2019-07-09

PASIŪLYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS

Dėl POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO IR FINANSAVIMO KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. IX-2428 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 STRAIPSNIŲ IR KETVIRTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO ĮSTATYMo PROJEKTO

NR. XIII-3129

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGUMENTAI: Įstatymo projektu yra siekiama sugriežtinti rinkimų kampanijų finansų kontrolę. Viena didžiausių rinkimų kampanijų finansų kontrolės spragų, kuri išryškėjo pastaraisiais metais, yra galimybė kandidatui pasilikti dideles (nereguliuojamo dydžio) porinkimines skolas, kurias jis turi apmokėti per vienerius metus nuo rinkimų kampanijos. Tokiu būdu leidžiama politinėms partijoms vykdyti rinkimų kampanijas „į skolą“ būsimų porinkiminių dotacijų sąskaita, o save išsikėlusiems kandidatams arba visuomeniniams rinkimų komitetams apeiti maksimalios galimos fizinio asmens aukos ribas. Todėl siūloma įvesti reguliavimą, kad po rinkimų kampanijos politinės kampanijos dalyvis galėtų turėti ne didesnę nei 10 procentų nuo rinkimų kampanijos metu surinktų aukų ir/arba gautų dotacijų (kampanijos pajamų). Tai leistų politinės kampanijos dalyviams po rinkimų neturėti didelių skolų, kampanijas vykdyti iš realiai turimų/surinktų lėšų.

 

Taip pat siūloma numatyti, kad visas skolas, kurios negalės viršyti 10 procentų, politinės kampanijos dalyvis apmokėtų iki politinės kampanijos pabaigos. Politinė kampanija pagal įstatymą pasibaigia po 100 dienų nuo galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo. Taigi, toks reguliavimas numatytų prievolę politinės kampanijos dalyviams visas skolas padengti ne per vienerius metus, kaip yra šiuo metu, o per 100 dienų (tris mėnesius).

 

 

PASIŪLYMAS:

Siūlau pakeisti įstatymo projekto 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

8 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„18 straipsnis. Politinių kampanijų dalyvių įsiskolinimai ir jų padengimas

Politinių kampanijų dalyvių politinės kampanijos laikotarpiu atsiradę įsiskolinimai negali viršyti 10 procentų politinės kampanijos dalyvio rinkimų kampanijos pajamų. Politinių kampanijų dalyvių politinės kampanijos laikotarpiu atsiradę įsiskolinimai turi būti įvykdyti iki politinės kampanijos pabaigos. per vienus metus nuo galutinių rinkimų, referendumo rezultatų paskelbimo. Kiekvienais metais iki vasario 1 dienos, iki įsiskolinimas bus padengtas,  Iki politinės kampanijos pabaigos buvęs savarankiškas politinės kampanijos dalyvis privalo pranešti Vyriausiajai rinkimų komisijai apie įsiskolinimų padengimą ir tam panaudotų lėšų šaltinius. Politinė partija turi teisę padengti įsiskolinimus tik iš Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatyme nurodytų finansavimo šaltinių, o kiti politinės kampanijos dalyviai – tik iš nuosavų (asmeninių) lėšų.“

 

 

 

Teikia:

Seimo nariai                                                                  Laurynas Kasčiūnas

Arvydas Anušauskas