LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIAI

 

Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento                                             2023-05-05

direktoriui Dariui Jauniškiui   

 

DĖL VSD DIREKTORIAUS DARIAUS JAUNIŠKIO ATSAKYMŲ Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 209 straipsniu, prašome Seimo posėdyje Vyriausybės pusvalandžio metu atsakyti į žemiau pateiktus klausimus:

1.      Kokia tvarka vadovaujantis atliekate fizinių asmenų patikrinimą, kaip registruojamas patikrinimo faktas, rezultatai, kiek tokių patikrinimų atliekama per paskutinis trejus metus?

2.      Ar iš tuometinio kandidato į Prezidentus Gitano Nausėdos aplinkos buvo gautas prašymas atlikti fizinių asmenų patikrinimą? Koks buvo prašymo motyvas ir teisinis pagrindas? Kas jums iš kandidato į Prezidentus Gitano Nausėdos aplinkos (štabo narių, kampanijos talkininkų, rėmėjų ar galimų rėmėjų) pateikė sąrašus, kuriuos turėjote patikrinti?  Ar pats kandidatas į Prezidentus, ar kitas asmuo prašė jūsų tokio patikrinimo? Ar toks tikrintinų asmenų sąrašo pateikimas buvo vienkartinis, ar tai daryta per kelis kartus? Kiek tikrintinų asmenų buvo pateikta, kokie jų asmens duomenys buvo surašyti?

3.      Kokiais teisės aktais ir kriterijais vadovaujantis VSD atlikote kandidato į Prezidentus G.Nausėdos aplinkos sąrašo patikrinimą? Ar remiantis šiais teisės aktais ir kriterijais VSD gali tikrinti bet ką ir bet kada? Kaip fiksuojamas patikrinimo faktas ir kiek bei kaip saugoma informacija apie patikrintus asmenis bei patikrinimo rezultatus?

4.      „Pranešėjo“ pateikta informacija išryškino, kad VSD nepakankamai reglamentuota ir palikta laisvai interpretuoti fizinių asmenų patikra, t.y. fiziniai asmenys gali būti tikrinami prašymu asmenų, kuriems įstatymais nėra numatyta teisė tai daryti ir nėra numatyta, kokie asmenys ir kokiomis aplinkybėmis gali būti tikrinami. Taip pat, kodėl apskritai VSD priima tokius prašymus ir kokie VSD pareigūnai gali priimti sprendimą dėl tokio tipo prašymų priėmimo ar atsisakymo juos priimti? Ar tais atvejais, kai vykdomos nereglamentuotos asmenų patikros, nėra nepagrįstai ribojamos žmogaus teisės ir laisvės? Ar, jūsų nuomone, VSD veikloje egzistuoja pakankami teisiniai pagrindai, aiškiai numatantys kaip institucijose turi būti tikrinami asmenys? Ar nereikėtų koreguoti įstatymų, ar pakaktų nusistatyti aiškias vidines institucijos procedūras?

5.      Kokie buvo G.Nausėdos aplinkos sąrašo patikrinimo rezultatai? Kurie asmenys buvo įvardinti, kaip „netinkami“? Kokia forma ir kam informacija apie minėto tikrinimo rezultatus buvo perduota? Ar perduota informacija buvo įslaptinta, pagal teisės aktų reikalavimus? Jei taip, koks slaptumas buvo nustatytas?

6.      Ar VSD valdybos surinkta medžiaga apie minėto tikrinimo eigą ir rezultatus buvo registruojama institucijos vidaus sistemose? Ar teisės aktai numato išimtis, kada tokia registracija gali būti nedaroma?

7.      Iš viešai skelbiamos informacijos žinoma, kad nebuvo tikrintas G. Nausėdos neoficialus rinkimų finansininkas Jonas Vaičaitis, o taip pat rinkimų metu neoficialiai talkinęs Valdas Sutkus? Ar galite patvirtinti, kad šie asmenys tikrai nebuvo tikrinti? Kokios priežastys tai lėmė?

8.      Kuo grindžiant, kokiu būdu ir kokia apimtimi G.Nausėdai ir/ar jo atstovui(-ams) buvo perduota patikrinimo informacija? Ar šie asmenys turėjo leidimą dirbti su įslaptinta informacija? Ar perduodant G.Nausėdos aplinkos sąrašo patikrinimo informaciją tretiesiems asmenims, ji buvo perduota teisėtai?

9.      Kurių kitų kandidatų į Lietuvos Respublikos Prezidentus aplinkas ir kokia apimtimi tikrino VSD? Ar buvo kandidatų ar jų atstovų prašymas atlikti tokį patikrinimą? Jei tokių prašymų nebuvo, o tikrinimai buvo atliekami VSD iniciatyva, kaip buvo sudaryti tikrinamų asmenų sąrašai? Kokie šių patikrinimų rezultatai? Kaip ir kokia apimtimi rezultatai buvo perduoti kandidatams ar jų atstovams?

10.  Ar teikėte Seimo NSGK tikrovės galimai neatitinkančią informaciją dėl to, kad VSD prezidento rinkimų kampanijos metu neva tikrino visų kandidatų komandų narius?

11.  Kokiu pagrindu pavedėte vykdyti operatyvinę veiklą ar informacijos patikrinimą VSD duomenų bazėse apie savo asmeninio draugo, dirbančio privačios saugos kompanijos vadovu, draugės atžvilgiu? Ar toks nurodymas buvo duotas jūsų asmenine iniciatyva? Ar vykdant tokius patikrinimus nėra pažeidžiamos asmenų teisės į privatų gyvenimą ir slaptumą, taip pat ar nėra piktnaudžiaujama VSD įstatymais suteiktomis galiomis?

12.  Knygoje „Pranešėjas ir Prezidentas” yra minimas atvejis, kai Pranešėjo vadovaujama valdyba tikrino asmenį, pretenduojantį į strateginės įmonės vadovaujančias pareigas. Patikrinus paaiškėjo, kad tas asmuo turi ryšių su asmenimis, siejamais su Rusijos ir Baltarusijos specialiosiomis tarnybomis. Kuris asmuo ir įmonė yra minima knygoje? Minima, kad informacija apie pretendentą buvo perduota VSD vadovui D. Jauniškiui ir atitinkamos srities ministrui. Ministras asmenį paskyrė į pareigas nepaisydamas VSD informacijos apie rizikas. Kuris ministras tai padarė ir dėl kokių priežasčių? Ar VSD darbuotojams nebuvo daromas spaudimas „padaryti pauzę” minimo asmens tikrinime?

13.  Ar tame laikotarpyje, kai VSD buvo sprendžiamas leidimo dirbti su slapta informacija išdavimo A.Stončaičiui klausimas, buvote susitikęs tiesioginiam pokalbiui ar kalbėjotės telefonu su ministru pirmininku Sauliumi Skverneliu ir ar tame pokalbyje buvo paliestas leidimo dirbti su slapta informacija išdavimo arba pratęsimo tuometiniam Vyriausybės kancleriui Algirdui Stončaičiui klausimas? Jei toks pokalbis buvo, su kokiu tiksliai prašymu A.Stončiačio leidimo išdavimo kontekste į Jus kreipėsi ministras pirmininkas Saulius Skvernelis? Ir kodėl sutikote į jį atsižvelgti? Ar Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis darė jums spaudimą dėl leidimo A.Stončaičiui suteikimo?

14.  Ar 2019 m. tuomečiam Vyriausybės kancleriui Algirdui Stončaičiui  sprendžiant leidimo dirbti su slapta informacija buvo užsiminta apie galimybę pasitikrinti poligrafu? Ar tuometinis vyriausybės kancleris tokią galimybę atmetė? Kodėl vėliau leidimas išduotas be minėto patikrinimo?

15.  Ar sutiktumėte atsakydamas į čia pateiktus ar panašius klausimus pasitikrinti poligrafu?

 

 

 

Seimo nariai:

Tomas Vytautas Raskevičius

Jurgis Razma

Mindaugas Lingė

Antanas Matulas

Vytautas Kernagis

Kazys Starkevičius

Linas Slušnys

Angelė Jakavonytė

Andrius Vyšniauskas

Sergėjus Jovaiša

Andrius Kupčinskas

Paulius Saudargas

Eugenijus Gentvilas