PASIŪLYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 1891, 190, 192, 195, 196, 197, 199, 1991, 1992, 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 2241, 246, 248, 253, 255, 256, 267, 2671, 270, 277 IR 281 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, KODEKSO PAPILDYMO 2821 STRAIPSNIU IR KODEKSO 177, 186 IR 298 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

ĮSTATYMO PROJEKTUI NR. XIIIP-4856(2)

 

2022 m. kovo 29 d.

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1

3

 

 

Argumentai:

Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse įtvirtintos baudžiamosios teisės normos apibrėžia pagrindinius nusikalstamų veikų sudėčių požymius ir leidžia įvertinti, ar asmens neteisėtas veikimas gali būti laikomas baudžiamuoju nusižengimu, už kurio padarymą reikalinga taikyti baudžiamąją atsakomybę. Pažymėtina, kad viena iš tokių normų, kurios buvimas baudžiamajame kodekse yra būtinas nuo seno yra trukdymas profesinių sąjungų veiklai. Šios veikos kriminalizavimas būtinas, nes dėl šios veikos dažniausiai nukenčia didelis skaičius asmenų, todėl trukdymas profesinių sąjungų veiklai yra didesnio pavojingumo nusižengimas, kurį būtina reglamentuoti būtent baudžiamajame kodekse.

Paminėtina ir tai, kad trukdymas profesinių sąjungų ar jos narių veiklai yra neteisėtas veikimas, už kurį taikytina baudžiamoji atsakomybė padeda efektyviai apsaugoti bendrąjį gėrį. Kaip galima matyti iš teismų praktikos (Kauno apygardos 2021 m. balandžio 8 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-36-397/202) šios normos naudojimas yra realus, todėl yra būtina, jog baudžiamajame kodekse išliktų atsakomybė už trukdymą profesinių sąjungų veiklai.


Pasiūlymas: pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„177 straipsnis. Trukdymas profesinių sąjungų veiklai

Tas, kas trukdė profesinės sąjungos ar jos nario teisėtai veiklai, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu.“

 

 

 

Teikia

Seimo nariai                                                                                                                Tomas Tomilinas

Vytautas Bakas

      Evelina Dobrovolska