PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

NUTARIMO DĖL PRITARIMO LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO REORGANIZAVIMUI JO PRIJUNGIMO PRIE LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO BŪDU NR. XIIIP-1499(2)

 

 

2018-01-10

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

1

 

 

 

 

Argumentai:

 

Švietimo ir mokslo komitetas pritarė analogiškam siūlymui svarstant Seimo nutarimo „Dėl pritarimo Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto reorganizavimui sujungimo būdu į Vytauto Didžiojo universitetą“ projektą.


Pasiūlymas:

 

Papildyti 1 straipsnį 3 dalimi ir ją išdėstyti taip:

 

3. Atsižvelgiant į svarstomų klausimų svarbą, Lietuvos Respublikos Seimas, remdamasis Seimo

Statuto 145 straipsniu, įpareigoja Seimo valdybą užsakyti nepriklausomą ekspertinį šiuo nutarimu

svarstomos universitetų reorganizacijos plano ir sąlygų vertinimą.


 

 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                         Edmundas Pupinis