2016-12-13

PASIŪLYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO

2017 METŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIIP-4798 (2)

 

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

 

1

 

 

Argumentai:

 

2016 m. rugsėjo mėn. vidutinė senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, sudarė 266,4 eurų.

 

Įvertinus  2017 metų VSDF biudžeto projekte numatomą pensijų didinimą (4 eurais didėjančią bazinę pensiją ir 31 euru didinamas draudžiamąsias pajamas), ir šiuo pasiūlymu numatomus papildomus asignavimus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (258,5 mln. eurų),

 

Siūloma iš viso 41,7 eurais padidinti vidutinę senatvės pensiją, turint būtinąjį stažą, iki 308,13 eurų.

 

Pasiūlymas:

1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Patvirtinti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo 2017 metų biudžetą –3 739 171 458 3 996 710 087 eurus pajamų, 3 707 625 390 3 934 109 056 eurus išlaidų (planuojamas metų rezultatas – pajamos viršija išlaidas 62 601 031  euru) (1 priedas).“

5

4

N

Pasiūlymas:

5 straipsnio papildymas

Papildyti 5 straipsnį nauja dalimi ir ją išdėstyti taip:

„4. Vidutinės senatvės pensijos, turint būtinąjį stažą, padidinimui 2017 metais skirti 258 500 000 eurų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.“

 

 

 

Teikia

 

Seimo nariai                                                                  Remigijus Žemaitaitis