Lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2016 M. LAPKRIČIO 24 D. NUTARIMO NR. XIII-40 „DĖL LAISVĖS PREMIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo  d. Nr. XIII-

Vilnius

 

 


 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis.

Patvirtinti Laisvės premijų komisiją:

1) Juozas Baublys

– Liberalų sąjūdžio frakcijos narys;

2) Petras Gražulis

– frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ narys;

 

3) Eugenijus Jovaiša

 

 

4) Gediminas Kirkilas

 

 

– Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys;

 

– Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos narys;

 

5) Michal Mackevič

– Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos  frakcijos narys;

 

6) Aušra Maldeikienė

– Mišrios Seimo narių grupės narė;

 

7) Antanas Mikalauskas

– Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas;

 

8) Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

 

 

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų  frakcijos narė;

 

9) Juozas Olekas

– Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narys;

 

10) Jonas Prapiestis

– Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras;

 

11) Rimvydas Raimondas Survila

 

– Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras;

 

12) Rita Tamašunienė

– Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos narė;

 

13) Kotryna Tamkutė

– Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybos narė.“


 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

teikia: Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                 Rima Baškienė