PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 14 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2371(3)

 

2019-03-14

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

3

 

 

Argumentai: užsitęsus įstatymo svarstymo procedūroms, tikslinga patikslilnti jo įsigaliojimo datą.

 

Pasiūlymas:

Siūlau išdėstyti 3 straipsnį taip:

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 1 straipsnį,  įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2019 m. kovo birželio 1 d.

 

 


 

 

Teikia

Seimo narys                                                     (Parašas)                                  Kęstutis Mažeika