Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2021-12-14  Nr. SPP-125

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. Razma.

 

Užsiregistravo 46 Seimo nariai (16.00 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad posėdyje dalyvauja Seimo narys V. Valkiūnas.

 

Posėdžio pirmininkas paaiškino interpeliacijos procedūrą.

 

 

            15.01 val.

            SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos Seimo narių interpeliacija sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui.

            Pranešėjas – interpeliacijos iniciatorių atstovas Seimo narys A. Veryga.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad darbotvarkėje numatyti balsavimai vėlinami 1 val.

 

Sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys atsakė į interpeliacijoje pateiktus klausimus.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Nekrošius, P. Gražulis.

 

Užsiregistravo 44 Seimo nariai (15.42 val.)

 

            Sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys atsakė į Seimo narių klausimus.

 

            Klausė Seimo nariai: D. Kepenis, L. Nagienė, O. Leiputė, A. Gedvilas, R. Žemaitaitis, J. Sejonienė, E. Gentvilas, R. Šalaševičiūtė, J. Sabatauskas, A. Širinskienė, P. Kuzmickienė, A. Nekrošius.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: A. Veryga, M. Lingė, G. Surplys, V. Mitalas, A. Gedvilas (Darbo partijos frakcijos vardu).

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė J. Sejonienė.

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys A. Matulas.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Nekrošius, A. Veryga, R. Šarknickas.

 

            Baigiamąjį žodį tarė sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys.

 

            Baigiamąjį žodį tarė interpeliacijos iniciatorių atstovas Seimo narys A. Veryga.

 

 

NUTARTA:

1. Sudaryti tokią redakcinę komisiją Seimo nutarimo „Dėl interpeliacijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui“ projektui parengti:

            1) E. Gentvilas (Liberalų sąjūdžio frakcija);

            2) V. Giraitytė-Juškevičienė  (Darbo partijos frakcija);

            3) I. Haase (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija);

            4) A. Kubilienė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija);

            5) P. Kuzmickienė (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija);

            6) O. Leiputė (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija);

            7) L. Nagienė (Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“);

            8) E. Pupinis (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija);

            9) S. Šedbaras (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija);

            10) A. Širinskienė (Lietuvos regionų frakcija);

            11) A. Veryga (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija);

            12) A. Vyšniauskas (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija);

            13)  A. Žukauskas (Laisvės frakcija). Pritarta bendru sutarimu.

            2. Leisti šiai redakcinei komisijai rengti posėdį Seimo posėdžio metu. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.02 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 4, 5, 6 straipsnių ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-941(3).

            2. Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 211 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIVP-942(3) (teikėjai – Vyriausybė finansų ministrė G. Skaistė) (svarstymas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Palionis (Lietuvos regionų frakcijos vardu prašė daryti pusės valandos pertrauką).

 

Balsuota dėl opozicinės Lietuvos regionų frakcijos pasiūlymo daryti pusės valandos pertrauką: už – 59, prieš – 2, susilaikė 5. Pritarta. (Užsiregistravo 67 Seimo nariai (17.04 val.)

 

NUTARTA. Daryti pusės valandos pertrauką.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė I. Kačinskaitė-Urbonienė.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad darbotvarkėje numatyti balsavimai vėlinami 1 val. Balsavimas prasidės 17.45 val.

 

           

17.06 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl 2022 metų, 2023 metų ir 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių“ projektas Nr. XIVP-969(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

17.06 val.

            SVARSTYTA2022 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. XIVP-950(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (priėmimas).

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: R. Žemaitaitis, A. Matulas.

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

17.12 val.

SVARSTYTA. Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 321 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-951(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

17.13 val.

            SVARSTYTAValstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2022 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. XIVP-955(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

 

1–9 straipsniai ir 1, 2 priedai priimti bendru sutarimu.         

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: A. Butkevičius, M. Lingė.

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

17.17 val.

            SVARSTYTAValstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 191, 21, 23, 32, 33, 34, 341, 35 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-956(3) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

 

1–11 straipsniai priimti bendru sutarimu.      

            12 straipsnis (su Teisės departamento pastaba, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

13–19 straipsniai priimti bendru sutarimu.    

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

17.19 val.

            SVARSTYTASveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1036(2) (teikėjas – M. Lingė) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

17.19 val.

            SVARSTYTALigos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 111, 14, 16, 22, 23 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-957(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

 

1–14 straipsniai priimti bendru sutarimu.      

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: A. Vinkus, R. Baškienė.

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

17.23 val.

            SVARSTYTANelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 2, 25, 26, 28 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-958(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

 

1–6 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

17.23 val.

            SVARSTYTANedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 2 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-959(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

17.24 val.

            SVARSTYTAŽalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-960(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 1 straipsnio, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

 

 

17.25 val.

            SVARSTYTAPensijų anuitetų fondo biudžeto 2022 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. XIVP-965(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

17.26 val.

            SVARSTYTAParamos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 2, 7, 9, 10, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-975(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

Pranešėjas – Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas M. Lingė.

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 2 straipsnio R. Baškienės ir kt. pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė R. Baškienė.

Pagrindinio komiteto nuomonei (pritarti 2 straipsnio R. Baškienės ir kt. pataisai ir atitinkamai patikslinti su šiuo pasiūlymu susijusius šio įstatymo projekto 3 ir 6 straipsnius) pritarta bendru sutarimu.

2 straipsnio R. Baškienės ir kt. pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

            2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            3 straipsnis (pagrindinio komiteto patikslinta redakcija) priimtas bendru sutarimu.

4, 5 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

            6 straipsnis (pagrindinio komiteto patikslinta redakcija) priimtas bendru sutarimu.

            7 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

17.30 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-970(2).

            2. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 2, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 18 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2885 3, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1022(2) (teikėjai – Vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (svarstymas).

 

            Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas J. Varkalys.

Dėl projekto Nr. XIVP-970(2) papildomo – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas M. Majauskas.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narė M. Ošmianskienė.

 

            Balsavimas dėl pataisų vyks numatytu laiku.

 

17.37 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 4, 5, 6 straipsnių ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-941(3).

            2. Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 211 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIVP-942(3) (teikėjai – Vyriausybė finansų ministrė G. Skaistė) (svarstymo tęsinys).

 

            Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadas pateikė šio komiteto pirmininkas M. Majauskas.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.

 

Projekto Nr. XIVP-941(3) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas M. Majauskas

 

Dėl 2 straipsnio A. Palionio, V. Ąžuolo ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Palionis (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 2 straipsnio A. Palionio, V. Ąžuolo ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė L. Nagienė.

 

            NUTARTA:

1. Pritarti projektui Nr. XIVP-941(3) po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 96, prieš 0, susilaikė 8. (Užsiregistravo 104 Seimo nariai (17.47 val.)

2. Pritarti projektui Nr. XIVP-942(3) po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 102, prieš 0, susilaikė 8. (Užsiregistravo 110 Seimo narių (17.48 val.)

 

 

17.49 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl 2022 metų, 2023 metų ir 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių“ projektas Nr. XIVP-969(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie šio projekto patikslinimą priėmus 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą su pasiūlymais, kuriems pritarė Vyriausybė.

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio nutarimo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl 2022 metų, 2023 metų ir 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių“. Balsavimo rezultatai: už – 77, prieš – 0, susilaikė 46. (Užsiregistravo 124 Seimo nariai (17.51 val.)

 

 

17.52 val.

            SVARSTYTA2022 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. XIVP-950(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti 2022 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 81, prieš – 1, susilaikė 43. (Užsiregistravo 125 Seimo nariai (17.53 val.)

 

 

17.53 val.

            SVARSTYTA. Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 321 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-951(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 321 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 118, prieš – 0, susilaikė 5. (Užsiregistravo 124 Seimo nariai (17.53 val.)

 

 

17.54 val.

            SVARSTYTAValstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2022 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. XIVP-955(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2022 metų rodiklių patvirtinimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 107, prieš – 0, susilaikė 19. (Užsiregistravo 126 Seimo nariai (17.54 val.)

 

 

17.55 val.

            SVARSTYTAValstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 191, 21, 23, 32, 33, 34, 341, 35 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-956(3) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 191, 21, 23, 32, 33, 34, 341, 35 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 106, prieš – 0, susilaikė 18. (Užsiregistravo 125 Seimo nariai (17.55 val.)

 

 

17.56 val.

            SVARSTYTASveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1036(2) (teikėjas – M. Lingė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 17 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 105, prieš – 0, susilaikė 18. (Užsiregistravo 124 Seimo nariai (17.56 val.)

 

 

17.57 val.

            SVARSTYTALigos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 111, 14, 16, 22, 23 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-957(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 111, 14, 16, 22, 23 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 113, prieš – 0, susilaikė 10. (Užsiregistravo 123 Seimo nariai (17.57 val.)

 

 

17.58 val.

            SVARSTYTANelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 2, 25, 26, 28 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-958(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 2, 25, 26, 28 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 111, prieš – 0, susilaikė 12. (Užsiregistravo 125 Seimo nariai (17.58 val.)

 

 

17.59 val.

            SVARSTYTANedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 2 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-959(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 2 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 116, prieš – 0, susilaikė 10. (Užsiregistravo 126 Seimo nariai (17.59 val.)

 

 

18.00 val.

            SVARSTYTAŽalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-960(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 22 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 113, prieš – 0, susilaikė 12. (Užsiregistravo 125 Seimo nariai (18.00 val.)

 

 

18.00 val.

            SVARSTYTAPensijų anuitetų fondo biudžeto 2022 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. XIVP-965(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Pensijų anuitetų fondo biudžeto 2022 metų rodiklių patvirtinimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 113, prieš – 0, susilaikė 10. (Užsiregistravo 124 Seimo nariai (18.01 val.)

 

 

18.01 val.

            SVARSTYTAParamos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 2, 7, 9, 10, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-975(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 2, 7, 9, 10, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 109, prieš – 0, susilaikė 12. (Užsiregistravo 121 Seimo narys (18.02 val.)

 

 

18.02 val.

            SVARSTYTASeimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-677(2) (teikėjai – L. Kasčiūnas / 6 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 77, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 78 Seimo nariai (18.03 val.)

 

 

18.04 val.

            SVARSTYTAValstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-678(2) (teikėjai – L. Kasčiūnas / 6 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 75, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (18.04 val.)

 

            18.05 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo Dėl interpeliacijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui projektas Nr. XIVP-1240 (pritarti atsakymui) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėjas – redakcinės komisijos pirmininkas S. Šedbaras.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: už 71, prieš 38, susilaikė 9. (Užsiregistravo 118 Seimo narių (18.07 val.)

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 71, prieš 38, susilaikė 6. (Užsiregistravo 115 Seimo narių (18.08 val.)

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą Dėl interpeliacijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui. Balsavimo rezultatai: už - 71, prieš - 36, susilaikė 7. (Užsiregistravo 115 Seimo narių (18.09 val.)

 

 

18.10 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-970(2).

            2. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 2, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 18 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2885 3, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1022(2) (teikėjai – Vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (svarstymo tęsinys).

 

Projekto Nr. XIVP-970(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas J. Varkalys

 

Dėl 2 straipsnio M. Ošmianskienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė M. Ošmianskienė.

Pasiūlymui svarstyti pataisas pritarta.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys E. Pupinis.

Balsuota dėl 2 straipsnio M. Ošmianskienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 28, prieš – 1, susilaikė 70. Nepriimta. (Užsiregistravo 101 Seimo narys (18.13 val.)

 

Dėl 5 straipsnio M. Ošmianskienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė M. Ošmianskienė.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys A. Sysas.

Balsuota dėl 5 straipsnio M. Ošmianskienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 22, prieš – 3, susilaikė 73. Nepriimta. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (18.17 val.)

 

Dėl 8 straipsnio 2 dalies M. Ošmianskienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė M. Ošmianskienė.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys J. Džiugelis.

Balsuota dėl 8 straipsnio 2 dalies M. Ošmianskienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 32, prieš – 4, susilaikė 63. Nepriimta. (Užsiregistravo 99 Seimo nariai (18.21 val.)

 

Dėl 8 straipsnio 6 dalies M. Ošmianskienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė M. Ošmianskienė.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys J. Džiugelis.

Balsuota dėl 8 straipsnio 6 dalies M. Ošmianskienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 29, prieš – 1, susilaikė 64. Nepriimta. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (18.24 val.)

 

Dėl 8 straipsnio 7 dalies M. Ošmianskienės pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė M. Ošmianskienė (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

Kalbėjo Seimo narys M. Lingė.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 8 straipsnio 7 dalies M. Ošmianskienės pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 8 straipsnio 9 dalies M. Ošmianskienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė M. Ošmianskienė.

Balsuota dėl 8 straipsnio 9 dalies M. Ošmianskienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 25, prieš – 1, susilaikė 67. Nepriimta. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (18.29 val.)

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl projekto Nr. XIVP-970(2) kalbėjo Seimo nariai: M. Ošmianskienė, E. Pupinis.

 

            NUTARTA:

1. Pritarti projektui Nr. XIVP-970(2) po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 79, prieš 0, susilaikė 14. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (18.34 val.)

2. Pritarti projektui Nr. XIVP-1022(2) po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 87, prieš 0, susilaikė 6. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (18.35 val.)

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Mazuronis.

 

 

18.37 val.

            SVARSTYTAMokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 401, 81 straipsnių  ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 613 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-980(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas).

 

1–6 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

18.38 val.

            SVARSTYTAFinansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-982(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas).

 

1–60 straipsniai priimti bendru sutarimu.      

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

18.39 val.

            SVARSTYTABankų įstatymo Nr. IX-2085 2, 9, 16, 48, 52, 57, 59, 67, 701, 72, 87 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 703 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-983(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas).

 

1–14 straipsniai priimti bendru sutarimu.      

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

18.39 val.

            SVARSTYTAAtsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo Nr. XI-1428 2 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-984(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

18.40 val.

            SVARSTYTACentrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 1, 2, 8, 15, 34, 49, 61, 70 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-985(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas).

 

1–8 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

18.41 val.

            SVARSTYTAFinansų įstaigų įstatymo Nr. IX-1068 2, 4, 44 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-986(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

            5 straipsnis (su Teisės departamento pastaba, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

18.42 val.

            SVARSTYTAFinansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 15, 102, 107 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 291 ir 1051 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIVP-987(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

            3 straipsnis (su Teisės departamento pastaba, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

            4–7 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            8 straipsnis (su Teisės departamento pastaba, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

18.43 val.

            SVARSTYTAĮmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo Nr. IX-2387 1, 2, 12 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju1 skirsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-988(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas).

 

1–6 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

18.44 val.

            SVARSTYTAFinansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo Nr. IX-2127 2, 9 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-989(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

18.44 val.

            SVARSTYTAKredito unijų įstatymo Nr. I-796 77 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-990(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

18.45 val.

            SVARSTYTALietuvos banko įstatymo Nr. I-678 8, 11, 42, 43, 432 straipsnių, 1, 2 ir 3 priedų pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-991(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas).

 

1–9 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

18.46 val.

            SVARSTYTAGeležinkelių transporto kodekso 3, 4, 41, 71, 101, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 241, 25, 252, 26, 28, 29, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 301, 302, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 253, 299 ir 2910 straipsniais ir 251 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIVP-1084(2) (teikėjai – Vyriausybė / susisiekimo ministras M. Skuodis) (priėmimas).

 

1–34 straipsniai priimti bendru sutarimu.      

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

18.46 val.

            SVARSTYTAAdministracinių nusižengimų kodekso 573 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-675(2) (teikėjai – L. Kasčiūnas / 6 Seimo nariai) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

18.47 val.

            SVARSTYTAAdministracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 14, 18 ir 112 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-676(2) (teikėjai – L. Kasčiūnas / 6 Seimo nariai) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

18.48 val.

            SVARSTYTAGyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-679(2) (teikėjai – L. Kasčiūnas / 6 Seimo nariai) (priėmimas).

 

            1 straipsnis (su Teisės departamento pastaba, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

            Naujas 2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            Naujas 3 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            Naujas 4 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl naujos Teisės departamento pastabos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

            Naujas 5 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            6 straipsnis (buvęs 2 straipsnis) priimtas bendru sutarimu.

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

18.50 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties“ projektas Nr. XIVP-1178(2) (teikėjai – V. Juozapaitis / Kultūros komitetas) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Kultūros komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas R. Šarknickas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys S. Tumėnas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.  

 

            1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

           

Dėl balsavimo motyvų dėl viso nutarimo kalbėjo Seimo narys R. Šarknickas.

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

18.53 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-1085(2) (teikėjai – Vyriausybė krašto apsaugos ministras A. Anušauskas) (svarstymas).

 

            Pagrindinio – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Rakutis.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: M. Majauskas (Biudžeto ir finansų komiteto vardu), G. Surplys (Užsienio reikalų komiteto vardu).

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narys V. Rakutis.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: L. Kasčiūnas, D. Šakalienė.

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

19.07 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“ projektas Nr. XIVP-1143(2) (teikėjai – Vyriausybė krašto apsaugos ministras A. Anušauskas) (svarstymas).

 

            Pagrindinio – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas L. Kasčiūnas.

Papildomo – Užsienio reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas G. Surplys.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narė D. Šakalienė.

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

19.09 val.

           SVARSTYTA. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 27, 32 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-866(2) (teikėjai – A. Matulas / 17 Seimo narių) (svarstymas).

 

            Pagrindinio – Sveikatos reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė J. Sejonienė.

Sveikatos reikalų komiteto narių A. Verygos, R. Šalaševičiūtės ir R. Žemaitaičio atskirąją nuomonę pateikė Seimo narys A. Veryga.

Papildomo – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė L. Nagienė.

Švietimo ir mokslo komiteto narių E. Jovaišos, I. Kačinskaitės-Urbonienės ir A. Žukausko atskirąją nuomonę pateikė Seimo narys A. Žukauskas.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui diskusijoje suteikti žodį kiekvienos frakcijos vienam atstovui pritarta bendru sutarimu.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: A. Veryga (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu), L. Slušnys (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu), A. Stončaitis (Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ vardu), A. Žukauskas (Laisvės frakcijos vardu).

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Petrošius, A. Veryga.

 

            Balsavimas vyks balsuoti numatytu laiku.

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad darbotvarkėje numatyti balsavimai vėlinami 1 val.

 

 

19.44 val.

           SVARSTYTA. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 36, 47 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1180 (teikėjai – Vyriausybė finansų ministrė G. Skaistė) (pateikimas).

            Pranešėja – finansų ministrė G. Skaistė.

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

19.46 val.

           SVARSTYTA. Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas Nr. XIVP-1164 (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras D. Kreivys) (pateikimas).

            Pranešėjas – energetikos ministras D. Kreivys.

 

Klausė Seimo nariai: L. Nagienė, K. Vilkauskas, A. Sysas, V. Ąžuolas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: L. Nagienė, K. Vilkauskas.

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

20.00 val.

           SVARSTYTA. Įstatymo „Dėl Susitarimo dėl tarptautinės energetikos programos (pakeisto 2018 m. vasario 17 d.) ratifikavimo“ projektas Nr. XIVP-1210 (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras D. Kreivys) (pateikimas).

            Pranešėjas – energetikos ministras D. Kreivys.

 

Klausė Seimo narys V. Ąžuolas.

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

20.06 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 4, 21, 34, 117, 119, 120, 124, 125, 127, 150, 162, 171 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1096(2).

            2. Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo Nr. XII-1467 3, 4, 14, 18, 22, 41, 43, 55, 56, 60, 61 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 391, 411 ir 431 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIVP-1097(2).

            3. Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 52, 61, 65 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 501 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-1098(2).

            4. Draudimo įstatymo Nr. IX-1737 93, 200, 205 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1099(2).

            5. Profesinių pensijų kaupimo įstatymo Nr. X-745 56, 59, 63 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1100(2).

            6. Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 57, 582 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1101(2).

            7. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 23 ir 232 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1102(2)

            8. Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 10 ir 101 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1103(2) (teikėjai – Vyriausybė finansų ministrė G. Skaistė) (svarstymas).

 

            Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas M. Maldeikis.

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

20.07 val.

           SVARSTYTA. Akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 581, 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 3 priedu įstatymo projektas Nr. XIVP-1185 (teikėjai – Vyriausybė aplinkos ministras S. Gentvilas) (pateikimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V. Ąžuolas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Balsuota dėl opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 21. Pritarta. (Užsiregistravo 41 Seimo narys (20.08 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

            Dėl šio balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys M. Maldeikis (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – prieš).

 

           

 

20.09 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Vidaus vandenų transporto kodekso 1, 6, 13, 15, 16, 161, 162, 18, 19, 21, 22, 221, 241, 26, 27, 41 straipsnių, septintojo skirsnio ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 271 straipsniu ir 23, 24, 25 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIVP-1208.

            2. Administracinių nusižengimų kodekso 602 ir 683 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1209 (teikėjai – Vyriausybė susisiekimo ministras M. Skuodis) (pateikimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė A. Norkienė  (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Balsuota dėl opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 19. Pritarta. (Užsiregistravo 41 Seimo narys (20.10 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio

 

 

Posėdžio pirmininko sprendimu posėdis pratęsiamas, iki bus apsvarstyti visi darbotvarkės klausimai.

 

 

20.11 val.

           SVARSTYTA. Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 15, 73 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 241 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-1212 (teikėjai – Vyriausybė švietimo, mokslo ir sporto ministrė J. Šiugždinienė) (pateikimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V. Ąžuolas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Balsuota dėl opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 21. Pritarta. (Užsiregistravo 47 Seimo nariai (20.11 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: D. Griškevičius, A. Norkienė.

 

 

20.13 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 29, 30, 47, 49 ir 51 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 151 straipsniu ir 37 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIVP-1216.

            2. Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1217.

            3. Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1218 (teikėjai – Vyriausybė vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (pateikimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Sysas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Balsuota dėl opozicinės Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 23. Pritarta. (Užsiregistravo 67 Seimo nariai (20.15 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Razma.

 

 

 

20.16 val.

           SVARSTYTA. Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 10 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-129(2) (teikėjai – T. V. Raskevičius / 6 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V. Ąžuolas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Balsuota dėl opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 29. Pritarta. (Užsiregistravo 80 Seimo narių (20.11 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

 

20.17 val.

           SVARSTYTA. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 29 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2894 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1200 (teikėjai – K. Bartoševičius / 6 Seimo nariai) (pateikimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Razma (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė daryti pusės valandos pertrauką).

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo daryti pusės valandos pertrauką: už – 62, prieš – 13, susilaikė 6. Pritarta. (Užsiregistravo 81  Seimo narys (20.18 val.)

 

NUTARTA. Daryti pusės valandos pertrauką.

 

 

20.19 val.

           SVARSTYTA. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-823 (teikėjai – V. Targamadzė / 11 Seimo narių) (pateikimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys G. Surplys (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Balsuota dėl opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 46, prieš – 41, susilaikė 2. Pritarta. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (20.20 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

 

 

20.20 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1197.

            2. Kelių įstatymo Nr. I-891 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1198 (teikėjas – K. Starkevičius) (pateikimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Petrošius  (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė daryti pusės valandos pertrauką), V. Ąžuolas.

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo daryti pusės valandos pertrauką: už – 69, prieš – 11, susilaikė 6. Pritarta. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (20.22 val.)

 

NUTARTA. Daryti  pusės valandos pertrauką.

 

 

20.23 val.

            SVARSTYTAMokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 401, 81 straipsnių  ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 613 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-980(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 401, 81 straipsnių  ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 613 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 75, prieš – 1, susilaikė 17. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (20.23 val.)

 

 

20.23 val.

            SVARSTYTAFinansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-982(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 80, prieš – 1, susilaikė 14. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (20.24 val.)

 

 

20.24 val.

            SVARSTYTABankų įstatymo Nr. IX-2085 2, 9, 16, 48, 52, 57, 59, 67, 701, 72, 87 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 703 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-983(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Bankų įstatymo Nr. IX-2085 2, 9, 16, 48, 52, 57, 59, 67, 701, 72, 87 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 703 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 82, prieš – 0, susilaikė 11. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (20.24 val.)

 

 

20.25 val.

            SVARSTYTAAtsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo Nr. XI-1428 2 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-984(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo Nr. XI-1428 2 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 86, prieš – 0, susilaikė 9. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (20.25 val.)

 

 

20.26 val.

            SVARSTYTACentrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 1, 2, 8, 15, 34, 49, 61, 70 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-985(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 1, 2, 8, 15, 34, 49, 61, 70 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 84, prieš – 0, susilaikė 10. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (20.26 val.)

 

 

20.26 val.

            SVARSTYTAFinansų įstaigų įstatymo Nr. IX-1068 2, 4, 44 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-986(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Finansų įstaigų įstatymo Nr. IX-1068 2, 4, 44 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 84, prieš – 0, susilaikė 11. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (20.26 val.)

 

 

20.27 val.

            SVARSTYTAFinansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 15, 102, 107 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 291 ir 1051 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIVP-987(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 15, 102, 107 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 291 ir 1051 straipsniais įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 83, prieš – 0, susilaikė 11. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (20.27 val.)

 

 

20.28 val.

            SVARSTYTAĮmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo Nr. IX-2387 1, 2, 12 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju1 skirsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-988(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

 

NUTARTA. Priimti Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo Nr. IX-2387 1, 2, 12 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju1 skirsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 81, prieš – 0, susilaikė 11. (Užsiregistravo 92 Seimo nariai (20.28 val.)

 

 

20.29 val.

            SVARSTYTAFinansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo Nr. IX-2127 2, 9 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-989(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo Nr. IX-2127 2, 9 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 82, prieš – 0, susilaikė 11. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (20.29 val.)

 

 

20.29 val.

            SVARSTYTAKredito unijų įstatymo Nr. I-796 77 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-990(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Kredito unijų įstatymo Nr. I-796 77 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 83, prieš – 0, susilaikė 10. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (20.29 val.)

 

 

20.30 val.

            SVARSTYTALietuvos banko įstatymo Nr. I-678 8, 11, 42, 43, 432 straipsnių, 1, 2 ir 3 priedų pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-991(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 8, 11, 42, 43, 432 straipsnių, 1, 2 ir 3 priedų pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 82, prieš – 0, susilaikė 12. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (20.30 val.)

 

 

20.31 val.

            SVARSTYTAGeležinkelių transporto kodekso 3, 4, 41, 71, 101, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 241, 25, 252, 26, 28, 29, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 301, 302, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 253, 299 ir 2910 straipsniais ir 251 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIVP-1084(2) (teikėjai – Vyriausybė / susisiekimo ministras M. Skuodis) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Geležinkelių transporto kodekso 3, 4, 41, 71, 101, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 241, 25, 252, 26, 28, 29, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 301, 302, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 253, 299, 2910 straipsniais ir 251 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 85, prieš – 1, susilaikė 8. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (20.31 val.)

 

 

20.31 val.

            SVARSTYTAAdministracinių nusižengimų kodekso 573 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-675(2) (teikėjai – L. Kasčiūnas / 6 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Administracinių nusižengimų kodekso 573 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 87, prieš – 4, susilaikė 5. (Užsiregistravo 96 Seimo nariai (20.32 val.)

 

 

20.32 val.

            SVARSTYTAAdministracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 14, 18 ir 112 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-676(2) (teikėjai – L. Kasčiūnas / 6 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 14, 18 ir 112 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 81, prieš – 4, susilaikė 5. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (20.32 val.)

 

 

20.33 val.

            SVARSTYTAGyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-679(2) (teikėjai – L. Kasčiūnas / 6 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 83, prieš – 4, susilaikė 7. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (20.33 val.)

 

 

20.34 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties“ projektas Nr. XIVP-1178(2) (teikėjai – V. Juozapaitis / Kultūros komitetas) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio nutarimo priėmimo.

 

           NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties“. Balsavimo rezultatai: už – 85, prieš – 1, susilaikė 8. (Užsiregistravo 96 Seimo nariai (20.34 val.)

 

 

20.35 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-1085(2) (teikėjai – Vyriausybė krašto apsaugos ministras A. Anušauskas) (svarstymo tęsinys).

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 84, prieš 0, susilaikė 11. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (20.35 val.)

 

 

20.35 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“ projektas Nr. XIVP-1143(2) (teikėjai – Vyriausybė krašto apsaugos ministras A. Anušauskas) (svarstymo tęsinys).

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 90, prieš 0, susilaikė 6. (Užsiregistravo 96 Seimo nariai (20.35 val.)

 

 

20.36 val.

           SVARSTYTA. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 27, 32 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-866(2) (teikėjai – A. Matulas / 17 Seimo narių) (svarstymo tęsinys).

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 76, prieš 3, susilaikė 13. (Užsiregistravo 92 Seimo nariai (20.36 val.)

 

 

20.37 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 4, 21, 34, 117, 119, 120, 124, 125, 127, 150, 162, 171 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1096(2).

            2. Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo Nr. XII-1467 3, 4, 14, 18, 22, 41, 43, 55, 56, 60, 61 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 391, 411 ir 431 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIVP-1097(2).

            3. Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 52, 61, 65 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 501 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-1098(2).

            4. Draudimo įstatymo Nr. IX-1737 93, 200, 205 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1099(2).

            5. Profesinių pensijų kaupimo įstatymo Nr. X-745 56, 59, 63 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1100(2).

            6. Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 57, 582 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1101(2).

            7. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 23 ir 232 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1102(2)

            8. Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 10 ir 101 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1103(2) (teikėjai – Vyriausybė finansų ministrė G. Skaistė) (svarstymo tęsinys).

 

            NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 80, prieš 0, susilaikė 13. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (20.37 val.)

 

 

20.38 val.

           SVARSTYTA. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 36, 47 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1180 (teikėjai – Vyriausybė finansų ministrė G. Skaistė) (pateikimo tęsinys).

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 73, prieš 0, susilaikė 20. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (20.38 val.)

            2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2021-12-21. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

20.39 val.

           SVARSTYTA. Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas Nr. XIVP-1164 (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras D. Kreivys) (pateikimo tęsinys).

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 65, prieš 4, susilaikė 25. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (20.39 val.)

            2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Pavesti Energetikos ir darnios plėtros komisijai apsvarstyti šį projektą. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje IV (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

20.40 val.

           SVARSTYTA. Įstatymo „Dėl Susitarimo dėl tarptautinės energetikos programos (pakeisto 2018 m. vasario 17 d.) ratifikavimo“ projektas Nr. XIVP-1210 (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras D. Kreivys) (pateikimo tęsinys).

 

Kalbėjo Seimo nariai: A. Ažubalis (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė šį projektą svarstyti skubos tvarka),  V. Ąžuolas, D. Kreivys.

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 88, prieš 0, susilaikė 6. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (20.40 val.)

            2. Paskirti Užsienio reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: už 76, prieš 4, susilaikė 15. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (20.42 val.)

 

 

20.43 val.

Seimo narių pareiškimai

 

Seimo narys V. Ąžuolas padarė pareiškimą.

 

Seimo narys V. Valkiūnas perskaitė pareiškimą.

 

Replikavo Seimo nariai: J. Razma, K. Masiulis.

 

Seimo narys G. Surplys padarė pareiškimą.

 

 

20.55 val.

           SVARSTYTA. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 29 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2894 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1200 (teikėjai – K. Bartoševičius / 6 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

            Pranešėjas – Seimo narys K. Bartoševičius.  

 

Klausė Seimo nariai: J. Razma, V. Ąžuolas.

Dėl svarstymo datos kalbėjo Seimo nariai: K. Bartoševičius, J. Razma (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos prašė šį projektą svarstyti skubos tvarka).

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 63, prieš 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 66 Seimo nariai (21.00 val.)

            2. Paskirti Švietimo ir mokslo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

21.02 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1197.

            2. Kelių įstatymo Nr. I-891 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1198 (teikėjas – K. Starkevičius) (pateikimo tęsinys).

            Pranešėjas – Seimo narys K. Starkevičius.

 

            Kalbėjo Seimo nariai: V. Valkiūnas, K. Masiulis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 70, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 72 Seimo nariai (21.04 val.)

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Kaimo reikalų komitetą papildomu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2021-12-21. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

Kalbėjo Seimo nariai: J. Razma, V. Pranckietis, L. Kasčiūnas.

 

 

Užsiregistravo 64 Seimo nariai (21.06 val.)

 

 

Posėdis baigtas

 (21.06 val.)

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                                                Jurgis Razma

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                              Andrius Mazuronis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                               Tatjana Juršėnienė