2018-06-12

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. IX-705 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

Nr. XIIIP-2002

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

30

3

 

   Argumentai:

                  Europos ir pasaulio sportininkai dalyvaujantys įvairiose sportinio šaudymo rungtyse ir siekiantys aukščiausių rezultatų patys taiso šovinius. Tam, kad būtų geriausia šūvio kokybė ir šaulys pasiektų geriausių rezultatų turi kiekvienam ginklui būti parenkamas ir užtaisomas individualus šovinys. Ginklai yra skirtingų kalibrų ir su skirtingu graižtvu, todėl yra gaminama skirtingų svorių ir skirtingų formų kulkos, lygiai taip pat gaminami skirtingų rūšių ir degimo greičių parakai ir skirtingų rūšių kapsulės. Koks šovinio užtaisymas yra sėkmingiausias, gali eksperimentu ir bandymo būdu rasti tik pats šaulys. Skirtingiems atstumams šauti taip pat parenkamas skirtingas užtaisas. Todėl kiekvienas šaudantis ir pats šovinius užtaisinėjantis šaulys privalo savo arsenale turėti skirtingų kulkų, skirtingų parakų ir skirtingų kapsulių. Lietuvoje prekyboje praktiškai nėra visų šių komponentų ir tenka dalį (leistina pagal policijos leidimus) įsigyti užsienyje. Parakas paprastai pardavinėjamas pakuotėse po 1 kg, o kapsulės -  po 1000 vnt. įpakavime.

                      Manome reiktų leisti  įsigyti ir laikyti didesnius nei dabar numatyta įstatymo projekte  kiekius parako, kapsulių bei kitų šovinių užtaisymui reikalingų komponentų. Vidutiniškai tolimojo šaudymo sportininkas per metus iššauna apie 1200-2000 šūvių. Imant populiariausią FT-R klasės kalibrą 308 Win ir žinant, kad vieno šovinio užtaisui reikia apie 3 gramų parako nesunku paskaičiuoti vieno kalibro metinį parako poreikį: 1200 vnt. X 3 g = 3600 g iki 2000 vnt. x 3 g = 6000 g (6 kilogramai).

                      Tolimo šaudymo šauliai dauguma yra ir medžiotojai, todėl reikėtų leisti  turėti ir laikyti: vienam ginklo kalibrui – iki 5 kg parako (nepriklausomai nuo parako rūšies), o medžiokliniams ginklų kalibrams bei medžioklės poreikiams iki 3 kg parako. Kapsulių kiekio nereikėtų riboti. Kulkų, gilzių ir parako įvežimas iš Europos neturėtų būti licenzijuojamas ir leidžiama įvežti laisvai. Pvz. Lenkijoje, privatiems asmenis, nei parako nei kapsulių kiekiai neribojami. Latvijos šauliai gali nusipirkti iki 3 kg parako (ribojamas tik vienkartinis pirkimo kiekis).

 

           Pasiūlymas:

           Pakeisti įstatymo projekto 30 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Asmenys, teisėtai turintys šio įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose nurodytus ginklus, B kategorijos lygiavamzdžius ir graižtvinius ginklus, C kategorijos senovinių ginklų kopijas, turi teisę įsigyti ir laikyti kapsulių ir iki 1 3 kg parako.“.

 

Teikia:

 

Seimo narys

 

Kęstutis Mažeika