Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

NENUMATYTO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2023-12-18  Nr. SPP-336

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

        Užsiregistravo 108 Seimo nariai (14.00 val.)

 

            Posėdžio pirmininkė pranešė, kad šiandien mirė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras B. Genzelis.

 

Tylos minute pagerbtas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro B. Genzelio atminimas

 

Seimo nario Petro Gražulio apkalta

 

            Posėdžio pirmininkė, vadovaudamasi Seimo statuto 241 straipsnio 10 dalimi,  paskyrė posėdžio sekretore Seimo posėdžių sekretoriato vedėją Violetą Gureckienę.

 

            Posėdžio pirmininkė paaiškino Seimo statute reglamentuotas apkaltos proceso taisykles.

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui, kad kalbėjimo ir atsakymų į klausimus trukmė būtų tokia: Seimo nariui pasisakyti skiriama iki 20 minučių, posėdžio pirmininko ar advokato klausimams Seimo nariui, kuriam taikoma apkalta, skiriama iki 20 minučių, Seimo narių klausimams Seimo nariui, kuriam taikoma apkalta, iki 30 minučių, Seimo nario, kuriam taikoma apkalta, baigiamajam žodžiui iki 20 minučių, pritarta bendru sutarimu  

 

14.05 val.

Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen pranešimas

 

            Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen perskaitė pranešimą, kuriame išdėstė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išvados esmę: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2023 m. gruodžio 5 d. išvadoje Nr. KT100-I1/2023 Dėl Seimo nario Petro Gražulio, kuriam pradėta apkaltos byla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai konstitucinės justicijos byloje Nr. 14/2023 pripažino, kad „Lietuvos Respublikos Seimo nario Petro Gražulio veiksmas – sąmoningas balsavimas už kitą Seimo narį – prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ ir kad „šiuo veiksmu Lietuvos Respublikos Seimo narys Petras Gražulis šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos Konstituciją ir sulaužė priesaiką“.

 

Posėdžio sekretorė V. Gureckienė pranešė Seimui, kad į posėdį atvyko apkaltos proceso dalyvis Seimo narys P. Gražulis. Seimo narys P. Gražulis advokato dalyvavimo nepageidavo.

 

           

 

            14.17 val.

Seimo nario Petro Gražulio kalba

 

            Posėdžio pirmininkė pranešė, kad ji neturi klausimų Seimo nariui P. Gražuliui.

 

 

14.43 val.

            Seimo narių klausimai Seimo nariui Petrui Gražuliui

           

Klausė Seimo nariai: E. Gentvilas, L. Girskienė, V. Ąžuolas, V. Semeška.

 

            Posėdžio pirmininkė pranešė, kad Seimo statute numatyto Seimo nario baigiamojo žodžio nebus, nes Seimo narys P. Gražulis visus dalykus, kuriuos norėjo pasakyti, pasakė anksčiau.

 

 

14.48 val.

            Seimo narių diskusija

 

            Posėdžio pirmininkės pasiūlymui kiekvienam kalbančiajam diskusijoje frakcijos vardu skirti iki 7 minučių, kitiems Seimo nariams iki 5 minučių pritarta bendru sutarimu.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: A. Petrošius, V. Ąžuolas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu), A. Vyšniauskas (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu), A. Širinskienė, L. Slušnys.

Replikavo Seimo nariai: A. Palionis, L. Girskienė.

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: D. Kepenis, E. Gentvilas.

Replikavo Seimo narys P. Gražulis.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad balsavimas bus slaptas, paskelbė balsų skaičiavimo grupės sudėtį: A. Butkevičius (Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“), V. Giraitytė-Juškevičienė (Darbo partijos frakcija), L. Girskienė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija), A. Lydeka (Liberalų sąjūdžio frakcija), M. Matijošaitis (Laisvės frakcija), B. Pietkiewicz (Mišri Seimo narių grupė), V. Rakutis (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija) ir E. Sabutis (Socialdemokratų partijos frakcija) ir perskaitė Seimo nutarimo „Dėl Petro Gražulio Seimo nario mandato panaikinimo“ projektą Nr. XIVP-3423(2).

 

            NUTARTA. Patvirtinti slapto balsavimo biuletenį dėl Seimo nutarimo „Dėl Petro Gražulio Seimo nario mandato panaikinimo“ projekto Nr. XIVP-3423(2) priėmimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkė pranešė, kad slaptas balsavimas vyks nuo 15.20 val. iki 15.50 val. Posėdžio tęsinys – 16.10 val.

 

PERTRAUKA

(15.15 – 16.10 val.)

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

16.10 val.

SVARSTYTA.  Seimo nutarimo „Dėl Petro Gražulio Seimo nario mandato panaikinimo“ projektas Nr. XIVP-3423(2) (priėmimas).

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė slapto balsavimo rezultatus:

            išduota biuletenių – 105;

            rasta biuletenių – 105;

            galiojantys biuleteniai – 98;

            negaliojantys biuleteniai – 7;

už – 86;

prieš – 8;

susilaikė – 4.

Pritarta.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Petro Gražulio Seimo nario mandato panaikinimo“.

           

Replikavo Seimo narys A. Petrošius.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad pagal Seimo statuto 242 straipsnio 3 dalį po šio Seimo nutarimo paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse P. Gražulis netenka Seimo nario mandato.

 

Replikavo Seimo narys V. Ąžuolas.

 

 

16.13 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Žemės įstatymo Nr. I-446 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3156(2).

2. Žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1311 2 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2115 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3157(2).

            3. Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3158(2).

4. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3159(2) (teikėjai – Vyriausybė ekonomikos ir inovacijų ministrė A. Armonaitė) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas A. Bagdonas.

            Papildomų komitetų išvadas pateikė: R. Vaitkus (Aplinkos apsaugos komiteto vardu), J. Gudauskas (Kaimo reikalų komiteto vardu).

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

 

Projekto Nr. XIVP-3156(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas A. Bagdonas

 

Dėl Kaimo reikalų komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Gudauskas (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas, V. Ąžuolas.

Balsuota dėl Kaimo reikalų komiteto pataisos: už – 49, prieš – 39, susilaikė 21. Nepriimta. Užsiregistravo 109 Seimo nariai (16.19 val.). Posėdžio pirmininkė pranešė, kad liko pagrindinio komiteto redakcija.

 

            NUTARTA. Pritarti projektui Nr. XIVP-3156(2) po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 66, prieš 3, susilaikė 39. Užsiregistravo 108 Seimo nariai (16.21 val.).

 

Posėdžio pirmininkė informavo, kad dėl lydimojo projekto taip pat analogiška situacija dėl  įsigaliojimo datos ir ji keliasi į priėmimo stadiją.

 

Projekto Nr. XIVP-3159(2) pataisų svarstymas

 

Dėl 2 straipsnio Kaimo reikalų komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas,  kalbėjo Seimo narys J. Gudauskas (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

Balsuota dėl 2 straipsnio Kaimo reikalų komiteto pataisos: už – 40, prieš – 37, susilaikė 30. Nepriimta. Užsiregistravo 107 Seimo nariai (16.23 val.).

 

            NUTARTA. Pritarti projektui Nr. XIVP-3159(2) po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 82, prieš 2, susilaikė 25. Užsiregistravo 109 Seimo nariai (16.23 val.).

 

 

16.24 val.

            SVARSTYTA. Energetikos įstatymo Nr. IX-884 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3328(2) (teikėjai K. Starkevičius / 3 Seimo nariai) (svarstymas)  (Ekonomikos komitetas siūlo taikyti skubos tvarką).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas M. Skritulskas.

            Energetikos ir darnios plėtros komisijos išvadą pateikė šios komisijos pirmininkas J. Urbanavičius.

 

            NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

2. Taikyti šiam projektui skubos tvarką. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.26 val.

            SVARSTYTA Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 114 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3015(2) (teikėjai – M. Skritulskas / 8 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo: Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė (prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio),  Seimo narys A. Mazuronis (Darbo partijos frakcijos vardu prašė daryti pusės valandos pertrauką).

 

Balsuota dėl pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 58, prieš – 13, susilaikė 26. Pritarta. Užsiregistravo 97 Seimo nariai (16.28 val.).

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Širinskienė, A. Mazuronis, I. Šimonytė, A. Širinskienė, R. Morkūnaitė-Mikulėnienė (patvirtino, kad pasiūlymas daryti pertrauką iki kito posėdžio buvo teikiamas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu), A. Širinskienė, E. Gentvilas, A. Mazuronis, I. Šimonytė.

 

16.33 val.

SVARSTYTA. Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo Nr. VIII-1524 2 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3391 (teikėjai – Vyriausybė / ekonomikos ir inovacijų ministrė A. Armonaitė) (pateikimas).

Pranešėja – ekonomikos ir inovacijų ministrė A. Armonaitė.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V. Ąžuolas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.  Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.38 val.

SVARSTYTA. Kelių transporto kodekso 82 ir 181 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3392 (teikėjai – Vyriausybė / susisiekimo ministras M. Skuodis) (pateikimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V. Ąžuolas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Balsuota dėl opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 39. Pritarta. Užsiregistravo 92 Seimo nariai (16.38 val.).

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

 

Posėdis baigtas

 (16.39 val.)

 

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                     Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                               Tatjana Juršėnienė