PASIŪLYMAI

DĖL Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo nr. i-2223 15, 19, 191, 192, 47, 55 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 551 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-3708

 

2019-12-05

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

191

8

8

Argumentai:

Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimo projektu siekiama sugriežtinti paraiškų TIPK leidimams gauti nepriėmimo, leidimų keitimo ar galiojimo panaikinimo pagrindus, kurie šiuo metu yra nepakankami, kad skatintų ūkio subjektu laikytis TIPK leidimuose nustatytų sąlygų ir (ar) aplinkosauginių teisės aktų reikalavimų.

 

Pasiūlymo tikslas – sukurti papildomą instrumentą, kuris padėtų užkirsti kelią pakartotiniams leidimo sąlygų pažeidimams ir vengimui nutraukti nustatytus pažeidimus, atsižvelgiant į projekte siūlomą įtvirtinti naują TIPK leidimo galiojimo panaikinimo pagrindą, kai leidimas panaikinamas, jei 3 kartus per metus nustatomi TIPK leidime nustatytų leistinos taršos, atliekų susidarymo ar laikymo normatyvų viršijimai, arba jei toks TIPK leidimo sąlygų pažeidimas nenutraukiamas ilgiau kaip 6 mėnesius, arba 3 kartus per metus nustatomi TIPK leidimo sąlygų pažeidimai, susiję su triukšmo arba kvapų normų viršijimu.

 

Pasiūlymo esmė – užkirsti kelią fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems dėl pakartotinių ar ilgai nenutrauktų pažeidimų buvo panaikintas TIPK leidimo galiojimas, iš karto po leidimo galiojimo panaikinimo gauti naują leidimą tai pačiai veiklai, t. y. nustatyti tam tikrą laikotarpį, kai negali būti priimama paraiška TIPK leidimui gauti. Toks ar panašus atgrasymo instrumentas, kai fiziniam ar juridiniam asmeniui panaikinus leidimo, licencijos ir pan. galiojimą, nustatomas apribojimas tam tikrą laiką gauti tokį patį leidimą ar licenciją arba verstis tam tikra veikla, taikomas nacionalinėje teisėje (Alkoholio kontrolės įstatymas, Įmonių bankroto įstatymas, Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas, Žmonių palaikų laidojimo įstatymas ir kt.).

 

Pasiūlymas:

Papildyti projekto 3 straipsniu keičiamo 191 straipsnio aštuntąją dalį 8 punktu:

 

8) fizinis asmuo ar juridinio asmens vadovas ar vadovai TIPK paraiškos pateikimo metu yra ar buvo ūkinės veiklos objektų ar įrenginių, kurių eksploatavimui jų vadovavimo metu buvo panaikintas TIPK leidimo galiojimas šio straipsnio keturioliktosios dalies 9 punkte nurodytu pagrindu ir nepraėjo penkeri metai nuo anksčiau turėto TIPK leidimo galiojimo panaikinimo dienos.“

 

2.

192

5

8

Argumentai:

Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimo projektu siekiama sugriežtinti paraiškų taršos leidimams gauti nepriėmimo, leidimų keitimo ar galiojimo panaikinimo pagrindus, kurie šiuo metu yra nepakankami, kad skatintų ūkio subjektu laikytis taršos leidimuose nustatytų sąlygų ir (ar) aplinkosauginių teisės aktų reikalavimų.

 

Pasiūlymo tikslas – sukurti papildomą instrumentą, kuris padėtų užkirsti kelią pakartotiniams leidimo sąlygų pažeidimams ir vengimui nutraukti nustatytus pažeidimus, atsižvelgiant į projekte siūlomą įtvirtinti naują taršos leidimo galiojimo panaikinimo pagrindą, kai leidimas panaikinamas, jei 3 kartus per metus nustatomi taršos leidime nustatytų leistinos taršos, atliekų susidarymo ar laikymo normatyvų viršijimai, arba jei toks taršos leidimo sąlygų pažeidimas nenutraukiamas ilgiau kaip 6 mėnesius, arba 3 kartus per metus nustatomi taršos leidimo sąlygų pažeidimai, susiję su kvapų normų viršijimu.

 

Pasiūlymo esmė – užkirsti kelią fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems dėl pakartotinių ar ilgai nenutrauktų pažeidimų buvo panaikintas taršos leidimo galiojimas, iš karto po leidimo galiojimo panaikinimo gauti naują leidimą tai pačiai veiklai, t. y. nustatyti tam tikrą laikotarpį, kai negali būti priimama paraiška taršos leidimui gauti. Toks ar panašus atgrasymo instrumentas, kai fiziniam ar juridiniam asmeniui panaikinus leidimo, licenzijos ir pan. galiojimą, nustatomas apribojimas tam tikrą laiką gauti tokį patį leidimą ar licenciją arba verstis tam tikra veikla, taikomas nacionalinėje teisėje (Alkoholio kontrolės įstatymas, Įmonių bankroto įstatymas, Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas, Žmonių palaikų laidojimo įstatymas ir kt.).

 

Pasiūlymas:

Papildyti projekto 4 straipsniu keičiamo 192 straipsnio penktąją dalį 8 punktu:

 

„8) fizinis asmuo ar juridinio asmens vadovas ar vadovai paraiškos pateikimo metu yra ar buvo ūkinės veiklos objektų ar įrenginių, kurių eksploatavimui jų vadovavimo metu buvo panaikintas taršos leidimo galiojimas šio straipsnio vienuoliktosios dalies 9 punkte nurodytu pagrindu ir nepraėjo penkeri metai nuo anksčiau turėto taršos leidimo galiojimo panaikinimo dienos.“

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                              Kęstutis Mažeika