Projektas

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-1234 PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-354(2)

 

 

2017-09-21

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1

48

1

 

Argumentai:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dalyvauja vaiko teisių apsaugos ir šeimos politikos formavime ir koordinuoja jos įgyvendinimą.

Pakeitimu siekiama nustatyti aiškų valdžių padalijimą, nes tiek Sveikatos apsaugos ministerija, tiek Švietimo ir mokslo ministerija, tiek kitos su vaiko teisių apsaugos politikos formavimu susijusios ministerijos (Teisingumo, Vidaus reikalų) pagal pavestas valdymo sritis taip pat užtikrina tinkamą vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsaugą.

Kartu siekiama suderinti Įstatymo 48 straipsnio 1 dalies nuostatas su šio Įstatymo 47 straipsnio 2 dalimi, kurioje siūloma nustatyti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė užtikrina vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimą.

Nepatikslinus 48 straipsnio 1dalies, būtų įteisinta ne visos Vyriausybės atsakomybės už vaiko teisių apsaugos įgyvendinimą principas, bet ši atsakomybė perkelta tik į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdymo sritį.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Įstatymo projekto 48 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dalyvauja formuojant ir atsako už vaiko teisių apsaugos ir šeimos politiką, formuoja šeimos politiką ir bei koordinuoja jos įgyvendinimą.“

 

 

 

Seimo narys Tomas Tomilinas