Projekto XIVP-2224(2)

lyginamasis variantas

 

 

Lietuvos Respublikos

SEIMO STATUTAS

dėl lietuvos respublikos seimo statuto NR. I-399

60 IR 66 straipsnių pakeitimo

 

2023 m.                   d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 60 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 60 straipsnio 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7) atlikti ūkio valdymo ir kontrolės institucijų (Susisiekimo ministerijos, ir ŪkioEkonomikos ir inovacijų ministerijosų bei jšių ministerijų valdymo sričių įstaigų, Konkurencijos tarybos, Privatizavimo komisijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reguliavimo tarybos, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, ValstybinėsNarkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės tarnybosdepartamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) veiklos parlamentinę kontrolę, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl jų veiklos gerinimo;“.

2. Pakeisti 60 straipsnio 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8) nagrinėti, kaip naudojami Susisiekimo ministerijos, ir ŪkioEkonomikos ir inovacijų ministerijosų bei jšių ministerijų valdymo sričių įstaigų, Konkurencijos tarybos, Privatizavimo komisijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reguliavimo tarybos, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, ValstybinėsNarkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės tarnybosdepartamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgyvendinamoms programoms ir investiciniams projektams skirti asignavimai;“.

 

2 straipsnis. 66 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 66 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) atlikti Švietimo, ir mokslo ir sporto ministerijos, švietimo, mokslo, informacinių technologijų, tautos istorinės atminties ir valstybinės kalbos institucijų parlamentinę kontrolę, išklausyti ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų informaciją bei pranešimus, kaip vykdomi įstatymai ir kiti Seimo priimti teisės aktai, susiję su komiteto kompetencijai priskirtais klausimais;“.

 

 

Seimo Pirmininkas