PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2022 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO  ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-966

 

2021-11-04

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1

 

 

 

Argumentai:

2021 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Kultūros

ministerijos parengtą Lietuvos karaimų metų minėjimo 2022 metų planą. Trakuose įvyks tarptautinis karaimų suvažiavimas. Lietuvos karaimų kultūros bendrija ir Trakų istorijos muziejus Trakų salos pilyje surengs muzikinį renginį-oratoriją „Karaimai“. Trakų istorijos muziejus kartu su partneriais – Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi ir Lietuvos karaimų kultūros bendrija surengs dailininko Bari Egizo ir aukščiausio dvasininko, orientalisto Seraja Šapšalo parodas ir planerą, skirtą Lietuvos karaimų metams paminėti.

Trakų istorijos muziejus yra įsipareigojęs parengti Seraja Šapšalo ekspozicijos Trakų istorijos muziejaus ekspoziciniame padalinyje atnaujinimo techninį projektą. Techninis projektas numatytas parengti, panaudojant vidinius finansinius ir žmogiškuosius išteklius.

Pagrindinis moderniai atnaujintos minėtos ekspozicijos tikslas – atitikti dabartinių muziejų lankytojų lūkesčius, didesnis atvirumas nei tradicinėse ekspozicijose, interaktyvumo susiejimas su mokymosi modeliais, kurie paremti komunikacijos grandine – iš muziejaus – lankytojui.

Atnaujintose muziejaus erdvėse numatoma sumontuoti moderni įranga būtų pritaikyta plataus spektro edukacijų rengimui. Cokoliniame aukšte įsikūrusiose erdvėse būtų plėtojama muziejaus edukacinė veikla, organizuojamos dirbtuvės visų amžiaus grupių lankytojams. Čia būtų galima kurti ir mokytis, pasitelkiant naujausias technologijas bei tradicines priemones, pagerėtų ne tik vedamų edukacijų kokybė, bet ir būtų įdiegti bei pritaikyti įvairesni, šiuolaikiškesni, patrauklesni lankytojui karaimų tautos istorijos Lietuvoje ir Trakų mieste pažinimo būdai.

Moderniai atnaujintos S. Šapšalo karaimų tautos muziejaus nuolatinės ekspozicijos koncepcijos įgyvendinimui reikalingos investicijos – apie 200 000 Eur.  Trakų istorijos muziejus, paveiktas pasaulinės COVID-19 pandemijos, per 2020-2021 metus sulaukęs tik 30 proc. lankytojų lyginant su 2019 metais, finansinių galimybių įgyvendinti S. Šapšalo karaimų tautos muziejaus nuolatinės ekspozicijos atnaujinimą ir modernizavimą neturi. 

 

Pasiūlymas:

Skirti Trakų istorijos muziejui moderniai atnaujintos S. Šapšalo karaimų tautos muziejaus nuolatinės ekspozicijos koncepcijos įgyvendinimui 200 000 Eur.

 

Lėšų šaltinis:

Valstybės biudžeto įplaukos bei skolintos lėšos. 

 

 

Teikia

 

Seimo nariai

Kęstutis Vilkauskas

Eugenijus Sabutis

Stasys Tumėnas

Robertas Šarknickas

Remigijus Žemaitaitis

Dovilė Šakalienė

Vidmantas Kanopa

Saulius Skvernelis

Algirdas Stončaitis

Valentinas Bukauskas

Viktoras Fiodorovas

Domas Griškevičius

Edita Rudelienė

Liudas Jonaitis

Zigmantas Balčytis

Vilija Targamadzė

Orinta Leiputė

Algirdas Sysas

Jonas Varkalys

Juozas Baublys

Beata Petkevič

Česlav Olševski

Rita Tamašunienė

Julius Sabatauskas