PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO 

NR. XIIIP-1399 (2)

 

 

 

2017-12-19

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

7

3

6

Argumentai: reikalavimas asmenims nedeklaravusiems nuolatinės gyvenamosios vietos nurodyti įstaigą ar organizaciją teikiančią socialines paslaugas bei vietą, kurioje faktiškai dažniausiai asmuo gyvena, neužtikrina, kad šie asmenys gaus reikiamą informaciją ar reikalui esant būtų galima šiuos asmenis rasti. Todėl siūlau asmenims, kurie įtraukiami į nedeklaravusių asmenų apskaitą nurodyti ir savo darbovietės kontaktinius duomenis.

 

 

Pasiūlymas: Siūlau pakeisti teikiamo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 6 punktą ir jį formuluoti taip: kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, taip pat įstaigos ar organizacijos, teikiančios benamiui socialines paslaugas,  adresas ar vietos, kurioje faktiškai dažniausiai gyvena asmuo, dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių negalintis deklaruoti gyvenamosios vietos, adresas, asmens darbovietės adresas) – kai prašymą įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą pateikia šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1, 2, 5 ir 6 punktuose nurodyti asmenys;

 

 

 

 

 

 


 

 

Teikia

Seimo nariai                                                    (Parašas)                                  Algis Strelčiūnas

                                                                                                                        Kazys Starkevičius