Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2017-12-21  Nr. SPP-136

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

Užsiregistravo 82 Seimo nariai (10.01 val.)

 

            Lietuvos Respublikos Seimą pasveikino Lietuvos skautijos, Lietuvos lenkų harcerių sąjungos, ateitininkų, Studentų skautų organizacijos ir Lietuvos skautų sąjungos atstovai ir įteikė Seimo Pirmininkui Betliejaus taikos ugnelę.

 

            Padėkos žodį tarė Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

10.12 val.

SVARSTYTA. Seniūnų sueigos patikslinta 2017 m. gruodžio 21 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė.

            Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

            Kalbėjo Seimo narys E. Gentvilas (dėl projektų Nr. XIIIP-1117(2) ir Nr. XIIIP-1461(2).

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. I-1392 4 ir 16 straipsnių pakeitimo konstitucinio įstatymo projekto Nr. XIIIP-1117(2) priėmimas nukeliamas.

 

            Dėl projekto Nr. XIIIP-1461(2) ir lydimųjų projektų kalbėjo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas K. Mažeika (vadovaudamasis Seimo statuto 160 straipsniu, kreipėsi į Etikos ir procedūrų komisiją ir prašė pateikti Seimui išvadas bei pasiūlymus dėl projekto Nr. XIIIP-1461(2) ir lydimųjų projektų).

 

            Kalbėjo Seimo nariai: S. Šedbaras (dėl projekto Nr. XIIIP-1499(2), E. Jovaiša (3 kartus), G. Steponavičius, P. Urbšys (dėl projekto Nr. XIIIP-1261(2), E. Pupinis, S. Gentvilas (dėl projekto Nr. XIIIP-1461(2), A. Kubilius, A. Skardžius (dėl projekto Nr. XIIIP-1519), R. J. Dagys, J. Olekas.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 6, 7, 71, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-1461(2) ir lydimieji projektai išbraukiami iš darbotvarkės.

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-1499(2): už – 45, prieš – 47, susilaikė 21. Nepritarta. (Užsiregistravo 113 Seimo narių (10.27 val.)

 

Balsuota dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-1261(2): už – 78, prieš – 21, susilaikė 16. Pritarta. (Užsiregistravo 116 Seimo narių (10.29 val.)

 

            Kalbėjo Seimo nariai: A. Kubilius (dėl projekto Nr. XIIIP-1499(2), A. Skardžius (dėl projekto Nr. XIIIP-1519).

 

            NUTARTA.   Patvirtinti patikslintą 2017 m. gruodžio 21 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkę. Balsavimo rezultatai: už 81, prieš 12, susilaikė 22. (Užsiregistravo 115 Seimo narių (10.32 val.)

 

 

10.33 val.

            SVARSTYTASeimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 153 straipsnio pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-1445(2) (teikėjai – V. Pranckietis, R. Baškienė) (priėmimas).

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl 1 straipsnio kalbėjo Seimo nariai: R. J. Dagys, A. Širinskienė.

 

            Balsuota dėl 1 straipsnio: už – 76, prieš – 2, susilaikė 19. 1 straipsnis priimtas. (Užsiregistravo 100 Seimo narių (10.36 val.)

 

            Balsuota dėl 2 straipsnio: už – 85, prieš – 2, susilaikė 13. 2 straipsnis priimtas. (Užsiregistravo 101 Seimo narys (10.37 val.)

 

            Dėl balsavimo rezultatų dėl 1 straipsnio kalbėjo Seimo narys N. Puteikis (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – už).

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: N. Puteikis, J. Olekas, A. Matulas, R. J. Dagys, E. Gentvilas, J. Razma.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo statutą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 153 straipsnio pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už – 80, prieš – 0, susilaikė 20. (Užsiregistravo 104 Seimo nariai (10.46 val.)

 

 

10.47 val.

            SVARSTYTAUžimtumo įstatymo Nr. XII-2470 13, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 391, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1328(2) (teikėjai – LRV  / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas).

            Pranešėja – Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė R. Šalaševičiūtė.

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pasiūlymui svarstyti 2 straipsnio R. Šalaševičiūtės, A. Norkienės ir G. Vasiliausko pataisą pritarta bendru sutarimu.

Dėl 2 straipsnio R. Šalaševičiūtės, A. Norkienės ir G. Vasiliausko pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: J. Razma, E. Pupinis.

Balsuota dėl 2 straipsnio R. Šalaševičiūtės, A. Norkienės ir G. Vasiliausko pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas: už – 74, prieš – 7, susilaikė 16. Priimta. (Užsiregistravo 97 Seimo nariai (10.51 val.)

 

            Balsuota dėl 2 straipsnio: už – 76, prieš – 5, susilaikė 16. 2 straipsnis priimtas. (Užsiregistravo 97 Seimo nariai (10.52 val.)

 

3–27 straipsniai priimti bendru sutarimu.       

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos dėl 28 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

            28 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: A. Sysas, G. Skaistė, P. Urbšys, E. Pupinis, A. Armonaitė, J. Razma, J. Jarutis, R. J. Dagys.

            Replikavo Seimo narys P. Urbšys.

 

            NUTARTA. Priimti Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 13, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 391, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 87, prieš – 3, susilaikė 25. (Užsiregistravo 115 Seimo narių (11.09 val.)

 

 

11.09 val.

            SVARSTYTASocialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 4, 6, 7, 14 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1329(2) (teikėjai – LRV  / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas).

 

1–6 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 4, 6, 7, 14 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 86, prieš – 2, susilaikė 18. (Užsiregistravo 106 Seimo nariai (11.10 val.)

 

 

11.11 val.

            SVARSTYTAĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 44, 441, 45, 57, 58, 60, 62, 621, 101, 105 ir 106 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1330(2) (teikėjai – LRV  / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas).

 

1–12 straipsniai priimti bendru sutarimu.       

 

            NUTARTA. Priimti Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 44, 441, 45, 57, 58, 60, 62, 621, 101, 105 ir 106 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 85, prieš – 0, susilaikė 10. (Užsiregistravo 96 Seimo nariai (11.12 val.)

 

 

11.13 val.

            SVARSTYTAValstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo Nr. IX-1541 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1331(2) (teikėjai – LRV  / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo Nr. IX-1541 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 82, prieš – 0, susilaikė 13. (Užsiregistravo 96 Seimo nariai (11.13 val.)

 

 

11.14 val.

            SVARSTYTANedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 5, 6, 8, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1332(2) (teikėjai – LRV  / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas).

 

1–6 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 5, 6, 8, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 76, prieš – 0, susilaikė 14. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (11.14 val.)

 

 

11.15 val.

            SVARSTYTADarbo kodekso 63 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1333(2) (teikėjai – LRV  / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Darbo kodekso 63 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 80, prieš – 0, susilaikė 15. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (11.15 val.)

 

 

11.16 val.

            SVARSTYTAValstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6, 27 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1334(2) (teikėjai – LRV  / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6, 27 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 79, prieš – 0, susilaikė 15. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (11.16 val.)

 

 

11.17 val.

            SVARSTYTANelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1335(2) (teikėjai – LRV  / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 5 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 81, prieš – 0, susilaikė 13. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (11.18 val.)

 

 

11.18 val.

            SVARSTYTAPiniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8, 10 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1336(2) (teikėjai – LRV  / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8, 10 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 86, prieš – 0, susilaikė 12. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (11.19 val.)

 

 

11.19 val.

            SVARSTYTAParamos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1337(2) (teikėjai – LRV  / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 5 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 83, prieš – 0, susilaikė 10. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (11.20 val.)

 

 

11.21 val.

            SVARSTYTAIšmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1338(2) (teikėjai – LRV  / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 80, prieš – 0, susilaikė 9. (Užsiregistravo 89 Seimo nariai (11.21 val.)

 

 

11.22 val.

            SVARSTYTANeįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1339(2) (teikėjai – LRV  / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 9 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 87, prieš – 0, susilaikė 8. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (11.22 val.)

 

 

11.23 val.

            SVARSTYTASveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1340(2) (teikėjai – LRV  / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas).

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            2 straipsnis (su Teisės departamento pastaba, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Priimti Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 81, prieš – 0, susilaikė 13. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (11.23 val.)

 

 

11.24 val.

            SVARSTYTAAdministracinių nusižengimų kodekso 573 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1341(2) (teikėjai – LRV  / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Administracinių nusižengimų kodekso 573 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 86, prieš – 0, susilaikė 11. (Užsiregistravo 97 Seimo nariai (11.25 val.)

 

 

11.25 val.

            SVARSTYTAŠvietimo įstatymo Nr. I-1489 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1343(2) (teikėjai – LRV  / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Švietimo įstatymo Nr. I-1489 26 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 82, prieš – 0, susilaikė 13. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (11.26 val.)

 

 

11.27 val.

            SVARSTYTAProbacijos įstatymo Nr. XI-1860 6, 14 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1344(2) (teikėjai – LRV  / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Probacijos įstatymo Nr. XI-1860 6, 14 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 81, prieš – 0, susilaikė 11. (Užsiregistravo 92 Seimo nariai (11.27 val.)

 

 

11.28 val.

            SVARSTYTAStatistikos įstatymo Nr. I-270 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1345(2) (teikėjai – LRV  / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Statistikos įstatymo Nr. I-270 12 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 81, prieš – 0, susilaikė 13. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (11.28 val.)

 

 

11.29 val.

            SVARSTYTARegioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1346(2) (teikėjai – LRV  / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 15 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 77, prieš – 0, susilaikė 13. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (11.29 val.)

 

 

11.30 val.

            SVARSTYTAĮmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 114, 13, 19 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1348(2) (teikėjai – LRV  / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas).

 

1–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 114, 13, 19 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 78, prieš – 0, susilaikė 14. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (11.31 val.)

 

 

11.31 val.

            SVARSTYTABaudžiamojo kodekso 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1349(2) (teikėjai – LRV  / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo narys R. J. Dagys.

 

            NUTARTA. Priimti Baudžiamojo kodekso 48 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 82, prieš – 0, susilaikė 16. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (11.33 val.)

 

 

11.33 val.

            SVARSTYTAGyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1399(2) (teikėjai – LRV  / vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (priėmimas).

            Pranešėja – Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė R. Šalaševičiūtė.

 

1 straipsnis (Įstatymo nauja redakcija)

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos dėl 4 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

            4 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

5, 6 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

Dėl 7 straipsnio K. Starkevičiaus ir A. Strelčiūno pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Strelčiūnas.

Pasiūlymui svarstyti šią pataisą pritarta.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys A. Sysas.

 

Balsuota dėl 7 straipsnio K. Starkevičiaus ir A. Strelčiūno pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 21, prieš – 28, susilaikė 36. Nepriimta. (Užsiregistravo 87 Seimo nariai (11.39 val.)

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų dėl 7 straipsnio pritarta bendru sutarimu.

 

            7 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            8 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 9 straipsnio R. J. Dagio ir A. Strelčiūno pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys R. J. Dagys.

Pasiūlymui svarstyti šią pataisą pritarta.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys K. Masiulis.

 

            9 straipsnio R. J. Dagio ir A. Strelčiūno pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas (pagrindinio komiteto redakcija), priimta bendru sutarimu.

 

            9 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

10–13 straipsniai priimti bendru sutarimu.     

 

            1 straipsnis (nauja redakcija) priimtas bendru sutarimu.

 

            2 straipsnis (Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas) priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: A. Sysas, P. Urbšys, R. J. Dagys.

 

            NUTARTA. Priimti Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 92, prieš – 0, susilaikė 20. (Užsiregistravo 113 Seimo narių (11.49 val.)

 

 

            Seimo nariai pasveikino į Seimo posėdį atvykusią Čečėnijos delegaciją.

 

Sveikinimo žodį tarė Seimo narys Ž. Pavilionis.

 

 

 

 

11.51 val.

            SVARSTYTAValstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2514 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1451(3) (teikėja – R. Šalaševičiūtė) (svarstymas ir priėmimas) (taikoma ypatingos skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė R. Šalaševičiūtė.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.  

 

            Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Priimti Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2514 6 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 97, prieš – 0, susilaikė 5. (Užsiregistravo 102 Seimo nariai (11.52 val.)

 

 

11.53 val.

            SVARSTYTAVidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-1539 1 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-1912 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1420(2) (teikėjas – S. Šedbaras) (priėmimas).

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Priimti Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-1539 1 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-1912 2 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 91, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 92 Seimo nariai (11.53 val.)

 

 

11.54 val.

            SVARSTYTASeimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 49, 591 ir 206 straipsnių pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-1363(2) (teikėjas – J. Sabatauskas) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.  

 

            Seimo Pirmininko pasiūlymui svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

            Balsuota dėl 1 straipsnio: už – 95, prieš – 0, susilaikė 1. 1 straipsnis priimtas. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (11.56 val.)

 

Balsuota dėl 2 straipsnio: už – 97, prieš – 0, susilaikė 2. 2 straipsnis priimtas. (Užsiregistravo 100 Seimo narių (11.57 val.)

 

Balsuota dėl 3 straipsnio: už – 88, prieš – 0, susilaikė 1. 3 straipsnis priimtas. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (11.57 val.)

 

            NUTARTA. Priimti Seimo statutą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 49, 591 ir 206 straipsnių pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už – 91, prieš – 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (11.58 val.)

 

 

12.00 val.

            SVARSTYTAVaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo Nr. VIII-1708 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1364(2) (teikėjas – J. Sabatauskas) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.  

 

            Seimo Pirmininko pasiūlymui svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

           NUTARTA. Priimti Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo Nr. VIII-1708 10 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 101, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 101 Seimo narys (12.02 val.)

 

 

12.02 val.

            SVARSTYTAVisuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 47 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1365(2) (teikėjas – J. Sabatauskas) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: R. Šarknickas (Kultūros komiteto vardu), I. Šimonytė (Audito komiteto vardu).

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.  

 

            Seimo Pirmininko pasiūlymui svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

           NUTARTA. Priimti Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 47 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 87, prieš – 1, susilaikė 6. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (12.04 val.)

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

12.05 val.

            SVARSTYTAVisuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 17, 19, 22, 24, 49, 50 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1356(2) (teikėjai – LRV  / kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson) (svarstymas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys P. Urbšys (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė daryti pusės valandos pertrauką).

 

Balsuota dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo daryti pusės valandos pertrauką: už – 57, prieš – 15, susilaikė 21. Pritarta. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (12.06 val.)

 

NUTARTA. Daryti pusės valandos pertrauką.

 

 

12.07 val.

            SVARSTYTAApylinkių teismų įsteigimo įstatymo Nr. I-2375 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2476 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1457(2) (teikėja – A. Širinskienė) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienės

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 62, prieš 4, susilaikė 19. (Užsiregistravo 85 Seimo nariai (12.08 val.)

 

            Seimo Pirmininko pasiūlymui svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

           NUTARTA. Priimti Apylinkių teismų įsteigimo įstatymo Nr. I-2375 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2476 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 58, prieš – 5, susilaikė 19. (Užsiregistravo 83 Seimo nariai (12.09 val.)

 

 

12.10 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl pritarimo Lietuvos sporto universiteto reorganizavimui jo prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto būdu“ projektas  Nr. XIIIP-1499(2) (teikėjas – E. Jovaiša) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas E. Jovaiša.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: E. Jovaiša (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu), E. Pupinis, J. Olekas, K. Mažeika.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: G. Steponavičius, G. Skaistė.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 70, prieš 4, susilaikė 21. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (12.37 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E. Jovaiša.

 

 

12.39 val.

            SVARSTYTAVisuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 17, 19, 22, 24, 49, 50 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1356(2) (teikėjai – LRV  / kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson) (svarstymo tęsinys).

 

Pagrindinio – Kultūros komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas S. Tumėnas.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: R. Šarknickas, K. Masiulis.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 58, prieš 12, susilaikė 18. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (12.49 val.)

 

            Replikavo Seimo narys M. Puidokas.

 

 

12.51 val.

            SVARSTYTASeimo protokolinio nutarimo „Dėl pritarimo Irmanto Jarukaičio kandidatūros siūlymui į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjus“ projektas Nr. XIIIP-1536 (pateikimas).

            Pranešėja – teisingumo ministrė M. Vainiutė.

 

            Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjus I. Jarukaitis.

 

            Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, J. Olekas, V. Rinkevičius.

 

            NUTARTA:

1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Europos reikalų komitetas.

            3. Seimo posėdyje svarstyti 2018-01-12.

 

 

13.06 val.

Vyriausybės valanda.

 

Seimo posėdyje dalyvavo Vyriausybės nariai:

Ministras Pirmininkas S. Skvernelis,

aplinkos ministras K. Navickas,

energetikos ministras Ž. Vaičiūnas,

finansų ministras V. Šapoka,

krašto apsaugos ministras R. Karoblis,

kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson,

socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis,

susisiekimo ministras R. Masiulis,

sveikatos apsaugos ministras A. Veryga,

švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė,

teisingumo ministrė M. Vainiutė,

ūkio ministras V. Sinkevičius,

užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius,

vidaus reikalų ministras E. Misiūnas,

žemės ūkio ministras B. Markauskas.

 

Į Seimo nario G. Landsbergio klausimą (dėl raginimo R. Karbauskiui atsakyti į viešai pateiktus klausimus) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo nario S. Gentvilo klausimą (dėl teismų nutarčių dėl statinių nugriovimo vykdymo) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo nario J. Oleko klausimą (dėl rezidentų atlyginimų) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis, atsakymą papildė sveikatos apsaugos ministras A. Veryga.

Į Seimo nario V. Kamblevičiaus klausimą (dėl nepalankių ūkininkauti žemių naujo žemėlapio) atsakė žemės ūkio ministras B. Markauskas.

Kalbėjo Seimo narys M. Bastys.

Į Seimo nario S. Jakeliūno klausimą (dėl pensijų sistemos pertvarkos) atsakė socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis.

Į Seimo nario A. Palionio klausimą (dėl miškų reformos) atsakė aplinkos ministras K. Navickas.

Į Seimo nario A. Anušausko klausimą (dėl Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus J. Sąlygos) atsakė sveikatos apsaugos ministras A. Veryga.

Į Seimo narės A. Armonaitės klausimą (dėl Europos Sąjungos ir Kanados prekybos susitarimo) atsakė užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius.

Į Seimo nario A. Dumbravos klausimą (dėl Vyriausybės programų Ignalinos AE regionui) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo narės R. Miliūtės klausimą (dėl Šimtmečio minėjimo programos koordinavimo komisijos) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo nario K. Starkevičiaus klausimą (dėl Solidarumo fondo ūkininkams steigimo) atsakė žemės ūkio ministras B. Markauskas.

Į Seimo nario G. Vaičekausko klausimą (dėl Klaipėdos jūrų uosto) atsakė susisiekimo ministras R. Masiulis.

Į Seimo nario R. Martinėlio klausimą (dėl Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos) atsakė sveikatos apsaugos ministras A. Veryga.

Į Seimo narės R. Morkūnaitės-Mikulėnienės klausimą (dėl Lietuvos geležinkeliams priklausančios infrastruktūros) atsakė susisiekimo ministras R. Masiulis.

Į Seimo nario V. Poderio klausimą (dėl renovacijos prioritetų keitimo) atsakė aplinkos ministras K. Navickas.

Į Seimo narės G. Skaistės klausimą (dėl pensijų sistemos stabilumo ir mokestinių pertvarkų) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo nario D. Gaižausko klausimą (dėl netekusių darbingumo karių socialinių garantijų sistemos tobulinimo) atsakė krašto apsaugos ministras R. Karoblis.

Į Seimo nario E. Pupinio klausimą (dėl trąšų) atsakė žemės ūkio ministras B. Markauskas.

Į Seimo nario N. Puteikio klausimą (dėl Vėžio instituto) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S. Jovaiša.

 

Posėdžio pirmininkė pasveikino Vyriausybę Kalėdų ir Naujųjų metų proga.

 

Ministras Pirmininkas S. Skvernelis pasveikino Seimą Kalėdų ir Naujųjų metų proga.

 

 

Užsiregistravo 21 Seimo narys (14.00 val.)

 

 

Posėdis baigtas

 (14.00 val.)

 

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                      Viktoras Pranckietis

 

 

 

 

                                                                                                                   

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                      Rima Baškienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Tatjana Juršėnienė