirmasis šeštadienis – Bitininkų diena;.

 


 

Teikia

Seimo narys                                                    (Parašas)                                  Gintautas Paluckas