PASIŪLYMAI

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMO NR. I-301 2, 20, 27, 30, 33 IR 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIIIP-3631(2)

 

2020-06-

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

7

1

 

Argumentai:

Aplinkos pasaugos valstybinės kontrolės įstatymo projekto Nr. XIIIP-3627 ir lydimųjų įstatymų pakeitimai susiję su aplinkos apsaugos reformos įgyvendinimu ir galimu darbuotojų  ar etatų perskirstymu tarp institucijų, todėl turi būti išlaikyti Darbo kodekse įtvirtinti terminai. Dėl šios priežasties siūlome numatyti vėlesnį įsigaliojimo terminą.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

„1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. liepos 1 d. 2021 m. liepos 1 d.“

2

7

2

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir ar jo įgaliotos institucijos iki 2020 m. birželio 30 d. 2021 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                                              Kęstutis Mažeika