LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SOCIALINIŲ FONDŲ BIUDŽETŲ SANDAROS ĮSTATYMO NR. IX-547 3, 4 IR 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-12-12 Nr. XIVP-3062(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, atkreipiame dėmesį, kad atsižvelgus į projekto turinį, projekto pavadinime įrašytinas ir 2 straipsnis.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Dirgėlienė, tel. +370 5 209 6350, el. p. [email protected]

A. Dulevičiūtė-Akimovienė, tel. +370 5 209 6164, el. p. [email protected]