LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1343

14, 21 IR 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 37 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2017-12-04 Nr. XIIIP-1213(2)

Vilnius

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams ir teisėkūros principams, pastabų neturime.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                   Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.Dirgėlienė, tel. (8 5) 239 6350, el. p. [email protected]

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6356, el. p. [email protected]